Lớp 2 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Cao Dang Khoa
10 điểm
trần minh quân
10 điểm
Băng Gía
10 điểm
Cao Tuấn Anh
10 điểm
Nguyen Minh Duc
10 điểm

Có 3589 người đã làm bài

[{"so1":80,"so2":20},{"so1":8,"so2":5},{"seed1":1,"seed2":8,"so1":18,"so2":13},{"so":2,"missed":0},{"so1":39,"so2":37,"idx":17},{"so1":52,"so2":32},{"sIndex":6,"cIndex":7,"color":"#16d0ff"},{"gio":8,"giay":0,"phut":15,"kieuchu":0,"help":false},{"em":10,"anh":14,"type":1,"k":3},{"typeA":0,"typeB":1,"B":78,"A":[7,8],"convert":0}]
["100","13","31","2",{"ans1":"39+37=76","ans2":"76"},"84","6","8:15","13","78"]