Lớp 2 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Cao Dang Khoa
10 điểm
trần minh quân
10 điểm
Băng Gía
10 điểm
Cao Tuấn Anh
10 điểm
Nguyen Minh Duc
10 điểm

Có 3543 người đã làm bài

[{"so1":20,"so2":80},{"so1":7,"so2":6},{"seed1":7,"seed2":8,"so1":78,"so2":2},{"so":5,"missed":0},{"so1":80,"so2":14,"idx":2},{"so1":55,"so2":32},{"sIndex":6,"cIndex":7,"color":"#cf99cf"},{"gio":5,"giay":0,"phut":30,"kieuchu":0,"help":false},{"em":9,"anh":13,"type":3},{"typeA":0,"typeB":1,"B":56,"A":[5,6],"convert":1}]
["100","13","80","5",{"ans1":"80+14=94","ans2":"94"},"87","6","5:30","13",["5","6"]]