Lớp 4 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 181

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Lã Gia Hưng10 2 phút - 56 giây2017-03-06 14:14:22 1 Xem bài làm
2 Nguyễn Hiếu Nhân10 2 phút - 59 giây2016-05-21 10:11:48 3 Xem bài làm
3 Bùi Đức Lộc10 4 phút - 7 giây2016-08-02 16:23:44 1 Xem bài làm
4 Lê Thành Long10 5 phút - 12 giây2017-03-23 16:54:57 1 Xem bài làm
5 lê ánh10 7 phút - 37 giây2017-03-26 09:38:10 1 Xem bài làm
6 Nhân Mã Tài Năng10 8 phút - 51 giây2017-02-03 20:31:31 1 Xem bài làm
7 le thi lien10 9 phút - 41 giây2016-06-22 21:45:50 1 Xem bài làm
8 Đàm Minh Quang10 12 phút - 2 giây2016-07-30 09:23:10 3 Xem bài làm
9 nguyen khang10 29 phút - 39 giây2016-08-20 11:17:40 3 Xem bài làm
10 Nguyễn Khắc Minh Quân 4a39 2 phút - 19 giây2016-05-08 08:49:30 1 Xem bài làm
11 Dương Hoàng Anh Văn9 2 phút - 30 giây2017-05-15 18:49:54 1 Xem bài làm
12 Honoka Tamarai9 2 phút - 37 giây2017-03-04 19:46:02 1 Xem bài làm
13 huhu9 2 phút - 42 giây2017-01-11 12:17:10 1 Xem bài làm
14 Trần Thị Hiền9 2 phút - 44 giây2016-08-02 21:11:33 1 Xem bài làm
15 Nguyễn Ngọc Mai9 3 phút - 6 giây2016-07-09 09:34:23 1 Xem bài làm
16 lăng gia thành9 4 phút - 19 giây2016-12-16 13:03:34 1 Xem bài làm
17 ngo dang hoang9 4 phút - 20 giây2017-02-16 19:32:44 1 Xem bài làm
18 MINH9 4 phút - 29 giây2017-02-19 18:23:16 1 Xem bài làm
19 Nguyễn Hải Anh9 4 phút - 36 giây2017-02-28 14:33:33 1 Xem bài làm
20 Hoàng Minh Sang9 5 phút - 10 giây2017-04-29 17:38:15 1 Xem bài làm
21 Nguyễn Vũ Anh9 5 phút - 20 giây2016-06-30 17:10:37 1 Xem bài làm
22 superthongminh9 5 phút - 40 giây2017-02-14 19:52:51 1 Xem bài làm
23 Siêu nhân họ Đỗ9 5 phút - 59 giây2017-03-08 18:30:16 1 Xem bài làm
24 nguyễn văn an9 6 phút - 2 giây2016-09-09 15:55:14 1 Xem bài làm
25 Đặng Hồng Đăng9 6 phút - 15 giây2017-03-24 05:47:44 1 Xem bài làm
26 Dinh Thi Huyen Nga9 6 phút - 36 giây2016-08-04 20:17:01 1 Xem bài làm
27 Tran Tan Tai9 7 phút - 12 giây2016-12-12 21:19:47 1 Xem bài làm
28 Kudo Shinichi9 7 phút - 25 giây2016-07-03 21:39:47 1 Xem bài làm
29 phạm gia tú anh9 7 phút - 31 giây2016-05-27 19:54:17 1 Xem bài làm
30 Nguyễn Khắc Nam9 7 phút - 45 giây2017-03-19 21:46:24 1 Xem bài làm
31 Đoàn Việt Hoàng9 8 phút - 41 giây2016-12-08 16:21:37 1 Xem bài làm
32 cao thanh phuong9 8 phút - 55 giây2016-05-22 08:50:28 1 Xem bài làm
33 pham van khuya9 9 phút - 45 giây2016-07-04 21:00:54 1 Xem bài làm
34 Khong Vu Minh Chau9 10 phút - 0 giây2017-02-28 15:47:28 1 Xem bài làm
35 ha kim hao9 10 phút - 0 giây2016-08-16 08:58:16 1 Xem bài làm
36 Vu Dang Toan9 64 phút - 31 giây2016-08-17 20:57:15 7 Xem bài làm
37 Kaito Kid8 3 phút - 6 giây2017-03-11 16:05:00 1 Xem bài làm
38 nguyen thi a8 3 phút - 18 giây2016-05-14 21:33:54 1 Xem bài làm
39 Đặng Thị Ý Nhi8 3 phút - 28 giây2016-12-31 10:08:16 1 Xem bài làm
40 Nguyễn Vũ Anh8 4 phút - 36 giây2016-05-23 07:52:46 1 Xem bài làm
41 Phan Phương Linh8 4 phút - 48 giây2017-02-16 13:03:38 1 Xem bài làm
42 Phạm Nhật Minh8 5 phút - 39 giây2016-05-14 09:04:48 1 Xem bài làm
43 Giang Vinh Loc8 5 phút - 47 giây2017-02-28 17:09:29 1 Xem bài làm
44 lương gia khiêm8 6 phút - 9 giây2016-07-28 16:30:57 1 Xem bài làm
45 Bùi Việt8 6 phút - 37 giây2017-03-22 21:16:14 1 Xem bài làm
46 Lê Thành Long8 6 phút - 49 giây2017-03-17 15:42:40 1 Xem bài làm
47 Phan Huỳnh Minh Tuấn8 6 phút - 56 giây2016-12-20 13:31:28 1 Xem bài làm
48 Nguyễn Thị Ngọc Anh8 8 phút - 31 giây2016-06-29 09:11:50 1 Xem bài làm
49 Nguyen Thi Hien Thao8 9 phút - 29 giây2016-10-06 19:51:00 1 Xem bài làm
50 Nguyen Phuong Thao8 9 phút - 50 giây2017-01-04 08:30:01 1 Xem bài làm