Lớp 4 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 215

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Duong Thanh Minh10 2 phút - 0 giây2017-06-04 16:50:17 1 Xem bài làm
2 Lã Gia Hưng10 2 phút - 56 giây2017-03-06 14:14:22 1 Xem bài làm
3 Nguyễn Hiếu Nhân10 2 phút - 59 giây2016-05-21 10:11:48 3 Xem bài làm
4 Bùi Đức Lộc10 4 phút - 7 giây2016-08-02 16:23:44 1 Xem bài làm
5 Lê Thành Long10 5 phút - 12 giây2017-03-23 16:54:57 1 Xem bài làm
6 lê ánh10 7 phút - 37 giây2017-03-26 09:38:10 1 Xem bài làm
7 Nguyen thi Mai10 8 phút - 11 giây2017-06-21 10:26:11 4 Xem bài làm
8 Nhân Mã Tài Năng10 8 phút - 51 giây2017-02-03 20:31:31 1 Xem bài làm
9 le thi lien10 9 phút - 41 giây2016-06-22 21:45:50 1 Xem bài làm
10 Đàm Minh Quang10 12 phút - 2 giây2016-07-30 09:23:10 3 Xem bài làm
11 Nguyen Mai Hoa10 20 phút - 50 giây2017-07-27 07:46:38 10 Xem bài làm
12 nguyen khang10 29 phút - 39 giây2016-08-20 11:17:40 3 Xem bài làm
13 Nguyễn Khánh Giang10 31 phút - 29 giây2017-07-17 16:34:07 4 Xem bài làm
14 Pham Nhat Nam9 1 phút - 48 giây2017-06-08 10:56:24 5 Xem bài làm
15 Nguyễn Khắc Minh Quân 4a39 2 phút - 19 giây2016-05-08 08:49:30 1 Xem bài làm
16 Honoka Tamarai9 2 phút - 37 giây2017-03-04 19:46:02 1 Xem bài làm
17 huhu9 2 phút - 42 giây2017-01-11 12:17:10 1 Xem bài làm
18 Trần Thị Hiền9 2 phút - 44 giây2016-08-02 21:11:33 1 Xem bài làm
19 Nguyễn Ngọc Mai9 3 phút - 6 giây2016-07-09 09:34:23 1 Xem bài làm
20 hathanhdatmnm9 4 phút - 17 giây2017-09-03 15:05:44 1 Xem bài làm
21 lăng gia thành9 4 phút - 19 giây2016-12-16 13:03:34 1 Xem bài làm
22 ngo dang hoang9 4 phút - 20 giây2017-02-16 19:32:44 1 Xem bài làm
23 nguyen thu phuong9 4 phút - 25 giây2017-08-27 21:11:46 1 Xem bài làm
24 MINH9 4 phút - 29 giây2017-02-19 18:23:16 1 Xem bài làm
25 Nguyễn Hải Anh9 4 phút - 36 giây2017-02-28 14:33:33 1 Xem bài làm
26 Mina Phương Anh9 4 phút - 41 giây2017-06-22 07:26:52 1 Xem bài làm
27 Hoàng Minh Sang9 5 phút - 10 giây2017-04-29 17:38:15 1 Xem bài làm
28 Nguyễn Vũ Anh9 5 phút - 20 giây2016-06-30 17:10:37 1 Xem bài làm
29 superthongminh9 5 phút - 40 giây2017-02-14 19:52:51 1 Xem bài làm
30 ngô khanh linh9 5 phút - 56 giây2017-08-18 16:46:33 1 Xem bài làm
31 Siêu nhân họ Đỗ9 5 phút - 59 giây2017-03-08 18:30:16 1 Xem bài làm
32 nguyễn văn an9 6 phút - 2 giây2016-09-09 15:55:14 1 Xem bài làm
33 Đặng Hồng Đăng9 6 phút - 15 giây2017-03-24 05:47:44 1 Xem bài làm
34 Dinh Thi Huyen Nga9 6 phút - 36 giây2016-08-04 20:17:01 1 Xem bài làm
35 Tran Tan Tai9 7 phút - 12 giây2016-12-12 21:19:47 1 Xem bài làm
36 Kudo Shinichi9 7 phút - 25 giây2016-07-03 21:39:47 1 Xem bài làm
37 phạm gia tú anh9 7 phút - 31 giây2016-05-27 19:54:17 1 Xem bài làm
38 Nguyễn Khắc Nam9 7 phút - 45 giây2017-03-19 21:46:24 1 Xem bài làm
39 Đoàn Việt Hoàng9 8 phút - 41 giây2016-12-08 16:21:37 1 Xem bài làm
40 cao thanh phuong9 8 phút - 55 giây2016-05-22 08:50:28 1 Xem bài làm
41 nguyen tran hoang long9 9 phút - 34 giây2017-07-17 16:28:11 1 Xem bài làm
42 Đào Xuân Hải Hà9 9 phút - 38 giây2017-07-30 14:18:49 1 Xem bài làm
43 pham van khuya9 9 phút - 45 giây2016-07-04 21:00:54 1 Xem bài làm
44 Bui Quang Chung9 9 phút - 56 giây2017-06-05 16:17:20 1 Xem bài làm
45 Khong Vu Minh Chau9 10 phút - 0 giây2017-02-28 15:47:28 1 Xem bài làm
46 ha kim hao9 10 phút - 0 giây2016-08-16 08:58:16 1 Xem bài làm
47 Phan tran tram anh9 20 phút - 47 giây2017-07-27 07:46:18 6 Xem bài làm
48 Vu Dang Toan9 64 phút - 31 giây2016-08-17 20:57:15 7 Xem bài làm
49 Kaito Kid8 3 phút - 6 giây2017-03-11 16:05:00 1 Xem bài làm
50 nguyen thi a8 3 phút - 18 giây2016-05-14 21:33:54 1 Xem bài làm