Lớp 2 - Kiểm tra tháng 5 năm 2015

00:00

Điểm cao:

nguyen quang trung
10 điểm
trungq1
10 điểm
songoku saiya thinh no
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm
Nguyen Quang Trung
10 điểm

Có 5019 người đã làm bài

[{"N":6,"a":4,"type":1,"first":293},{"so1":92,"so2":352},{"so1":399,"so2":155},{"list":[180,189,413,16,519,238,514],"N":7,"max":519},{"type":7,"so3":5,"so2":15,"so1":22},{"so1":8,"so2":4},[18,1],{"so1":73,"so2":17,"idx":13},{"pheptinh":0,"so1":87,"so2":6,"kq":93,"type":0,"position":"11"},{"sIndex":2,"cIndex":13,"color":"#16d0ff"}]
[["303","313","323","333","343"],"444","244","519","19",{"ans0":"4x8","ans1":"32"},"6",{"ans1":"73-17=56","ans2":"56"},["3","9"],"9"]