Lớp 2 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Cao Dang Khoa
10 điểm
trần minh quân
10 điểm
Băng Gía
10 điểm
Cao Tuấn Anh
10 điểm
Nguyen Minh Duc
10 điểm

Có 3589 người đã làm bài

[{"so1":50,"so2":50},{"so1":9,"so2":8},{"seed1":5,"seed2":8,"so1":58,"so2":24},{"so":9,"missed":0},{"so1":30,"so2":50,"idx":9},{"so1":30,"so2":16},{"sIndex":1,"cIndex":16,"color":"#16d0ff"},{"gio":6,"giay":0,"phut":30,"kieuchu":0,"help":false},{"em":10,"anh":12,"type":2},{"typeA":0,"typeB":1,"B":29,"A":[2,9],"convert":1}]
["100","17","82","9",{"ans1":"30+50=80","ans2":"80"},"46","3","6:30","10",["2","9"]]