Lớp 2 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Cao Dang Khoa
10 điểm
trần minh quân
10 điểm
Băng Gía
10 điểm
Cao Tuấn Anh
10 điểm
Nguyen Minh Duc
10 điểm

Có 3547 người đã làm bài

[{"so1":20,"so2":80},{"so1":8,"so2":7},{"seed1":2,"seed2":9,"so1":29,"so2":18},{"so":1,"missed":0},{"so1":24,"so2":64,"idx":14},{"so1":50,"so2":16},{"sIndex":1,"cIndex":5,"color":"#119dff"},{"gio":10,"giay":0,"phut":15,"kieuchu":0,"help":false},{"em":7,"anh":11,"type":2},{"typeA":0,"typeB":1,"B":89,"A":[8,9],"convert":1}]
["100","15","47","1",{"ans1":"64+24=88","ans2":"88"},"66","3","10:15","7",["8","9"]]