Lớp 3 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu
10 điểm
Minh Hiền
10 điểm
Mo Mam
10 điểm
Công chúa Nấm
10 điểm
gotenks
10 điểm

Có 2231 người đã làm bài

[{"k":6,"missed":3,"list":[3,6,8],"help":false},{"k":6,"missed":4,"list":[1,5,7,9],"help":false},{"k":7,"missed":3,"list":[3,4,9],"help":false},{"k":7,"missed":2,"list":[2,4],"help":false},{"a":5,"b":3,"c":4,"type":1},{"type":1,"b":3,"c":2},{"so2":2,"so1":4,"idx":11},{"so2":3,"so1":15,"idx":2},{"type":1,"alpha":40,"da":1,"start":140,"colorID":5},{"type":4,"so2":3,"so1":6,"so3":33}]
[["18","36","48"],["6","30","42","54"],["21","28","63"],["14","28"],"<",">",{"ans1":"4 * 2 = 8","ans2":"8"},{"ans1":"15 : 3 = 5","ans2":"5"},1,"35"]