Lớp 2 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Cao Dang Khoa
10 điểm
trần minh quân
10 điểm
Băng Gía
10 điểm
Cao Tuấn Anh
10 điểm
Nguyen Minh Duc
10 điểm

Có 3589 người đã làm bài

[{"so1":70,"so2":30},{"so1":9,"so2":5},{"seed1":4,"seed2":7,"so1":47,"so2":4},{"so":7,"missed":0},{"so1":48,"so2":28,"idx":16},{"so1":95,"so2":2},{"sIndex":2,"cIndex":6,"color":"#cf99cf"},{"gio":3,"giay":0,"phut":0,"kieuchu":0,"help":false},{"em":10,"anh":12,"type":1,"k":4},{"typeA":0,"typeB":1,"B":56,"A":[5,6],"convert":1}]
["100","14","51","7",{"ans1":"48+28=76","ans2":"76"},"97","9","3GIO","10",["5","6"]]