Lớp 3 - Kiểm tra tháng 9 năm 2015

00:00

Điểm cao:

songoku saiya thinh no
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm
nguyen le huy hoang
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm
Phạm Cao Sơn
10 điểm

Có 4211 người đã làm bài

[{"somau":123,"so":591},{"socanviet":468},{"so":290},{"so":299},{"so1":105,"so2":473},{"so1":748,"so2":34},{"so11":3,"so12":2,"so21":7,"so22":21,"so31":2,"so32":6,"so41":1,"so42":7,"so51":4,"so52":16},{"type":0,"so1":5,"so2":40},{"type":1,"so1":3,"so2":7,"so3":2},{"gio":7,"giay":0,"phut":45,"kieuchu":0,"help":false}]
[{"ans1":["500","90","1"],"ans2":["5","9","1"]},"468","289","300","578","714",{"num1":"6","num2":"3","num3":"3","num4":"7","num5":"4"},{"ans0":"40/5","ans1":"8"},"19","7:45"]