Lớp 3 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 384

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Triệu Mẫn10 0 phút - 39 giây 2017-10-27 20:19:09 1 Xem bài làm
2 Mo Mam10 0 phút - 45 giây 2016-08-22 19:12:58 2 Xem bài làm
3 naruto10 0 phút - 54 giây 2016-05-05 19:46:37 1 Xem bài làm
4 hathanhdatmnm10 0 phút - 54 giây 2017-09-15 09:41:12 1 Xem bài làm
5 Hoàng Trung Kiên10 0 phút - 55 giây 2016-05-19 17:56:47 1 Xem bài làm
6 Nguyen Minh Dang10 0 phút - 55 giây 2016-12-21 17:58:12 1 Xem bài làm
7 Trần Lâm Thiên Hương10 0 phút - 58 giây 2016-12-13 10:07:03 1 Xem bài làm
8 kissmyasshloe10 0 phút - 58 giây 2016-05-25 21:54:40 1 Xem bài làm
9 Le Hong Bao Ngoc10 1 phút - 2 giây 2017-03-25 14:49:59 1 Xem bài làm
10 deka tetsu10 1 phút - 5 giây 2016-12-06 13:50:33 1 Xem bài làm
11 Nguyễn Hải Dương10 1 phút - 7 giây 2016-07-07 09:14:58 1 Xem bài làm
12 Trần Thành Đức10 1 phút - 9 giây 2016-11-22 10:10:43 1 Xem bài làm
13 la thị my10 1 phút - 9 giây 2016-12-16 21:02:37 1 Xem bài làm
14 Châu Lê Thị Huỳnh Như10 1 phút - 10 giây 2016-06-16 11:26:30 1 Xem bài làm
15 daonguyenbach10 1 phút - 13 giây 2016-08-19 17:04:38 1 Xem bài làm
16 Songoku10 1 phút - 14 giây 2017-02-12 12:36:53 1 Xem bài làm
17 Tiểu thư lạnh lùng10 1 phút - 16 giây 2016-06-11 20:20:15 1 Xem bài làm
18 Hoàng Thị Hồng Nhung10 1 phút - 16 giây 2017-05-26 14:11:54 1 Xem bài làm
19 Vũ Thị Vân Anh10 1 phút - 17 giây 2016-07-20 18:49:57 1 Xem bài làm
20 Trần Đại Thành Danh10 1 phút - 17 giây 2016-11-26 19:54:57 1 Xem bài làm
21 Eira10 1 phút - 17 giây 2017-07-16 10:13:36 1 Xem bài làm
22 Trần Hà Quỳnh Như10 1 phút - 17 giây 2016-05-26 19:51:17 1 Xem bài làm
23 Do Manh10 1 phút - 18 giây 2016-08-12 10:37:53 1 Xem bài làm
24 hoquanghieu10 1 phút - 18 giây 2017-01-17 13:57:14 1 Xem bài làm
25 Vũ Minh Hai10 1 phút - 21 giây 2016-05-07 10:30:49 1 Xem bài làm
26 nguyễn khôi nguyên10 1 phút - 22 giây 2017-02-11 15:44:36 1 Xem bài làm
27 Anandi Shiral Sheika10 1 phút - 22 giây 2016-07-11 14:20:56 1 Xem bài làm
28 nguyen thu phuong10 1 phút - 23 giây 2016-12-25 11:31:12 1 Xem bài làm
29 Carthrine10 1 phút - 25 giây 2016-08-04 15:02:32 1 Xem bài làm
30 bùi diệu anh10 1 phút - 25 giây 2017-01-13 20:04:44 1 Xem bài làm
31 Nguyễn Thị Phương Chi10 1 phút - 26 giây 2018-01-09 20:35:11 1 Xem bài làm
32 vũ lê thảo yến10 1 phút - 28 giây 2016-11-24 05:26:27 1 Xem bài làm
33 Linh HỒn10 1 phút - 28 giây 2017-09-28 21:51:42 1 Xem bài làm
34 Mikuzaki Yuuki10 1 phút - 28 giây 2016-07-02 09:37:21 1 Xem bài làm
35 Angel of the eternal light legend10 1 phút - 29 giây 2017-03-06 18:01:10 1 Xem bài làm
36 Ngô Ngọc Ánh10 1 phút - 31 giây 2016-12-21 12:48:27 1 Xem bài làm
37 edogawaconan150610 1 phút - 31 giây 2017-05-20 21:53:25 1 Xem bài làm
38 Lê Anh Dũng10 1 phút - 33 giây 2017-01-16 20:57:43 1 Xem bài làm
39 sonicboom10 1 phút - 33 giây 2016-05-12 16:43:54 1 Xem bài làm
40 Phan Huỳnh Minh Tuấn10 1 phút - 33 giây 2016-12-21 13:06:14 1 Xem bài làm
41 Quách Trần Vũ10 1 phút - 34 giây 2016-06-23 09:31:19 1 Xem bài làm
42 Đặng Bùi Duy Hiến10 1 phút - 35 giây 2016-12-11 12:17:11 1 Xem bài làm
43 Vũ Minh Hai10 1 phút - 36 giây 2016-05-07 19:32:21 1 Xem bài làm
44 Lucy Hearfilia10 1 phút - 36 giây 2016-05-23 08:33:05 1 Xem bài làm
45 Phạm Cao Tuệ10 1 phút - 37 giây 2016-08-14 20:10:51 1 Xem bài làm
46 Trần Thủy Tiên10 1 phút - 37 giây 2016-07-15 11:05:18 1 Xem bài làm
47 Nguyễn Việt Anh10 1 phút - 38 giây 2016-05-02 15:14:23 1 Xem bài làm
48 Trần Đại Thành Danh10 1 phút - 38 giây 2016-11-18 19:54:57 1 Xem bài làm
49 buithuhuong10 1 phút - 38 giây 2017-03-01 11:06:04 1 Xem bài làm
50 Đỗ Xuân Hoàng Khôi10 1 phút - 38 giây 2017-03-03 21:27:26 1 Xem bài làm