Lớp 2 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Cao Dang Khoa
10 điểm
trần minh quân
10 điểm
Băng Gía
10 điểm
Cao Tuấn Anh
10 điểm
Nguyen Minh Duc
10 điểm

Có 3590 người đã làm bài

[{"so1":50,"so2":50},{"so1":8,"so2":7},{"seed1":8,"seed2":8,"so1":88,"so2":2},{"so":8,"missed":1},{"so1":95,"so2":5,"idx":1},{"so1":32,"so2":17},{"sIndex":5,"cIndex":11,"color":"#ff2a2a"},{"gio":10,"giay":0,"phut":30,"kieuchu":0,"help":false},{"em":7,"anh":11,"type":3},{"typeA":0,"typeB":1,"B":63,"A":[6,3],"convert":1}]
["100","15","90","8",{"ans1":"95+5=100","ans2":"100"},"49","6","10:30","11",["6","3"]]