Lớp 2 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 3589

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Cao Dang Khoa10 0 phút - 38 giây2015-08-16 20:32:27 1 Xem bài làm
2 Băng Gía10 0 phút - 40 giây2016-11-03 13:28:51 1 Xem bài làm
3 trần minh quân10 0 phút - 40 giây2015-02-26 20:30:23 1 Xem bài làm
4 Cao Tuấn Anh10 0 phút - 41 giây2016-09-01 19:01:44 1 Xem bài làm
5 Nguyen Minh Duc10 0 phút - 42 giây2015-01-26 15:26:34 1 Xem bài làm
6 Nguyễn Hiếu Nhân10 0 phút - 43 giây2016-05-21 13:11:36 4 Xem bài làm
7 Đỗ Ngọc Hải10 0 phút - 44 giây2015-05-20 15:56:17 1 Xem bài làm
8 Songotenks10 0 phút - 44 giây2015-02-15 07:41:39 1 Xem bài làm
9 Đỗ Ngọc Hải10 0 phút - 45 giây2015-05-30 11:20:01 1 Xem bài làm
10 ko có nick10 0 phút - 45 giây2015-05-22 07:56:52 1 Xem bài làm
11 Ve Ge Ta10 0 phút - 45 giây2015-02-15 20:57:20 1 Xem bài làm
12 Nguyễn Công Biển10 0 phút - 46 giây2015-06-22 15:09:02 1 Xem bài làm
13 Trinh Duy10 0 phút - 47 giây2017-03-02 13:25:34 1 Xem bài làm
14 Mo Mam10 0 phút - 47 giây2016-08-02 17:27:36 1 Xem bài làm
15 Trương Đức Mạnh10 0 phút - 47 giây2015-05-05 21:51:43 1 Xem bài làm
16 Ban Gia Ma No10 0 phút - 47 giây2015-02-14 09:08:23 1 Xem bài làm
17 Minh Hiền10 0 phút - 48 giây2015-10-02 09:33:52 1 Xem bài làm
18 Lê Đức Thành10 0 phút - 48 giây2015-07-02 22:20:36 1 Xem bài làm
19 Trương Quốc Cường10 0 phút - 48 giây2015-05-03 09:11:57 1 Xem bài làm
20 Hoàng Thùy Dương10 0 phút - 50 giây2015-10-25 22:05:17 1 Xem bài làm
21 Lê ĐứcThành10 0 phút - 50 giây2015-07-01 11:26:05 1 Xem bài làm
22 Trần Sỹ Minh Quân10 0 phút - 50 giây2015-01-18 11:29:08 1 Xem bài làm
23 lee ki jun10 0 phút - 51 giây2014-12-07 11:04:04 1 Xem bài làm
24 Nguyễn Thị Thu Phương10 0 phút - 52 giây2017-01-26 16:12:46 1 Xem bài làm
25 Phượng Hoàng Dung Nham10 0 phút - 52 giây2016-09-21 18:56:56 1 Xem bài làm
26 NGUYENTHIANH_3D10 0 phút - 52 giây2014-12-19 21:23:29 1 Xem bài làm
27 Nguyễn Đình Dũng10 0 phút - 52 giây2014-12-15 21:54:54 1 Xem bài làm
28 tungtung10 0 phút - 52 giây2014-11-12 12:54:45 1 Xem bài làm
29 Thanh Đoàn10 0 phút - 53 giây2016-06-28 22:21:43 1 Xem bài làm
30 trang_2a10 0 phút - 53 giây2014-12-10 12:15:43 1 Xem bài làm
31 truc my Nguyen10 0 phút - 54 giây2016-05-08 16:49:54 1 Xem bài làm
32 ko có tên10 0 phút - 54 giây2015-05-06 19:12:57 1 Xem bài làm
33 xoai_lvt10 0 phút - 54 giây2014-12-18 20:08:28 1 Xem bài làm
34 Nguyễn Yến Nhi10 0 phút - 55 giây2017-03-08 20:36:06 1 Xem bài làm
35 MONKEY D LUFFY10 0 phút - 55 giây2016-08-16 08:50:12 1 Xem bài làm
36 sontungmtp10 0 phút - 55 giây2015-08-11 15:22:58 1 Xem bài làm
37 Đỗ Khôi Nguyên10 0 phút - 55 giây2015-03-19 21:08:16 1 Xem bài làm
38 Trương Thị Minh Tú10 0 phút - 55 giây2014-11-25 18:45:01 1 Xem bài làm
39 Nguyễn Hồng Thái10 0 phút - 56 giây2015-01-11 17:18:33 2 Xem bài làm
40 anh hùng làng lá10 0 phút - 56 giây2015-11-01 08:15:02 1 Xem bài làm
41 Huy Lê10 0 phút - 56 giây2015-02-09 21:10:31 1 Xem bài làm
42 anhbong10 0 phút - 57 giây2015-01-09 08:00:52 1 Xem bài làm
43 Dao Trong Tri10 0 phút - 57 giây2015-01-01 16:15:30 1 Xem bài làm
44 Huỳnh Nguyên Phúc10 0 phút - 57 giây2014-12-16 05:21:55 1 Xem bài làm
45 Nguyễn Hương Giang10 0 phút - 57 giây2015-08-04 14:25:10 1 Xem bài làm
46 Đỗ Ngọc Hải10 0 phút - 57 giây2015-05-19 13:24:20 1 Xem bài làm
47 Đào Tuấn Hưng10 0 phút - 57 giây2015-03-24 20:27:50 1 Xem bài làm
48 nguyenlinhanh10 0 phút - 57 giây2015-01-17 10:19:31 1 Xem bài làm
49 anhtoan10 0 phút - 57 giây2015-01-09 08:10:32 1 Xem bài làm
50 Trần Lâm Thiên Hương10 0 phút - 58 giây2016-07-22 14:52:34 1 Xem bài làm