Lớp 2 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Cao Dang Khoa
10 điểm
trần minh quân
10 điểm
Băng Gía
10 điểm
Cao Tuấn Anh
10 điểm
Nguyen Minh Duc
10 điểm

Có 3547 người đã làm bài

[{"so1":80,"so2":20},{"so1":6,"so2":5},{"seed1":4,"seed2":6,"so1":46,"so2":4},{"so":4,"missed":1},{"so1":61,"so2":17,"idx":8},{"so1":3,"so2":93},{"sIndex":2,"cIndex":13,"color":"#8fff16"},{"gio":4,"giay":0,"phut":45,"kieuchu":0,"help":false},{"em":8,"anh":14,"type":1,"k":4},{"typeA":0,"typeB":1,"B":37,"A":[3,7],"convert":0}]
["100","11","50","4",{"ans1":"61 + 17 = 78","ans2":"78"},"96","9","4:45","8","37"]