Lớp 3 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Triệu Mẫn
10 điểm
Mo Mam
10 điểm
naruto
10 điểm
hathanhdatmnm
10 điểm
Hoàng Trung Kiên
10 điểm

Có 384 người đã làm bài

[{"k":6,"missed":4,"list":[4,6,7,9],"help":false},{"k":6,"missed":3,"list":[4,8,9],"help":false},{"k":7,"missed":2,"list":[6,7],"help":false},{"k":7,"missed":3,"list":[1,5,6],"help":false},{"a":3,"b":4,"c":5,"type":1},{"type":1,"b":3,"c":2},{"so2":4,"so1":4,"idx":11},{"so2":5,"so1":35,"idx":4},{"type":2,"alpha":90,"da":0,"start":65,"colorID":0},{"type":4,"so2":4,"so1":40,"so3":82}]
[["24","36","42","54"],["24","48","54"],["42","49"],["7","35","42"],"<",">",{"ans1":"4x7=28","ans2":"28"},{"ans1":"35:5=7","ans2":"7"},0,"92"]