Lớp 2 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Cao Dang Khoa
10 điểm
trần minh quân
10 điểm
Băng Gía
10 điểm
Cao Tuấn Anh
10 điểm
Nguyen Minh Duc
10 điểm

Có 3546 người đã làm bài

[{"so1":10,"so2":90},{"so1":7,"so2":6},{"seed1":5,"seed2":8,"so1":58,"so2":17},{"so":6,"missed":0},{"so1":58,"so2":18,"idx":8},{"so1":51,"so2":3},{"sIndex":5,"cIndex":4,"color":"#119dff"},{"gio":5,"giay":0,"phut":45,"kieuchu":0,"help":false},{"em":9,"anh":13,"type":3},{"typeA":0,"typeB":1,"B":25,"A":[2,5],"convert":1}]
["100","13","75","6",{"ans1":"58 + 18 = 76","ans2":"76"},"54","6","5:45","13",["2","5"]]