Lớp 2 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Cao Dang Khoa
10 điểm
trần minh quân
10 điểm
Băng Gía
10 điểm
Cao Tuấn Anh
10 điểm
Nguyen Minh Duc
10 điểm

Có 3589 người đã làm bài

[{"so1":10,"so2":90},{"so1":6,"so2":5},{"seed1":3,"seed2":8,"so1":38,"so2":17},{"so":3,"missed":1},{"so1":89,"so2":10,"idx":1},{"so1":63,"so2":30},{"sIndex":0,"cIndex":12,"color":"#8fff16"},{"gio":6,"giay":0,"phut":0,"kieuchu":0,"help":false},{"em":7,"anh":11,"type":1,"k":1},{"typeA":0,"typeB":1,"B":22,"A":[2,2],"convert":1}]
["100","11","55","3",{"ans1":"89+10=99","ans2":"99"},"93","3","6gio","7",["2","2"]]