Lớp 2 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Cao Dang Khoa
10 điểm
trần minh quân
10 điểm
Băng Gía
10 điểm
Cao Tuấn Anh
10 điểm
Nguyen Minh Duc
10 điểm

Có 3546 người đã làm bài

[{"so1":70,"so2":30},{"so1":9,"so2":6},{"seed1":1,"seed2":8,"so1":18,"so2":66},{"so":5,"missed":0},{"so1":43,"so2":54,"idx":6},{"so1":11,"so2":1},{"sIndex":0,"cIndex":0,"color":"#fdff31"},{"gio":12,"giay":0,"phut":30,"kieuchu":0,"help":false},{"em":10,"anh":12,"type":3},{"typeA":0,"typeB":1,"B":25,"A":[2,5],"convert":1}]
["100","15","84","5",{"ans1":"43+54=97","ans2":"97"},"12","3","12:30","12",["2","5"]]