Lớp 2 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Cao Dang Khoa
10 điểm
trần minh quân
10 điểm
Băng Gía
10 điểm
Cao Tuấn Anh
10 điểm
Nguyen Minh Duc
10 điểm

Có 3589 người đã làm bài

[{"so1":70,"so2":30},{"so1":5,"so2":5},{"seed1":7,"seed2":9,"so1":79,"so2":5},{"so":3,"missed":0},{"so1":80,"so2":15,"idx":1},{"so1":16,"so2":63},{"sIndex":2,"cIndex":1,"color":"#ff6666"},{"gio":4,"giay":0,"phut":30,"kieuchu":0,"help":false},{"em":10,"anh":14,"type":3},{"typeA":0,"typeB":1,"B":38,"A":[3,8],"convert":0}]
["100","10","84","3",{"ans1":"80+15=95","ans2":"95"},"79","9","4:30","15","38"]