Lớp 3 - Kiểm tra tháng 9 năm 2015

00:00

Điểm cao:

Triệu Mẫn
10 điểm
Nguyễn Thị Quỳnh Tiên
10 điểm
Nguyễn Đình Toàn
10 điểm
Songoku
10 điểm
Mo Mam
10 điểm

Có 434 người đã làm bài

[{"somau":123,"so":591},{"socanviet":468},{"so":290},{"so":299},{"so1":105,"so2":473},{"so1":748,"so2":34},{"so11":3,"so12":2,"so21":7,"so22":21,"so31":2,"so32":6,"so41":1,"so42":7,"so51":4,"so52":16},{"type":0,"so1":5,"so2":40},{"type":1,"so1":3,"so2":7,"so3":2},{"gio":7,"giay":0,"phut":45,"kieuchu":0,"help":false}]
[{"ans1":["500","90","1"],"ans2":["5","9","1"]},"468","289","300","578","714",{"num1":"6","num2":"3","num3":"3","num4":"7","num5":"4"},{"ans0":"40/5","ans1":"8"},"19","7:45"]