Lớp 3 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu
10 điểm
Minh Hiền
10 điểm
Mo Mam
10 điểm
Công chúa Nấm
10 điểm
gotenks
10 điểm

Có 2231 người đã làm bài

[{"k":6,"missed":4,"list":[1,2,7,8],"help":false},{"k":6,"missed":2,"list":[4,7],"help":false},{"k":7,"missed":3,"list":[5,7,9],"help":false},{"k":7,"missed":3,"list":[4,6,8],"help":false},{"a":4,"b":4,"c":5,"type":1},{"type":1,"b":4,"c":3},{"so2":4,"so1":8,"idx":11},{"so2":3,"so1":24,"idx":7},{"type":1,"alpha":20,"da":1,"start":160,"colorID":5},{"type":8,"so4":4,"so3":24,"so1":3,"so2":2}]
[["6","12","42","48"],["24","42"],["35","49","63"],["28","42","56"],"<",">",{"ans1":"8*4=32","ans2":"32"},{"ans1":"24:3=8","ans2":"8"},1,"12"]