Lớp 2 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 4682

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 nguyen quang trung10 0 phút - 36 giây2016-05-01 10:56:16 3 Xem bài làm
2 songoku saiya thinh no10 0 phút - 41 giây2016-03-10 17:41:52 1 Xem bài làm
3 songoku saiya thinh no10 0 phút - 44 giây2016-03-13 14:59:58 1 Xem bài làm
4 nguyen quang trung10 0 phút - 49 giây2016-02-28 17:12:19 1 Xem bài làm
5 Nguyen Quang Trung10 0 phút - 54 giây2016-03-06 20:23:10 1 Xem bài làm
6 Phúc Quang Lê10 1 phút - 3 giây2015-02-27 09:19:04 1 Xem bài làm
7 Trần Sỹ Minh Quân10 1 phút - 4 giây2014-08-12 15:01:54 1 Xem bài làm
8 Trương Thị Minh Tú10 1 phút - 5 giây2014-04-20 08:07:24 8 Xem bài làm
9 Nguyễn Hiếu Nhân10 1 phút - 5 giây2016-05-23 07:21:55 3 Xem bài làm
10 Trương Thị Minh Tú10 1 phút - 6 giây2014-04-24 15:44:21 5 Xem bài làm
11 xuan_1a10 1 phút - 7 giây2014-12-12 20:29:23 1 Xem bài làm
12 tungtung10 1 phút - 8 giây2014-10-25 11:22:36 1 Xem bài làm
13 Dương Đức Hải10 1 phút - 8 giây2016-08-15 16:57:06 1 Xem bài làm
14 nguyenthuydung10 1 phút - 9 giây2014-04-13 13:22:29 6 Xem bài làm
15 Cao Tuấn Anh10 1 phút - 12 giây2016-09-02 08:28:24 1 Xem bài làm
16 Trương Thị Minh Thư10 1 phút - 14 giây2014-05-03 07:59:46 3 Xem bài làm
17 Mo Mam10 1 phút - 15 giây2016-08-02 17:15:50 1 Xem bài làm
18 Bão Tố Sét210 1 phút - 15 giây2015-02-10 15:22:55 1 Xem bài làm
19 Trương Thị Minh Thư10 1 phút - 15 giây2014-05-02 18:07:58 1 Xem bài làm
20 sontungmtp10 1 phút - 17 giây2015-08-18 16:44:37 1 Xem bài làm
21 Đạt red210 1 phút - 17 giây2015-02-11 13:35:27 1 Xem bài làm
22 anhxanh10 1 phút - 18 giây2014-12-10 20:40:30 1 Xem bài làm
23 Vo Khanh Huyen10 1 phút - 20 giây2017-02-23 19:55:56 1 Xem bài làm
24 trang_2a10 1 phút - 20 giây2014-12-10 12:13:00 1 Xem bài làm
25 Nguyễn Tài Anh10 1 phút - 21 giây2015-03-15 13:30:30 1 Xem bài làm
26 Trương Quang Đạt10 1 phút - 24 giây2014-05-28 15:05:12 2 Xem bài làm
27 Nguyễn Thị Ngọc Huyền10 1 phút - 24 giây2016-05-15 16:05:35 1 Xem bài làm
28 Bảo Kìa210 1 phút - 24 giây2015-02-09 21:23:48 1 Xem bài làm
29 Minh Khỉ Đột10 1 phút - 24 giây2015-02-09 15:19:32 1 Xem bài làm
30 xuan_110 1 phút - 24 giây2014-12-13 20:05:04 1 Xem bài làm
31 buibaominh10 1 phút - 25 giây2015-03-07 21:35:11 1 Xem bài làm
32 Trương Thị Minh Tú10 1 phút - 26 giây2014-04-19 08:10:08 5 Xem bài làm
33 Bùi Quang Huy10 1 phút - 26 giây2015-02-01 21:46:29 1 Xem bài làm
34 Trần Nhật Dương10 1 phút - 28 giây2017-02-02 17:53:12 1 Xem bài làm
35 Mai Đức Dũng10 1 phút - 29 giây2017-03-03 15:01:51 1 Xem bài làm
36 Mai Đức Dũng10 1 phút - 31 giây2017-02-14 19:19:25 1 Xem bài làm
37 thianh_210 1 phút - 32 giây2014-12-23 11:41:41 1 Xem bài làm
38 Cao Tuấn Anh10 1 phút - 33 giây2016-09-01 06:26:39 1 Xem bài làm
39 Trần Hà Quỳnh Như10 1 phút - 34 giây2016-05-20 11:56:28 1 Xem bài làm
40 tran bich ngoc10 1 phút - 35 giây2014-04-11 19:28:27 3 Xem bài làm
41 Nguyễn Minh Hoàng10 1 phút - 35 giây2014-04-15 10:36:21 2 Xem bài làm
42 Hoàng Thị Thanh Tâm10 1 phút - 35 giây2017-01-07 18:53:59 1 Xem bài làm
43 Đạt Nhuộm29910 1 phút - 36 giây2015-02-07 20:31:52 1 Xem bài làm
44 Trương Thị Minh Tú10 1 phút - 36 giây2014-06-01 08:46:51 1 Xem bài làm
45 tran thi le thu10 1 phút - 37 giây2016-11-24 19:55:17 1 Xem bài làm
46 phamthiminhtrang10 1 phút - 38 giây2016-09-02 09:30:42 1 Xem bài làm
47 Thiên Thiên Chanyeol10 1 phút - 38 giây2016-07-08 21:34:17 1 Xem bài làm
48 khampha10 1 phút - 38 giây2015-01-09 08:29:44 1 Xem bài làm
49 Nguyễn Hoàng Trung10 1 phút - 38 giây2014-09-29 22:28:02 1 Xem bài làm
50 nguyen thi xuan10 1 phút - 41 giây2014-12-14 08:49:23 1 Xem bài làm