Lớp 2 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Cao Dang Khoa
10 điểm
trần minh quân
10 điểm
Băng Gía
10 điểm
Cao Tuấn Anh
10 điểm
Nguyen Minh Duc
10 điểm

Có 3546 người đã làm bài

[{"so1":70,"so2":30},{"so1":6,"so2":5},{"seed1":3,"seed2":6,"so1":36,"so2":24},{"so":2,"missed":0},{"so1":43,"so2":12,"idx":14},{"so1":76,"so2":20},{"sIndex":6,"cIndex":14,"color":"#119dff"},{"gio":3,"giay":0,"phut":15,"kieuchu":0,"help":false},{"em":10,"anh":14,"type":3},{"typeA":0,"typeB":1,"B":24,"A":[2,4],"convert":0}]
["100","11","60","2",{"ans1":"43+12=55","ans2":"55"},"96","6","3:15","14","24"]