Lớp 2 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 542

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Băng Gía10 0 phút - 40 giây 2016-11-03 13:28:51 1 Xem bài làm
2 Cao Tuấn Anh10 0 phút - 41 giây 2016-09-01 19:01:44 1 Xem bài làm
3 Nguyễn Hiếu Nhân10 0 phút - 43 giây 2016-05-21 13:11:36 4 Xem bài làm
4 Mo Mam10 0 phút - 47 giây 2016-08-02 17:27:36 1 Xem bài làm
5 Trinh Duy10 0 phút - 47 giây 2017-03-02 13:25:34 1 Xem bài làm
6 Phượng Hoàng Dung Nham10 0 phút - 52 giây 2016-09-21 18:56:56 1 Xem bài làm
7 Nguyễn Thị Thu Phương10 0 phút - 52 giây 2017-01-26 16:12:46 1 Xem bài làm
8 Thanh Đoàn10 0 phút - 53 giây 2016-06-28 22:21:43 1 Xem bài làm
9 truc my Nguyen10 0 phút - 54 giây 2016-05-08 16:49:54 1 Xem bài làm
10 MONKEY D LUFFY10 0 phút - 55 giây 2016-08-16 08:50:12 1 Xem bài làm
11 Nguyễn Yến Nhi10 0 phút - 55 giây 2017-03-08 20:36:06 1 Xem bài làm
12 Nhân mã dễ thương10 0 phút - 56 giây 2017-06-09 22:53:26 1 Xem bài làm
13 Trần Lâm Thiên Hương10 0 phút - 58 giây 2016-07-22 14:52:34 1 Xem bài làm
14 dang anh duong duc10 1 phút - 1 giây 2016-12-07 10:14:58 1 Xem bài làm
15 thi oanh ha10 1 phút - 4 giây 2017-04-03 16:41:58 1 Xem bài làm
16 Ừ_Tôi_Vô_Cảm_Đấy_Thì_Sao10 1 phút - 5 giây 2016-05-07 14:45:11 1 Xem bài làm
17 Trần Hà Quỳnh Như10 1 phút - 5 giây 2016-05-20 12:03:52 1 Xem bài làm
18 ffjf gjrfj fdf10 1 phút - 5 giây 2017-02-18 13:39:20 1 Xem bài làm
19 Nguyễn Đình Toàn10 1 phút - 5 giây 2017-11-08 16:55:03 1 Xem bài làm
20 Tran Quoc An10 1 phút - 8 giây 2016-12-18 20:15:21 1 Xem bài làm
21 Vo Khanh Huyen10 1 phút - 9 giây 2016-11-16 20:20:00 1 Xem bài làm
22 Ngô Thị Minh Nguyệt10 1 phút - 10 giây 2016-05-10 19:57:11 1 Xem bài làm
23 Co Len10 1 phút - 11 giây 2016-05-26 10:13:25 1 Xem bài làm
24 yêu húa10 1 phút - 11 giây 2017-11-26 21:31:01 1 Xem bài làm
25 Khong Vu Minh Chau10 1 phút - 12 giây 2017-03-01 14:40:44 1 Xem bài làm
26 Hoang Phuong Uyen10 1 phút - 12 giây 2016-08-15 09:20:01 1 Xem bài làm
27 Đặng Bình Nhi10 1 phút - 12 giây 2016-12-02 11:36:29 1 Xem bài làm
28 Dương Tuấn Đạt10 1 phút - 14 giây 2016-05-07 17:09:57 1 Xem bài làm
29 Nguyễn Công Hoành10 1 phút - 15 giây 2016-05-04 20:46:19 1 Xem bài làm
30 nguyễn quang vinh10 1 phút - 16 giây 2017-04-20 20:39:32 1 Xem bài làm
31 Karmar10 1 phút - 16 giây 2017-10-09 09:03:48 1 Xem bài làm
32 Ngô Ngọc Ánh10 1 phút - 17 giây 2016-12-23 05:52:22 1 Xem bài làm
33 Thái Khánh Linh10 1 phút - 17 giây 2017-01-13 19:57:04 1 Xem bài làm
34 Phạm Bùi Khánh Linh10 1 phút - 17 giây 2016-05-28 14:34:02 1 Xem bài làm
35 Thank you10 1 phút - 18 giây 2016-11-19 17:16:59 1 Xem bài làm
36 Do Hoang Hung10 1 phút - 18 giây 2016-11-20 13:11:08 1 Xem bài làm
37 deka tetsu10 1 phút - 19 giây 2016-11-10 19:55:41 1 Xem bài làm
38 Nguyễn Nhật Duy10 1 phút - 19 giây 2017-10-27 20:27:50 1 Xem bài làm
39 Phạm Lê Uyên Vy10 1 phút - 20 giây 2017-02-20 20:12:06 1 Xem bài làm
40 ông vua giải ngân hà10 1 phút - 21 giây 2017-04-01 13:46:27 1 Xem bài làm
41 Trịnh Ngọc Huyền10 1 phút - 25 giây 2016-06-13 08:43:40 1 Xem bài làm
42 Vũ Xuân Huy10 1 phút - 25 giây 2016-11-29 20:25:21 1 Xem bài làm
43 Lisa Hachima10 1 phút - 27 giây 2016-07-11 17:47:36 1 Xem bài làm
44 Nguyễn Ngọc Lan Thảo10 1 phút - 27 giây 2016-10-27 16:52:15 1 Xem bài làm
45 Nghiem Hong Oanh10 1 phút - 27 giây 2017-11-10 21:28:10 1 Xem bài làm
46 Bùi Diệu Linh10 1 phút - 28 giây 2016-07-27 13:01:15 1 Xem bài làm
47 Liv and Maddie10 1 phút - 29 giây 2016-06-09 20:03:34 1 Xem bài làm
48 Phạm Thị Thùy Trang10 1 phút - 30 giây 2016-12-23 22:35:54 1 Xem bài làm
49 Bùi Thu Hường10 1 phút - 30 giây 2017-02-10 20:51:12 1 Xem bài làm
50 kiều tuấn hùng10 1 phút - 31 giây 2017-01-07 18:51:47 1 Xem bài làm