Lớp 2 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 1839

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 nguyen quang trung10 0 phút - 36 giây2016-05-01 10:56:16 3 Xem bài làm
2 Nguyễn Hiếu Nhân10 1 phút - 5 giây2016-05-23 07:21:55 3 Xem bài làm
3 Dương Đức Hải10 1 phút - 8 giây2016-08-15 16:57:06 1 Xem bài làm
4 Cao Tuấn Anh10 1 phút - 12 giây2016-09-02 08:28:24 1 Xem bài làm
5 Mo Mam10 1 phút - 15 giây2016-08-02 17:15:50 1 Xem bài làm
6 Vo Khanh Huyen10 1 phút - 20 giây2017-02-23 19:55:56 1 Xem bài làm
7 Nguyễn Thị Ngọc Huyền10 1 phút - 24 giây2016-05-15 16:05:35 1 Xem bài làm
8 Trần Nhật Dương10 1 phút - 28 giây2017-02-02 17:53:12 1 Xem bài làm
9 Mai Đức Dũng10 1 phút - 29 giây2017-03-03 15:01:51 1 Xem bài làm
10 Mai Đức Dũng10 1 phút - 31 giây2017-02-14 19:19:25 1 Xem bài làm
11 Cao Tuấn Anh10 1 phút - 33 giây2016-09-01 06:26:39 1 Xem bài làm
12 Trần Hà Quỳnh Như10 1 phút - 34 giây2016-05-20 11:56:28 1 Xem bài làm
13 Hoàng Thị Thanh Tâm10 1 phút - 35 giây2017-01-07 18:53:59 1 Xem bài làm
14 tran thi le thu10 1 phút - 37 giây2016-11-24 19:55:17 1 Xem bài làm
15 phamthiminhtrang10 1 phút - 38 giây2016-09-02 09:30:42 1 Xem bài làm
16 Thiên Thiên Chanyeol10 1 phút - 38 giây2016-07-08 21:34:17 1 Xem bài làm
17 Machiko10 1 phút - 46 giây2017-01-29 12:06:21 1 Xem bài làm
18 Ừ_Tôi_Vô_Cảm_Đấy_Thì_Sao10 1 phút - 46 giây2016-05-07 14:56:59 1 Xem bài làm
19 galra10 1 phút - 49 giây2016-08-19 20:01:05 1 Xem bài làm
20 Trần khánh Hương10 1 phút - 49 giây2016-07-19 16:06:43 1 Xem bài làm
21 thi oanh ha10 1 phút - 50 giây2017-02-13 17:57:19 1 Xem bài làm
22 TRẦN NGUYỄN ĐỨC HÒA10 1 phút - 52 giây2016-08-19 21:57:11 1 Xem bài làm
23 phan vokimanh10 1 phút - 54 giây2016-08-24 20:31:01 1 Xem bài làm
24 Công chúa của những giấc mơ10 1 phút - 55 giây2017-07-20 20:57:42 1 Xem bài làm
25 Bùi Anh Hào10 1 phút - 56 giây2017-01-14 20:06:51 1 Xem bài làm
26 Rẻ Rách Phong Cách Trẻ Trâu10 1 phút - 57 giây2016-07-16 11:49:47 1 Xem bài làm
27 phamanhnguyen10 1 phút - 57 giây2016-06-15 15:11:05 1 Xem bài làm
28 phamanhnguyen10 1 phút - 57 giây2016-06-04 22:29:03 1 Xem bài làm
29 Hoàng Ninh10 1 phút - 58 giây2016-11-05 04:15:24 1 Xem bài làm
30 Nguyễn Thị Ánh10 1 phút - 58 giây2016-10-30 14:33:19 1 Xem bài làm
31 Do Hoang Hung10 1 phút - 59 giây2016-11-20 13:21:34 1 Xem bài làm
32 Lê Thi Ngoc Anh10 2 phút - 1 giây2016-10-31 17:34:33 1 Xem bài làm
33 Dương Thu Hà10 2 phút - 1 giây2016-07-23 19:48:31 1 Xem bài làm
34 Mai Văn Tài10 2 phút - 1 giây2017-01-06 16:28:23 1 Xem bài làm
35 LE THI NGOC ANH10 2 phút - 3 giây2016-11-09 09:49:41 1 Xem bài làm
36 phamthiminhtrang10 2 phút - 4 giây2016-06-29 14:10:08 1 Xem bài làm
37 phamanhnguyen10 2 phút - 4 giây2016-06-27 10:12:31 1 Xem bài làm
38 hoang thuy dung10 2 phút - 5 giây2016-11-14 18:56:58 1 Xem bài làm
39 Nguyễn Thị Trà My10 2 phút - 6 giây2016-05-16 13:04:30 1 Xem bài làm
40 TFBoys_Châu Anh10 2 phút - 8 giây2016-06-07 09:51:47 3 Xem bài làm
41 phamanhnguyen10 2 phút - 8 giây2016-05-21 21:33:13 1 Xem bài làm
42 Thái Khánh Linh10 2 phút - 9 giây2016-12-20 21:00:47 1 Xem bài làm
43 Phạm Nhật Minh10 2 phút - 10 giây2016-05-22 21:27:19 1 Xem bài làm
44 phamanhnguyen10 2 phút - 11 giây2016-06-14 10:54:57 1 Xem bài làm
45 Trần Phương Thảo10 2 phút - 11 giây2017-02-14 20:14:58 1 Xem bài làm
46 Honoka Tamarai10 2 phút - 11 giây2017-02-08 10:05:36 1 Xem bài làm
47 Nguyễn Hà Trang10 2 phút - 14 giây2017-01-09 21:29:40 1 Xem bài làm
48 phamanhnguyen10 2 phút - 14 giây2016-07-08 21:31:51 1 Xem bài làm
49 Nguyễn Quốc Thịnh10 2 phút - 15 giây2017-04-15 07:54:27 1 Xem bài làm
50 doremon10 2 phút - 16 giây2017-02-23 15:37:43 1 Xem bài làm