Lớp 2 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Cao Dang Khoa
10 điểm
trần minh quân
10 điểm
Băng Gía
10 điểm
Cao Tuấn Anh
10 điểm
Nguyen Minh Duc
10 điểm

Có 3548 người đã làm bài

[{"so1":40,"so2":60},{"so1":6,"so2":5},{"seed1":2,"seed2":7,"so1":27,"so2":23},{"so":7,"missed":0},{"so1":62,"so2":20,"idx":0},{"so1":45,"so2":53},{"sIndex":4,"cIndex":7,"color":"#8fff16"},{"gio":7,"giay":0,"phut":30,"kieuchu":0,"help":false},{"em":9,"anh":13,"type":3},{"typeA":0,"typeB":1,"B":57,"A":[5,7],"convert":0}]
["100","11","50","7",{"ans1":"62+20=82","ans2":"82"},"98","5","7:30","13","57"]