Lớp 3 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 2231

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu10 0 phút - 42 giây2015-09-26 06:00:57 1 Xem bài làm
2 Minh Hiền10 0 phút - 42 giây2015-10-02 09:35:32 1 Xem bài làm
3 Mo Mam10 0 phút - 45 giây2016-08-22 19:12:58 2 Xem bài làm
4 Công chúa Nấm10 0 phút - 46 giây2015-07-03 13:59:01 1 Xem bài làm
5 Trương Đức Mạnh10 0 phút - 49 giây2015-05-05 21:58:02 1 Xem bài làm
6 gotenks10 0 phút - 49 giây2014-11-16 18:32:48 1 Xem bài làm
7 trần minh quân10 0 phút - 50 giây2015-03-05 10:42:14 1 Xem bài làm
8 Đặng Hồng Trung10 0 phút - 50 giây2014-11-16 18:40:54 1 Xem bài làm
9 Trung Dolce10 0 phút - 51 giây2015-05-04 21:21:20 1 Xem bài làm
10 Trương Quang Đạt10 0 phút - 52 giây2014-11-09 18:24:41 4 Xem bài làm
11 Trung Dolce10 0 phút - 52 giây2014-11-12 13:26:17 1 Xem bài làm
12 Trung Dolce10 0 phút - 53 giây2014-11-16 18:31:14 1 Xem bài làm
13 Huỳnh Nguyên Phúc10 0 phút - 53 giây2014-12-16 05:38:33 1 Xem bài làm
14 naruto10 0 phút - 54 giây2016-05-05 19:46:37 1 Xem bài làm
15 Nguyen Minh Dang10 0 phút - 55 giây2016-12-21 17:58:12 1 Xem bài làm
16 Hoàng Trung Kiên10 0 phút - 55 giây2016-05-19 17:56:47 1 Xem bài làm
17 Nguyễn Công Biển10 0 phút - 55 giây2015-06-24 16:07:04 1 Xem bài làm
18 Thỏ Trắng10 0 phút - 55 giây2015-03-15 19:40:48 1 Xem bài làm
19 tungtung10 0 phút - 55 giây2014-11-12 12:56:13 1 Xem bài làm
20 Trần Lâm Thiên Hương10 0 phút - 58 giây2016-12-13 10:07:03 1 Xem bài làm
21 kissmyasshloe10 0 phút - 58 giây2016-05-25 21:54:40 1 Xem bài làm
22 Do Hong Lien10 0 phút - 59 giây2015-10-04 16:42:31 1 Xem bài làm
23 Trần Duy Hưng10 1 phút - 0 giây2015-10-03 18:03:46 1 Xem bài làm
24 Lê ĐứcThành10 1 phút - 0 giây2015-07-01 19:26:35 1 Xem bài làm
25 Siêu Nhân X10 1 phút - 0 giây2015-01-25 20:25:13 1 Xem bài làm
26 xoai_lvt10 1 phút - 0 giây2014-12-18 20:10:18 1 Xem bài làm
27 Le Hong Bao Ngoc10 1 phút - 2 giây2017-03-25 14:49:59 1 Xem bài làm
28 Doraemon10 1 phút - 2 giây2015-04-20 20:13:31 1 Xem bài làm
29 Lê Hùng Minh10 1 phút - 2 giây2015-04-12 19:34:08 1 Xem bài làm
30 Nguyễn Minh Đức10 1 phút - 3 giây2015-03-05 10:46:51 1 Xem bài làm
31 Đỗ Duy Hào10 1 phút - 3 giây2015-02-06 21:33:08 1 Xem bài làm
32 thianh_410 1 phút - 3 giây2014-12-31 21:23:39 1 Xem bài làm
33 atxanh10 1 phút - 3 giây2014-12-10 20:22:33 1 Xem bài làm
34 Thiên Long10 1 phút - 3 giây2015-07-03 13:57:32 1 Xem bài làm
35 Hoàng Nguyễn xuân10 1 phút - 3 giây2015-04-30 17:16:35 1 Xem bài làm
36 Công chúa Jino10 1 phút - 3 giây2015-03-22 13:03:04 1 Xem bài làm
37 do duc anh10 1 phút - 4 giây2015-10-11 16:09:52 1 Xem bài làm
38 Luhan10 1 phút - 4 giây2015-06-24 17:56:28 1 Xem bài làm
39 le van hau10 1 phút - 4 giây2015-01-19 11:28:41 1 Xem bài làm
40 Nguyễn tHị Hồng Vân10 1 phút - 4 giây2015-01-09 17:24:48 1 Xem bài làm
41 nguyenthianh10 1 phút - 4 giây2014-12-18 12:21:33 1 Xem bài làm
42 mình ko tên10 1 phút - 5 giây2015-05-26 07:30:48 1 Xem bài làm
43 Lê Quang Phúc10 1 phút - 5 giây2015-03-01 08:17:34 1 Xem bài làm
44 khampha10 1 phút - 5 giây2015-01-09 08:50:24 1 Xem bài làm
45 deka tetsu10 1 phút - 5 giây2016-12-06 13:50:33 1 Xem bài làm
46 Hoàng Minh Sang10 1 phút - 5 giây2015-10-23 21:34:51 1 Xem bài làm
47 AN10 1 phút - 6 giây2015-10-04 20:38:42 1 Xem bài làm
48 nguyễnthianh10 1 phút - 6 giây2014-12-21 20:27:08 1 Xem bài làm
49 anhxanh10 1 phút - 6 giây2014-12-10 20:44:30 1 Xem bài làm
50 Đặng Hồng Trung10 1 phút - 6 giây2014-11-20 07:00:18 1 Xem bài làm