Lớp 1 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 10537

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyễn Thu Trà10 0 phút - 21 giây2015-01-19 11:42:46 1 Xem bài làm
2 Nguyễn Thu Trà10 0 phút - 22 giây2015-01-30 20:34:43 1 Xem bài làm
3 Nguyễn Đức Gấu10 0 phút - 23 giây2015-01-19 11:35:42 1 Xem bài làm
4 Nguyễn Dũng10 0 phút - 25 giây2014-12-26 10:53:52 6 Xem bài làm
5 Nhân Nguyễn10 0 phút - 26 giây2016-09-05 09:55:21 4 Xem bài làm
6 Nguyễn Đức Vũ10 0 phút - 26 giây2016-11-13 18:55:10 1 Xem bài làm
7 Nguyễn Thu Trà10 0 phút - 28 giây2015-01-18 19:34:15 1 Xem bài làm
8 Nguyễn Thu Trà10 0 phút - 28 giây2015-01-18 19:23:15 1 Xem bài làm
9 Minh Hiền10 0 phút - 29 giây2015-10-02 09:31:24 2 Xem bài làm
10 Băng Gía10 0 phút - 29 giây2016-10-31 19:48:19 1 Xem bài làm
11 Songotenks10 0 phút - 30 giây2015-02-15 07:32:39 1 Xem bài làm
12 Nguyễn Thu Trà10 0 phút - 31 giây2015-01-17 16:29:08 1 Xem bài làm
13 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 31 giây2016-12-22 14:08:38 1 Xem bài làm
14 Băng Hải Tặc Death 210 0 phút - 31 giây2016-10-20 18:14:27 1 Xem bài làm
15 đinh văn trường10 0 phút - 31 giây2015-03-26 19:41:20 1 Xem bài làm
16 Nguyễn Đỗ Minh Khoa10 0 phút - 31 giây2015-02-14 13:53:02 1 Xem bài làm
17 Nguyễn Nhật Anh10 0 phút - 31 giây2015-01-20 19:46:29 1 Xem bài làm
18 Hatsune Miku10 0 phút - 32 giây2016-07-16 20:27:26 1 Xem bài làm
19 Nguyễn Ngọc Quý10 0 phút - 32 giây2015-09-15 08:50:55 1 Xem bài làm
20 Hoàng Nguyễn xuân10 0 phút - 32 giây2015-05-12 17:39:43 1 Xem bài làm
21 Ve Ge Ta10 0 phút - 32 giây2015-02-15 20:51:40 1 Xem bài làm
22 Nguyễn Thu Trà10 0 phút - 32 giây2015-01-18 18:54:57 1 Xem bài làm
23 trần minh quân10 0 phút - 32 giây2015-06-09 10:07:14 2 Xem bài làm
24 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 32 giây2016-12-21 13:18:55 1 Xem bài làm
25 Mỹ Anh10 0 phút - 32 giây2016-11-12 10:23:42 1 Xem bài làm
26 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 33 giây2016-09-12 14:11:51 1 Xem bài làm
27 deadpool10 0 phút - 33 giây2016-06-22 10:53:54 1 Xem bài làm
28 Thế giới kì diệu của Gumball10 0 phút - 33 giây2015-07-07 20:31:13 1 Xem bài làm
29 Lê Đúc Thành10 0 phút - 33 giây2015-07-03 20:58:30 1 Xem bài làm
30 Nguyễn Đỗ Minh Khoa10 0 phút - 33 giây2015-02-14 15:30:08 1 Xem bài làm
31 Nguyễn Đỗ Minh Khoa10 0 phút - 33 giây2015-02-14 09:57:16 1 Xem bài làm
32 Nguyễn Đỗ Minh Khoa10 0 phút - 33 giây2015-02-14 09:46:38 1 Xem bài làm
33 Nguyễn Thu Trà10 0 phút - 33 giây2015-01-17 16:22:08 1 Xem bài làm
34 Cao Tuấn Anh10 0 phút - 34 giây2016-09-14 12:45:55 1 Xem bài làm
35 Nguyễn Kiều Trinh10 0 phút - 34 giây2016-06-28 22:34:05 1 Xem bài làm
36 Eunji10 0 phút - 34 giây2016-06-11 16:04:08 1 Xem bài làm
37 Hoàng Thùy Dương10 0 phút - 34 giây2015-10-29 20:04:50 1 Xem bài làm
38 Bố Cr710 0 phút - 34 giây2015-10-26 19:33:56 1 Xem bài làm
39 mylylys10 0 phút - 34 giây2015-08-20 16:55:34 1 Xem bài làm
40 ban la ai10 0 phút - 34 giây2015-07-02 13:05:18 1 Xem bài làm
41 Trương Quang Đạt10 0 phút - 34 giây2014-11-09 18:18:20 1 Xem bài làm
42 Son Go Han10 0 phút - 35 giây2015-02-14 15:11:47 1 Xem bài làm
43 Thanh Vân Lê Thị10 0 phút - 35 giây2016-12-10 21:04:29 1 Xem bài làm
44 Nguyễn Đỗ Minh Khoa10 0 phút - 35 giây2015-02-14 13:29:54 1 Xem bài làm
45 Vương Hồng Đức10 0 phút - 35 giây2016-08-14 11:12:39 1 Xem bài làm
46 thitrang_3d10 0 phút - 35 giây2014-12-18 20:32:22 1 Xem bài làm
47 Người Con Của Rồng10 0 phút - 35 giây2016-07-28 16:51:52 1 Xem bài làm
48 Pea Shooter10 0 phút - 35 giây2016-05-20 20:24:23 1 Xem bài làm
49 hoangduccuong8b10 0 phút - 35 giây2015-10-30 17:46:46 1 Xem bài làm
50 Truong Thi Hanh10 0 phút - 35 giây2015-06-21 18:46:32 1 Xem bài làm