Lớp 5 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 230

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyễn Thị Quỳnh Tiên10 1 phút - 16 giây2017-03-31 21:37:17 1 Xem bài làm
2 Diệp Vấn10 1 phút - 44 giây2017-03-14 20:03:21 1 Xem bài làm
3 Syaoran Li10 1 phút - 57 giây2017-03-02 09:34:49 1 Xem bài làm
4 Nguyễn Hiếu Nhân10 2 phút - 2 giây2016-05-30 20:08:19 2 Xem bài làm
5 Huyền thoại nhân vật assassin10 2 phút - 6 giây2017-07-10 17:44:50 2 Xem bài làm
6 Yue Tsukishiro10 2 phút - 15 giây2017-03-09 16:22:17 1 Xem bài làm
7 Phan Trần Thu Hằng10 2 phút - 16 giây2017-02-16 20:23:13 1 Xem bài làm
8 Nguyễn Thu Hà10 2 phút - 22 giây2017-01-03 20:00:24 1 Xem bài làm
9 I don no10 2 phút - 33 giây2017-03-09 15:36:16 1 Xem bài làm
10 Hoàng Kim Đại Long10 2 phút - 36 giây2017-01-19 18:34:17 1 Xem bài làm
11 Phạm Lê Công10 2 phút - 40 giây2017-03-12 17:23:47 1 Xem bài làm
12 Tô Minh Sơn10 2 phút - 41 giây2016-12-04 16:32:49 1 Xem bài làm
13 Chó Con Kia10 2 phút - 44 giây2017-03-06 16:35:33 1 Xem bài làm
14 Nguyễn Đồng Minh Anh10 2 phút - 55 giây2016-05-07 16:42:33 1 Xem bài làm
15 Ripukan Souji10 3 phút - 9 giây2017-03-09 15:11:06 1 Xem bài làm
16 Touya Kinomoto10 3 phút - 9 giây2017-03-13 20:38:01 1 Xem bài làm
17 Le Ngân Giang10 3 phút - 13 giây2017-03-20 16:28:21 1 Xem bài làm
18 Đặng Bùi Duy Hiến10 3 phút - 15 giây2016-12-09 05:49:52 1 Xem bài làm
19 Nguyễn Duy Vinh10 3 phút - 16 giây2017-03-12 09:19:27 1 Xem bài làm
20 Trần Đức Anh10 3 phút - 25 giây2017-07-14 08:58:45 1 Xem bài làm
21 Triệu Mẫn10 3 phút - 25 giây2017-11-11 14:58:02 1 Xem bài làm
22 Phan Hoa Vi Anh10 3 phút - 39 giây2017-02-16 20:17:03 1 Xem bài làm
23 Harry James Potter10 3 phút - 43 giây2016-06-12 07:31:05 1 Xem bài làm
24 Tomoyo Daidouji10 4 phút - 33 giây2017-03-02 08:30:31 1 Xem bài làm
25 Lê Thành Long10 4 phút - 33 giây2017-04-07 15:19:54 1 Xem bài làm
26 Mai Đức Dũng10 4 phút - 53 giây2017-02-13 21:34:45 1 Xem bài làm
27 Nguyễn Thành Trung10 5 phút - 11 giây2017-03-30 21:35:47 1 Xem bài làm
28 Nguyễn Anh Thư10 5 phút - 12 giây2017-04-04 21:26:01 1 Xem bài làm
29 pokemon light platium10 5 phút - 25 giây2016-12-18 07:29:55 1 Xem bài làm
30 Hoàng Tử Nhỏ10 5 phút - 38 giây2017-02-04 10:30:05 1 Xem bài làm
31 Nguyễn Huy Hoàng10 5 phút - 59 giây2016-12-13 16:52:14 1 Xem bài làm
32 Nguyễn Huy Hoàng10 6 phút - 54 giây2016-12-04 09:41:45 1 Xem bài làm
33 Nguyễn Thị Thúy Hà10 7 phút - 29 giây2016-08-12 08:08:10 1 Xem bài làm
34 Lê Khánh Ngân10 8 phút - 56 giây2017-03-13 19:33:33 1 Xem bài làm
35 Vu thuy thuy chi10 11 phút - 26 giây2016-11-27 17:21:25 5 Xem bài làm
36 Ngô Hoàng Nam10 12 phút - 21 giây2017-03-26 17:35:00 1 Xem bài làm
37 Nguyễn Thị Quỳnh Tiên9 1 phút - 53 giây2017-06-14 09:38:33 1 Xem bài làm
38 Tiêu Viêm9 1 phút - 54 giây2017-02-06 13:22:10 1 Xem bài làm
39 Đào Minh Tiến9 2 phút - 30 giây2017-02-06 13:23:00 1 Xem bài làm
40 giảng thế anh9 2 phút - 52 giây2016-12-09 16:44:04 1 Xem bài làm
41 Nguyễn Việt Phương9 3 phút - 14 giây2017-03-31 21:25:28 1 Xem bài làm
42 Nguyễn Xuân Hoan9 3 phút - 21 giây2017-03-02 10:46:01 1 Xem bài làm
43 Tran Quoc An9 3 phút - 23 giây2016-12-17 15:30:31 1 Xem bài làm
44 Kinomoto Sakura Li Syaoran9 3 phút - 35 giây2017-03-01 10:10:45 1 Xem bài làm
45 Nguyen Hai Minh9 3 phút - 36 giây2017-05-03 21:24:03 1 Xem bài làm
46 Bui Trung Chi Hieu9 3 phút - 38 giây2017-03-18 20:59:53 1 Xem bài làm
47 Bùi Mai Phương9 3 phút - 39 giây2017-03-01 09:25:51 1 Xem bài làm
48 khong can biet9 3 phút - 50 giây2017-05-22 16:37:09 1 Xem bài làm
49 Nguyễn Nhật Huy9 3 phút - 54 giây2017-04-04 21:35:14 1 Xem bài làm
50 Nguyễn Trường Giang9 3 phút - 55 giây2016-05-01 18:34:45 1 Xem bài làm