Lớp 4 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 498

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Công chúa Nấm10 1 phút - 57 giây2015-03-08 15:03:00 1 Xem bài làm
2 Lê ĐứcThành10 2 phút - 5 giây2015-07-03 09:27:58 1 Xem bài làm
3 Nguyen Nhat Nam10 2 phút - 20 giây2014-11-30 10:01:31 2 Xem bài làm
4 Nguyễn Việt Anh10 2 phút - 24 giây2015-04-06 10:48:24 1 Xem bài làm
5 Nguyễn Phương Linh10 2 phút - 27 giây2015-03-05 16:47:11 1 Xem bài làm
6 Trương Quang Đạt10 2 phút - 29 giây2014-11-09 18:36:40 2 Xem bài làm
7 Nguyễn Hiếu Nhân10 2 phút - 59 giây2016-05-21 10:11:48 3 Xem bài làm
8 Nguyễn Cao Cường10 3 phút - 3 giây2014-11-24 19:46:34 1 Xem bài làm
9 Nguyễn Quốc Lộc10 3 phút - 4 giây2015-06-22 12:27:21 1 Xem bài làm
10 Nguyễn Thị Thu Trang10 3 phút - 6 giây2015-05-23 10:17:07 1 Xem bài làm
11 trần minh quân10 3 phút - 8 giây2015-06-14 09:08:29 2 Xem bài làm
12 Nguyễn Gia Bảo10 3 phút - 8 giây2015-06-08 09:52:22 1 Xem bài làm
13 dao dinh tho10 3 phút - 15 giây2014-11-16 11:14:49 1 Xem bài làm
14 Ngo Quoc An10 3 phút - 34 giây2015-03-12 16:22:30 1 Xem bài làm
15 ng thu trang10 3 phút - 36 giây2015-05-12 18:51:24 1 Xem bài làm
16 Trương Quốc Cường10 3 phút - 38 giây2015-05-03 22:25:55 1 Xem bài làm
17 Bùi Đức Lộc10 4 phút - 7 giây2016-08-02 16:23:44 1 Xem bài làm
18 Nguyen Manh Quynh10 4 phút - 7 giây2015-06-01 11:57:29 1 Xem bài làm
19 Trần Hoàng10 4 phút - 11 giây2015-03-11 15:17:37 1 Xem bài làm
20 hellovietnam_vietnamtrongtimtoi10 4 phút - 33 giây2014-11-19 20:39:04 2 Xem bài làm
21 Nguyễn Hoàng Tùng10 4 phút - 38 giây2015-02-03 22:02:03 3 Xem bài làm
22 Đức Duy10 4 phút - 42 giây2015-08-22 16:37:44 1 Xem bài làm
23 Phạm Trà Đình Bảo10 4 phút - 47 giây2015-07-07 08:38:12 1 Xem bài làm
24 Nguyễn Văn Tân10 4 phút - 53 giây2015-05-25 13:13:10 1 Xem bài làm
25 Lovely pig10 5 phút - 5 giây2015-02-01 12:59:49 1 Xem bài làm
26 MA hi10 5 phút - 8 giây2015-03-17 21:37:39 1 Xem bài làm
27 Tran Khanh Phong10 5 phút - 11 giây2014-12-15 19:26:58 4 Xem bài làm
28 tran minh hung10 5 phút - 14 giây2014-12-24 19:49:04 1 Xem bài làm
29 tran minh hung10 5 phút - 14 giây2014-12-24 19:25:58 1 Xem bài làm
30 Phạm Thị Minh Ánh10 5 phút - 22 giây2014-11-23 09:52:21 1 Xem bài làm
31 Phan Tôn Nữ Nhi10 5 phút - 28 giây2015-01-01 08:51:13 1 Xem bài làm
32 Lê Thị Thu Nguyệt10 5 phút - 37 giây2015-07-06 10:57:50 1 Xem bài làm
33 Nguyễn Thị Hải Yến10 5 phút - 38 giây2015-03-10 20:55:59 1 Xem bài làm
34 Nguyễn Mai Phương10 5 phút - 40 giây2015-02-15 21:11:32 1 Xem bài làm
35 Nguyễn Bá Hiếu10 5 phút - 40 giây2015-01-15 23:27:55 1 Xem bài làm
36 Như Nguyệt10 5 phút - 42 giây2015-06-30 07:56:24 1 Xem bài làm
37 Nguyễn Tiến Đạt10 5 phút - 59 giây2015-08-09 16:19:12 1 Xem bài làm
38 Hồ Thị Mai Lam10 6 phút - 3 giây2015-05-07 21:00:01 1 Xem bài làm
39 ngothithuylien10 6 phút - 3 giây2014-12-09 16:15:40 1 Xem bài làm
40 Đinh Ngọc Đức10 6 phút - 18 giây2015-05-21 01:49:35 1 Xem bài làm
41 Nguyễn Thị Hương Giang10 6 phút - 29 giây2015-01-23 19:54:32 1 Xem bài làm
42 Lê Thị Minh Khánh10 6 phút - 32 giây2015-03-05 10:37:47 1 Xem bài làm
43 Trịnh Nguyễn Tuấn Anh10 6 phút - 36 giây2015-04-06 15:33:37 1 Xem bài làm
44 An Đỗ10 6 phút - 39 giây2015-09-02 16:46:37 1 Xem bài làm
45 Vương Yến Vy10 6 phút - 44 giây2015-01-16 22:07:06 5 Xem bài làm
46 Lê Đình Thơm10 6 phút - 51 giây2014-11-11 08:57:05 1 Xem bài làm
47 Nguyễn Chấn Phong10 6 phút - 53 giây2015-05-13 16:01:32 1 Xem bài làm
48 Nguyen duy10 6 phút - 54 giây2015-03-13 18:58:41 1 Xem bài làm
49 Khanh Ngo10 7 phút - 3 giây2014-12-01 20:39:20 1 Xem bài làm
50 Đào Ngọc Lan10 7 phút - 12 giây2015-03-25 06:54:12 1 Xem bài làm