Lớp 3 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu
10 điểm
Minh Hiền
10 điểm
Mo Mam
10 điểm
Công chúa Nấm
10 điểm
gotenks
10 điểm

Có 2198 người đã làm bài

[{"k":6,"missed":4,"list":[5,6,7,8],"help":false},{"k":6,"missed":3,"list":[6,7,8],"help":false},{"k":7,"missed":4,"list":[0,6,8,9],"help":false},{"k":7,"missed":3,"list":[4,5,7],"help":false},{"a":3,"b":3,"c":5,"type":1},{"type":0,"a":2,"b":3,"c":5},{"so2":5,"so1":7,"idx":13},{"so2":4,"so1":32,"idx":5},{"type":0,"alpha":60,"da":1,"start":0,"colorID":4},{"type":7,"so3":2,"so2":14,"so1":61}]
[["30","36","42","48"],["36","42","48"],["0","42","56","63"],["28","35","49"],"<","<",{"ans1":"7x5=35","ans2":"35"},{"ans1":"32:4=8","ans2":"8"},1,"54"]