Lớp 2 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Cao Dang Khoa
10 điểm
trần minh quân
10 điểm
Băng Gía
10 điểm
Cao Tuấn Anh
10 điểm
Nguyen Minh Duc
10 điểm

Có 3546 người đã làm bài

[{"so1":70,"so2":30},{"so1":7,"so2":4},{"seed1":2,"seed2":7,"so1":27,"so2":36},{"so":5,"missed":1},{"so1":37,"so2":53,"idx":1},{"so1":68,"so2":23},{"sIndex":2,"cIndex":0,"color":"#1b66ff"},{"gio":2,"giay":0,"phut":30,"kieuchu":0,"help":false},{"em":9,"anh":13,"type":2},{"typeA":0,"typeB":1,"B":24,"A":[2,4],"convert":0}]
["100","11","63","5",{"ans1":"37 + 53 = 90","ans2":"90"},"91","7","2:30","9","24"]