Lớp 2 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Cao Dang Khoa
10 điểm
trần minh quân
10 điểm
Băng Gía
10 điểm
Cao Tuấn Anh
10 điểm
Nguyen Minh Duc
10 điểm

Có 3589 người đã làm bài

[{"so1":80,"so2":20},{"so1":6,"so2":6},{"seed1":1,"seed2":8,"so1":18,"so2":12},{"so":3,"missed":1},{"so1":66,"so2":31,"idx":15},{"so1":52,"so2":33},{"sIndex":5,"cIndex":10,"color":"#ff6666"},{"gio":1,"giay":0,"phut":0,"kieuchu":0,"help":false},{"em":9,"anh":15,"type":2},{"typeA":0,"typeB":1,"B":57,"A":[5,7],"convert":1}]
["100","12","30","3",{"ans1":"66+31=97","ans2":"97"},"85","4","1:00","9",["5","7"]]