Lớp 3 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu
10 điểm
Minh Hiền
10 điểm
Mo Mam
10 điểm
Công chúa Nấm
10 điểm
gotenks
10 điểm

Có 2231 người đã làm bài

[{"k":6,"missed":3,"list":[0,3,8],"help":false},{"k":6,"missed":2,"list":[4,8],"help":false},{"k":7,"missed":3,"list":[3,5,8],"help":false},{"k":7,"missed":2,"list":[7,9],"help":false},{"a":4,"b":4,"c":5,"type":1},{"type":1,"b":3,"c":5},{"so2":3,"so1":8,"idx":8},{"so2":4,"so1":16,"idx":5},{"type":2,"alpha":180,"da":1,"start":0,"colorID":4},{"type":1,"so1":1,"so2":5,"so3":2}]
[["0","18","48"],["24","48"],["21","35","56"],["49","63"],"<","<",{"ans1":"8 * 3 = 24","ans2":"24"},{"ans1":"16 : 4 = 4","ans2":"4"},1,"3"]