Lớp 2 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Cao Dang Khoa
10 điểm
trần minh quân
10 điểm
Băng Gía
10 điểm
Cao Tuấn Anh
10 điểm
Nguyen Minh Duc
10 điểm

Có 3546 người đã làm bài

[{"so1":40,"so2":60},{"so1":6,"so2":5},{"seed1":5,"seed2":7,"so1":57,"so2":14},{"so":5,"missed":0},{"so1":45,"so2":20,"idx":5},{"so1":48,"so2":42},{"sIndex":6,"cIndex":9,"color":"#00c933"},{"gio":11,"giay":0,"phut":15,"kieuchu":0,"help":false},{"em":10,"anh":12,"type":1,"k":4},{"typeA":0,"typeB":1,"B":65,"A":[6,5],"convert":1}]
["100","11","71","5",{"ans1":"45 + 20 = 65","ans2":"65"},"90","6","11 : 15","12",["6","5"]]