Lớp 2 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 475

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Băng Gía10 0 phút - 40 giây2016-11-03 13:28:51 1 Xem bài làm
2 Cao Tuấn Anh10 0 phút - 41 giây2016-09-01 19:01:44 1 Xem bài làm
3 Nguyễn Hiếu Nhân10 0 phút - 43 giây2016-05-21 13:11:36 4 Xem bài làm
4 Trinh Duy10 0 phút - 47 giây2017-03-02 13:25:34 1 Xem bài làm
5 Mo Mam10 0 phút - 47 giây2016-08-02 17:27:36 1 Xem bài làm
6 Nguyễn Thị Thu Phương10 0 phút - 52 giây2017-01-26 16:12:46 1 Xem bài làm
7 Phượng Hoàng Dung Nham10 0 phút - 52 giây2016-09-21 18:56:56 1 Xem bài làm
8 Thanh Đoàn10 0 phút - 53 giây2016-06-28 22:21:43 1 Xem bài làm
9 truc my Nguyen10 0 phút - 54 giây2016-05-08 16:49:54 1 Xem bài làm
10 Nguyễn Yến Nhi10 0 phút - 55 giây2017-03-08 20:36:06 1 Xem bài làm
11 MONKEY D LUFFY10 0 phút - 55 giây2016-08-16 08:50:12 1 Xem bài làm
12 Nhân mã dễ thương10 0 phút - 56 giây2017-06-09 22:53:26 1 Xem bài làm
13 Trần Lâm Thiên Hương10 0 phút - 58 giây2016-07-22 14:52:34 1 Xem bài làm
14 dang anh duong duc10 1 phút - 1 giây2016-12-07 10:14:58 1 Xem bài làm
15 thi oanh ha10 1 phút - 4 giây2017-04-03 16:41:58 1 Xem bài làm
16 ffjf gjrfj fdf10 1 phút - 5 giây2017-02-18 13:39:20 1 Xem bài làm
17 Trần Hà Quỳnh Như10 1 phút - 5 giây2016-05-20 12:03:52 1 Xem bài làm
18 Ừ_Tôi_Vô_Cảm_Đấy_Thì_Sao10 1 phút - 5 giây2016-05-07 14:45:11 1 Xem bài làm
19 Tran Quoc An10 1 phút - 8 giây2016-12-18 20:15:21 1 Xem bài làm
20 Vo Khanh Huyen10 1 phút - 9 giây2016-11-16 20:20:00 1 Xem bài làm
21 Ngô Thị Minh Nguyệt10 1 phút - 10 giây2016-05-10 19:57:11 1 Xem bài làm
22 Co Len10 1 phút - 11 giây2016-05-26 10:13:25 1 Xem bài làm
23 Khong Vu Minh Chau10 1 phút - 12 giây2017-03-01 14:40:44 1 Xem bài làm
24 Đặng Bình Nhi10 1 phút - 12 giây2016-12-02 11:36:29 1 Xem bài làm
25 Hoang Phuong Uyen10 1 phút - 12 giây2016-08-15 09:20:01 1 Xem bài làm
26 Dương Tuấn Đạt10 1 phút - 14 giây2016-05-07 17:09:57 1 Xem bài làm
27 Nguyễn Công Hoành10 1 phút - 15 giây2016-05-04 20:46:19 1 Xem bài làm
28 nguyễn quang vinh10 1 phút - 16 giây2017-04-20 20:39:32 1 Xem bài làm
29 Thái Khánh Linh10 1 phút - 17 giây2017-01-13 19:57:04 1 Xem bài làm
30 Ngô Ngọc Ánh10 1 phút - 17 giây2016-12-23 05:52:22 1 Xem bài làm
31 Phạm Bùi Khánh Linh10 1 phút - 17 giây2016-05-28 14:34:02 1 Xem bài làm
32 Do Hoang Hung10 1 phút - 18 giây2016-11-20 13:11:08 1 Xem bài làm
33 Thank you10 1 phút - 18 giây2016-11-19 17:16:59 1 Xem bài làm
34 deka tetsu10 1 phút - 19 giây2016-11-10 19:55:41 1 Xem bài làm
35 Phạm Lê Uyên Vy10 1 phút - 20 giây2017-02-20 20:12:06 1 Xem bài làm
36 ông vua giải ngân hà10 1 phút - 21 giây2017-04-01 13:46:27 1 Xem bài làm
37 Vũ Xuân Huy10 1 phút - 25 giây2016-11-29 20:25:21 1 Xem bài làm
38 Trịnh Ngọc Huyền10 1 phút - 25 giây2016-06-13 08:43:40 1 Xem bài làm
39 Nguyễn Ngọc Lan Thảo10 1 phút - 27 giây2016-10-27 16:52:15 1 Xem bài làm
40 Lisa Hachima10 1 phút - 27 giây2016-07-11 17:47:36 1 Xem bài làm
41 Bùi Diệu Linh10 1 phút - 28 giây2016-07-27 13:01:15 1 Xem bài làm
42 Liv and Maddie10 1 phút - 29 giây2016-06-09 20:03:34 1 Xem bài làm
43 Bùi Thu Hường10 1 phút - 30 giây2017-02-10 20:51:12 1 Xem bài làm
44 Phạm Thị Thùy Trang10 1 phút - 30 giây2016-12-23 22:35:54 1 Xem bài làm
45 kiều tuấn hùng10 1 phút - 31 giây2017-01-07 18:51:47 1 Xem bài làm
46 nguyen phuong dong10 1 phút - 32 giây2016-12-24 17:11:59 1 Xem bài làm
47 lanh lung10 1 phút - 32 giây2016-09-04 15:23:02 1 Xem bài làm
48 Phạm Hương Giang10 1 phút - 32 giây2016-06-17 20:24:30 1 Xem bài làm
49 nguyen thu phuong10 1 phút - 33 giây2017-01-14 22:03:45 1 Xem bài làm
50 trang nhi nhanh10 1 phút - 34 giây2017-05-13 17:47:55 1 Xem bài làm