Lớp 2 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Cao Dang Khoa
10 điểm
trần minh quân
10 điểm
Băng Gía
10 điểm
Cao Tuấn Anh
10 điểm
Nguyen Minh Duc
10 điểm

Có 3589 người đã làm bài

[{"so1":80,"so2":20},{"so1":9,"so2":8},{"seed1":1,"seed2":8,"so1":18,"so2":37},{"so":4,"missed":1},{"so1":81,"so2":13,"idx":7},{"so1":66,"so2":32},{"sIndex":5,"cIndex":11,"color":"#fdff31"},{"gio":3,"giay":0,"phut":30,"kieuchu":0,"help":false},{"em":10,"anh":16,"type":1,"k":2},{"typeA":0,"typeB":1,"B":49,"A":[4,9],"convert":1}]
["100","17","55","4",{"ans1":"81 + 13=94","ans2":"94"},"98","6","3:30","10",["4","9"]]