Lớp 2 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 2129

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 nguyen quang trung10 0 phút - 36 giây 2016-05-01 10:56:16 3 Xem bài làm
2 Nguyễn Hiếu Nhân10 1 phút - 5 giây 2016-05-23 07:21:55 3 Xem bài làm
3 Dương Đức Hải10 1 phút - 8 giây 2016-08-15 16:57:06 1 Xem bài làm
4 Cao Tuấn Anh10 1 phút - 12 giây 2016-09-02 08:28:24 1 Xem bài làm
5 Mo Mam10 1 phút - 15 giây 2016-08-02 17:15:50 1 Xem bài làm
6 Vo Khanh Huyen10 1 phút - 20 giây 2017-02-23 19:55:56 1 Xem bài làm
7 Nguyễn Thị Ngọc Huyền10 1 phút - 24 giây 2016-05-15 16:05:35 1 Xem bài làm
8 Nguyễn Đình Toàn10 1 phút - 25 giây 2017-11-06 17:03:04 1 Xem bài làm
9 Có Huất10 1 phút - 26 giây 2017-12-14 18:40:39 1 Xem bài làm
10 Trần Nhật Dương10 1 phút - 28 giây 2017-02-02 17:53:12 1 Xem bài làm
11 Mai Đức Dũng10 1 phút - 29 giây 2017-03-03 15:01:51 1 Xem bài làm
12 Mai Đức Dũng10 1 phút - 31 giây 2017-02-14 19:19:25 1 Xem bài làm
13 Nikki10 1 phút - 32 giây 2017-08-29 17:34:30 1 Xem bài làm
14 Cao Tuấn Anh10 1 phút - 33 giây 2016-09-01 06:26:39 1 Xem bài làm
15 Trần Hà Quỳnh Như10 1 phút - 34 giây 2016-05-20 11:56:28 1 Xem bài làm
16 Hoàng Thị Thanh Tâm10 1 phút - 35 giây 2017-01-07 18:53:59 1 Xem bài làm
17 tran thi le thu10 1 phút - 37 giây 2016-11-24 19:55:17 1 Xem bài làm
18 Thiên Thiên Chanyeol10 1 phút - 38 giây 2016-07-08 21:34:17 1 Xem bài làm
19 phamthiminhtrang10 1 phút - 38 giây 2016-09-02 09:30:42 1 Xem bài làm
20 John Cena RKO10 1 phút - 44 giây 2017-07-26 15:01:20 1 Xem bài làm
21 Nguyễn Đức Minh10 1 phút - 45 giây 2017-09-29 18:14:20 1 Xem bài làm
22 Ừ_Tôi_Vô_Cảm_Đấy_Thì_Sao10 1 phút - 46 giây 2016-05-07 14:56:59 1 Xem bài làm
23 Machiko10 1 phút - 46 giây 2017-01-29 12:06:21 1 Xem bài làm
24 Trần khánh Hương10 1 phút - 49 giây 2016-07-19 16:06:43 1 Xem bài làm
25 galra10 1 phút - 49 giây 2016-08-19 20:01:05 1 Xem bài làm
26 thi oanh ha10 1 phút - 50 giây 2017-02-13 17:57:19 1 Xem bài làm
27 TRẦN NGUYỄN ĐỨC HÒA10 1 phút - 52 giây 2016-08-19 21:57:11 1 Xem bài làm
28 phan vokimanh10 1 phút - 54 giây 2016-08-24 20:31:01 1 Xem bài làm
29 Bùi Anh Hào10 1 phút - 56 giây 2017-01-14 20:06:51 1 Xem bài làm
30 phamanhnguyen10 1 phút - 57 giây 2016-06-04 22:29:03 1 Xem bài làm
31 phamanhnguyen10 1 phút - 57 giây 2016-06-15 15:11:05 1 Xem bài làm
32 Rẻ Rách Phong Cách Trẻ Trâu10 1 phút - 57 giây 2016-07-16 11:49:47 1 Xem bài làm
33 Nguyễn Thị Ánh10 1 phút - 58 giây 2016-10-30 14:33:19 1 Xem bài làm
34 Hoàng Ninh10 1 phút - 58 giây 2016-11-05 04:15:24 1 Xem bài làm
35 Do Hoang Hung10 1 phút - 59 giây 2016-11-20 13:21:34 1 Xem bài làm
36 Đừng bao giờ hỏi tên tôi10 2 phút - 0 giây 2017-07-28 18:52:51 1 Xem bài làm
37 Dương Thu Hà10 2 phút - 1 giây 2016-07-23 19:48:31 1 Xem bài làm
38 Lê Thi Ngoc Anh10 2 phút - 1 giây 2016-10-31 17:34:33 1 Xem bài làm
39 Mai Văn Tài10 2 phút - 1 giây 2017-01-06 16:28:23 1 Xem bài làm
40 LE THI NGOC ANH10 2 phút - 3 giây 2016-11-09 09:49:41 1 Xem bài làm
41 phamanhnguyen10 2 phút - 4 giây 2016-06-27 10:12:31 1 Xem bài làm
42 phamthiminhtrang10 2 phút - 4 giây 2016-06-29 14:10:08 1 Xem bài làm
43 hoang thuy dung10 2 phút - 5 giây 2016-11-14 18:56:58 1 Xem bài làm
44 Nguyễn Thị Trà My10 2 phút - 6 giây 2016-05-16 13:04:30 1 Xem bài làm
45 TFBoys_Châu Anh10 2 phút - 8 giây 2016-06-07 09:51:47 3 Xem bài làm
46 phamanhnguyen10 2 phút - 8 giây 2016-05-21 21:33:13 1 Xem bài làm
47 Thái Khánh Linh10 2 phút - 9 giây 2016-12-20 21:00:47 1 Xem bài làm
48 Phạm Nhật Minh10 2 phút - 10 giây 2016-05-22 21:27:19 1 Xem bài làm
49 Lily10 2 phút - 10 giây 2017-10-18 21:31:19 1 Xem bài làm
50 Trần Phương Thảo10 2 phút - 11 giây 2017-02-14 20:14:58 1 Xem bài làm