Lớp 5 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 817

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyễn Thị Quỳnh Tiên10 1 phút - 16 giây2017-03-31 21:37:17 1 Xem bài làm
2 trần minh quân10 1 phút - 23 giây2015-06-09 09:25:22 5 Xem bài làm
3 Diệp Vấn10 1 phút - 44 giây2017-03-14 20:03:21 1 Xem bài làm
4 binhdeptrai10 1 phút - 47 giây2015-03-14 10:07:58 1 Xem bài làm
5 TRẦN THỊ MINH ÁNH10 1 phút - 48 giây2015-03-18 17:32:41 1 Xem bài làm
6 oOo KiRitO oOo10 1 phút - 56 giây2015-10-30 12:21:46 1 Xem bài làm
7 nguyen hoan thien10 1 phút - 56 giây2015-10-05 12:09:20 1 Xem bài làm
8 Syaoran Li10 1 phút - 57 giây2017-03-02 09:34:49 1 Xem bài làm
9 dang thu hang10 1 phút - 57 giây2015-04-09 16:21:35 1 Xem bài làm
10 Trương Quang Đạt10 1 phút - 58 giây2014-11-10 18:11:31 1 Xem bài làm
11 TRẦN ÁNH DƯƠNG10 2 phút - 0 giây2015-03-18 17:11:00 1 Xem bài làm
12 Nguyễn Hiếu Nhân10 2 phút - 2 giây2016-05-30 20:08:19 2 Xem bài làm
13 Huỳnh Nguyên Phúc10 2 phút - 6 giây2014-12-23 10:40:30 1 Xem bài làm
14 Bàn Chân Dính Máu10 2 phút - 8 giây2015-10-05 12:20:46 1 Xem bài làm
15 Yue Tsukishiro10 2 phút - 15 giây2017-03-09 16:22:17 1 Xem bài làm
16 Phan Trần Thu Hằng10 2 phút - 16 giây2017-02-16 20:23:13 1 Xem bài làm
17 Do Duy Hao10 2 phút - 21 giây2015-02-11 20:39:05 1 Xem bài làm
18 Nguyễn Thu Hà10 2 phút - 22 giây2017-01-03 20:00:24 1 Xem bài làm
19 truong duc manh10 2 phút - 27 giây2015-05-03 20:51:44 1 Xem bài làm
20 Bé Giang Hồ10 2 phút - 29 giây2015-03-15 20:10:29 1 Xem bài làm
21 Lê Việt Hoàng10 2 phút - 30 giây2015-04-07 09:43:39 1 Xem bài làm
22 Trong Phuong10 2 phút - 30 giây2015-03-17 10:29:12 1 Xem bài làm
23 I don no10 2 phút - 33 giây2017-03-09 15:36:16 1 Xem bài làm
24 Nguyễn Việt Anh10 2 phút - 34 giây2015-04-06 10:34:47 1 Xem bài làm
25 Hoàng Kim Đại Long10 2 phút - 36 giây2017-01-19 18:34:17 1 Xem bài làm
26 Phạm Lê Công10 2 phút - 40 giây2017-03-12 17:23:47 1 Xem bài làm
27 Tô Minh Sơn10 2 phút - 41 giây2016-12-04 16:32:49 1 Xem bài làm
28 Lê Trọng Bảo10 2 phút - 41 giây2015-07-20 14:43:19 1 Xem bài làm
29 Chó Con Kia10 2 phút - 44 giây2017-03-06 16:35:33 1 Xem bài làm
30 Nguyễn Đồng Minh Anh10 2 phút - 55 giây2016-05-07 16:42:33 1 Xem bài làm
31 Nguyễn Thành Nam10 2 phút - 59 giây2015-04-18 21:23:57 1 Xem bài làm
32 Nguyen Tran Quang Huy10 3 phút - 1 giây2015-03-20 10:45:35 1 Xem bài làm
33 Nguyễn Hoài Nhớ10 3 phút - 9 giây2014-11-17 15:15:51 1 Xem bài làm
34 Touya Kinomoto10 3 phút - 9 giây2017-03-13 20:38:01 1 Xem bài làm
35 Ripukan Souji10 3 phút - 9 giây2017-03-09 15:11:06 1 Xem bài làm
36 Son Nguyen Cong10 3 phút - 12 giây2015-10-24 15:35:59 1 Xem bài làm
37 Le Ngân Giang10 3 phút - 13 giây2017-03-20 16:28:21 1 Xem bài làm
38 Đặng Bùi Duy Hiến10 3 phút - 15 giây2016-12-09 05:49:52 1 Xem bài làm
39 Nguyễn Duy Vinh10 3 phút - 16 giây2017-03-12 09:19:27 1 Xem bài làm
40 Kẻ Giấu Mặt10 3 phút - 18 giây2015-06-07 08:29:34 1 Xem bài làm
41 Trần Thị Kim Dung10 3 phút - 23 giây2015-02-13 19:44:44 1 Xem bài làm
42 Doraemon Cartoon10 3 phút - 25 giây2015-05-05 21:58:52 1 Xem bài làm
43 Đỗ Duy Hào10 3 phút - 29 giây2015-02-08 14:43:18 1 Xem bài làm
44 Cường Kudo10 3 phút - 31 giây2015-03-19 14:52:45 1 Xem bài làm
45 Hoang Yen10 3 phút - 34 giây2015-04-07 20:46:14 1 Xem bài làm
46 Phan Hoa Vi Anh10 3 phút - 39 giây2017-02-16 20:17:03 1 Xem bài làm
47 Trương Quốc Cường10 3 phút - 40 giây2015-05-03 21:32:52 1 Xem bài làm
48 Harry James Potter10 3 phút - 43 giây2016-06-12 07:31:05 1 Xem bài làm
49 Nguyễn Quang Huy10 3 phút - 44 giây2015-08-15 20:51:24 1 Xem bài làm
50 Đinh Quang Huy10 3 phút - 44 giây2015-03-19 14:24:26 1 Xem bài làm