Lớp 2 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Cao Dang Khoa
10 điểm
trần minh quân
10 điểm
Băng Gía
10 điểm
Cao Tuấn Anh
10 điểm
Nguyen Minh Duc
10 điểm

Có 3546 người đã làm bài

[{"so1":20,"so2":80},{"so1":8,"so2":3},{"seed1":2,"seed2":7,"so1":27,"so2":43},{"so":3,"missed":0},{"so1":52,"so2":30,"idx":13},{"so1":51,"so2":33},{"sIndex":4,"cIndex":7,"color":"#8fff16"},{"gio":8,"giay":0,"phut":45,"kieuchu":0,"help":false},{"em":7,"anh":11,"type":2},{"typeA":0,"typeB":1,"B":46,"A":[4,6],"convert":0}]
["100","11","70","3",{"ans1":"52+30=82","ans2":"82"},"84","5","8:45","7","46"]