Lớp 2 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Cao Dang Khoa
10 điểm
trần minh quân
10 điểm
Băng Gía
10 điểm
Cao Tuấn Anh
10 điểm
Nguyen Minh Duc
10 điểm

Có 3590 người đã làm bài

[{"so1":90,"so2":10},{"so1":8,"so2":8},{"seed1":2,"seed2":8,"so1":28,"so2":12},{"so":2,"missed":0},{"so1":73,"so2":8,"idx":8},{"so1":45,"so2":46},{"sIndex":6,"cIndex":8,"color":"#b6b6b6"},{"gio":9,"giay":0,"phut":15,"kieuchu":0,"help":false},{"em":8,"anh":14,"type":3},{"typeA":0,"typeB":1,"B":59,"A":[5,9],"convert":0}]
["100","16","40","2",{"ans1":"73 + 8 = 81","ans2":"81"},"91","6","9:15","14","59"]