Lớp 2 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Cao Dang Khoa
10 điểm
trần minh quân
10 điểm
Băng Gía
10 điểm
Cao Tuấn Anh
10 điểm
Nguyen Minh Duc
10 điểm

Có 3543 người đã làm bài

[{"so1":40,"so2":60},{"so1":8,"so2":5},{"seed1":6,"seed2":6,"so1":66,"so2":5},{"so":3,"missed":0},{"so1":80,"so2":9,"idx":13},{"so1":65,"so2":12},{"sIndex":6,"cIndex":3,"color":"#b6b6b6"},{"gio":8,"giay":0,"phut":30,"kieuchu":0,"help":false},{"em":8,"anh":10,"type":2},{"typeA":0,"typeB":1,"B":55,"A":[5,5],"convert":0}]
["100","13","71","3",{"ans1":"80+9=89","ans2":"89"},"77","6","8:30","8","55"]