Lớp 3 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 333

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Mo Mam10 0 phút - 45 giây2016-08-22 19:12:58 2 Xem bài làm
2 naruto10 0 phút - 54 giây2016-05-05 19:46:37 1 Xem bài làm
3 Nguyen Minh Dang10 0 phút - 55 giây2016-12-21 17:58:12 1 Xem bài làm
4 Hoàng Trung Kiên10 0 phút - 55 giây2016-05-19 17:56:47 1 Xem bài làm
5 Trần Lâm Thiên Hương10 0 phút - 58 giây2016-12-13 10:07:03 1 Xem bài làm
6 kissmyasshloe10 0 phút - 58 giây2016-05-25 21:54:40 1 Xem bài làm
7 Le Hong Bao Ngoc10 1 phút - 2 giây2017-03-25 14:49:59 1 Xem bài làm
8 deka tetsu10 1 phút - 5 giây2016-12-06 13:50:33 1 Xem bài làm
9 Nguyễn Hải Dương10 1 phút - 7 giây2016-07-07 09:14:58 1 Xem bài làm
10 la thị my10 1 phút - 9 giây2016-12-16 21:02:37 1 Xem bài làm
11 Trần Thành Đức10 1 phút - 9 giây2016-11-22 10:10:43 1 Xem bài làm
12 Châu Lê Thị Huỳnh Như10 1 phút - 10 giây2016-06-16 11:26:30 1 Xem bài làm
13 daonguyenbach10 1 phút - 13 giây2016-08-19 17:04:38 1 Xem bài làm
14 Songoku10 1 phút - 14 giây2017-02-12 12:36:53 1 Xem bài làm
15 Hoàng Thị Hồng Nhung10 1 phút - 16 giây2017-05-26 14:11:54 1 Xem bài làm
16 Tiểu thư lạnh lùng10 1 phút - 16 giây2016-06-11 20:20:15 1 Xem bài làm
17 Eira10 1 phút - 17 giây2017-07-16 10:13:36 1 Xem bài làm
18 Trần Đại Thành Danh10 1 phút - 17 giây2016-11-26 19:54:57 1 Xem bài làm
19 Vũ Thị Vân Anh10 1 phút - 17 giây2016-07-20 18:49:57 1 Xem bài làm
20 Trần Hà Quỳnh Như10 1 phút - 17 giây2016-05-26 19:51:17 1 Xem bài làm
21 hoquanghieu10 1 phút - 18 giây2017-01-17 13:57:14 1 Xem bài làm
22 Do Manh10 1 phút - 18 giây2016-08-12 10:37:53 1 Xem bài làm
23 Vũ Minh Hai10 1 phút - 21 giây2016-05-07 10:30:49 1 Xem bài làm
24 nguyễn khôi nguyên10 1 phút - 22 giây2017-02-11 15:44:36 1 Xem bài làm
25 Anandi Shiral Sheika10 1 phút - 22 giây2016-07-11 14:20:56 1 Xem bài làm
26 nguyen thu phuong10 1 phút - 23 giây2016-12-25 11:31:12 1 Xem bài làm
27 bùi diệu anh10 1 phút - 25 giây2017-01-13 20:04:44 1 Xem bài làm
28 Carthrine10 1 phút - 25 giây2016-08-04 15:02:32 1 Xem bài làm
29 vũ lê thảo yến10 1 phút - 28 giây2016-11-24 05:26:27 1 Xem bài làm
30 Mikuzaki Yuuki10 1 phút - 28 giây2016-07-02 09:37:21 1 Xem bài làm
31 thiên thần sức mạnh quyền năng trí tuệ10 1 phút - 29 giây2017-03-06 18:01:10 1 Xem bài làm
32 edogawaconan150610 1 phút - 31 giây2017-05-20 21:53:25 1 Xem bài làm
33 Ngô Ngọc Ánh10 1 phút - 31 giây2016-12-21 12:48:27 1 Xem bài làm
34 Lê Anh Dũng10 1 phút - 33 giây2017-01-16 20:57:43 1 Xem bài làm
35 Phan Huỳnh Minh Tuấn10 1 phút - 33 giây2016-12-21 13:06:14 1 Xem bài làm
36 sonicboom10 1 phút - 33 giây2016-05-12 16:43:54 1 Xem bài làm
37 Quách Trần Vũ10 1 phút - 34 giây2016-06-23 09:31:19 1 Xem bài làm
38 Đặng Bùi Duy Hiến10 1 phút - 35 giây2016-12-11 12:17:11 1 Xem bài làm
39 Lucy Hearfilia10 1 phút - 36 giây2016-05-23 08:33:05 1 Xem bài làm
40 Vũ Minh Hai10 1 phút - 36 giây2016-05-07 19:32:21 1 Xem bài làm
41 Phạm Cao Tuệ10 1 phút - 37 giây2016-08-14 20:10:51 1 Xem bài làm
42 Trần Thủy Tiên10 1 phút - 37 giây2016-07-15 11:05:18 1 Xem bài làm
43 Trần Đại Thành Danh10 1 phút - 38 giây2016-11-18 19:54:57 1 Xem bài làm
44 Nguyễn Việt Anh10 1 phút - 38 giây2016-05-02 15:14:23 1 Xem bài làm
45 Đỗ Xuân Hoàng Khôi10 1 phút - 38 giây2017-03-03 21:27:26 1 Xem bài làm
46 buithuhuong10 1 phút - 38 giây2017-03-01 11:06:04 1 Xem bài làm
47 Tran Tan Tai10 1 phút - 39 giây2016-12-23 20:16:28 1 Xem bài làm
48 Nguyễn Trung Hiếu10 1 phút - 39 giây2016-11-26 19:23:55 1 Xem bài làm
49 Như Quỳnh10 1 phút - 39 giây2016-07-26 21:48:13 1 Xem bài làm
50 Nguyễn Công Hoành10 1 phút - 41 giây2016-05-01 20:51:33 1 Xem bài làm