Lớp 1 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 1558

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyễn Đức Vũ10 0 phút - 26 giây2016-11-13 18:55:10 1 Xem bài làm
2 Nhân Nguyễn10 0 phút - 26 giây2016-09-05 09:55:21 4 Xem bài làm
3 Băng Gía10 0 phút - 29 giây2016-10-31 19:48:19 1 Xem bài làm
4 Syaoran Li10 0 phút - 31 giây2017-03-02 09:39:19 1 Xem bài làm
5 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 31 giây2016-12-22 14:08:38 1 Xem bài làm
6 Băng Hải Tặc Death 210 0 phút - 31 giây2016-10-20 18:14:27 1 Xem bài làm
7 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 32 giây2016-12-21 13:18:55 1 Xem bài làm
8 Mỹ Anh10 0 phút - 32 giây2016-11-12 10:23:42 1 Xem bài làm
9 Hatsune Miku10 0 phút - 32 giây2016-07-16 20:27:26 1 Xem bài làm
10 Nguyễn Tiến Dũng10 0 phút - 33 giây2017-05-18 08:48:23 2 Xem bài làm
11 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 33 giây2016-09-12 14:11:51 1 Xem bài làm
12 deadpool10 0 phút - 33 giây2016-06-22 10:53:54 1 Xem bài làm
13 Cao Tuấn Anh10 0 phút - 34 giây2016-09-14 12:45:55 1 Xem bài làm
14 Nguyễn Kiều Trinh10 0 phút - 34 giây2016-06-28 22:34:05 1 Xem bài làm
15 Eunji10 0 phút - 34 giây2016-06-11 16:04:08 1 Xem bài làm
16 Nguyễn Hiếu Nhân10 0 phút - 35 giây2016-05-24 20:23:47 7 Xem bài làm
17 La con gai that tuyet10 0 phút - 35 giây2017-02-16 19:39:43 1 Xem bài làm
18 Thanh Vân Lê Thị10 0 phút - 35 giây2016-12-10 21:04:29 1 Xem bài làm
19 Vương Hồng Đức10 0 phút - 35 giây2016-08-14 11:12:39 1 Xem bài làm
20 Người Con Của Rồng10 0 phút - 35 giây2016-07-28 16:51:52 1 Xem bài làm
21 Pea Shooter10 0 phút - 35 giây2016-05-20 20:24:23 1 Xem bài làm
22 Phan Minh Trang10 0 phút - 36 giây2016-06-24 11:23:08 1 Xem bài làm
23 Tri Nguyenthong10 0 phút - 36 giây2017-03-11 19:50:10 1 Xem bài làm
24 Trần Thành Đức10 0 phút - 36 giây2016-11-22 10:31:33 1 Xem bài làm
25 Siêu nhân họ Đỗ10 0 phút - 37 giây2017-03-03 16:49:53 1 Xem bài làm
26 Vũ Huệ Linh10 0 phút - 37 giây2017-02-12 19:39:12 1 Xem bài làm
27 Dragonsvip10 0 phút - 37 giây2017-02-04 11:25:51 1 Xem bài làm
28 Đức Nhật Huỳnh10 0 phút - 37 giây2017-01-17 11:14:04 1 Xem bài làm
29 Kinomoto Sakura10 0 phút - 38 giây2017-02-23 21:15:16 1 Xem bài làm
30 Nicky Grimmie10 0 phút - 38 giây2017-01-28 22:57:59 1 Xem bài làm
31 WE ARE THE WORLD10 0 phút - 38 giây2017-01-18 14:02:35 1 Xem bài làm
32 Shotgun Svip10 0 phút - 38 giây2017-01-15 06:48:33 1 Xem bài làm
33 Nguyễn Hoàng Mai Ngân10 0 phút - 38 giây2016-12-30 20:06:47 1 Xem bài làm
34 Five centimeters per second10 0 phút - 38 giây2017-03-03 15:37:32 1 Xem bài làm
35 ffjf gjrfj fdf10 0 phút - 39 giây2017-02-11 19:50:45 1 Xem bài làm
36 Nguyễn Chi Tú10 0 phút - 39 giây2017-02-05 06:32:44 1 Xem bài làm
37 Hồ Bảo Huy10 0 phút - 39 giây2017-02-04 22:20:52 1 Xem bài làm
38 Trần Văn Mạnh10 0 phút - 39 giây2017-02-04 15:29:23 1 Xem bài làm
39 Lê Anh Dũng10 0 phút - 39 giây2017-01-13 20:42:54 1 Xem bài làm
40 CHUNG TA KHONG THUOC VE NHAU10 0 phút - 39 giây2016-09-18 09:56:48 1 Xem bài làm
41 thientai10 0 phút - 39 giây2016-07-17 20:20:14 1 Xem bài làm
42 Mo Mam10 0 phút - 40 giây2016-08-02 10:30:26 3 Xem bài làm
43 Cao Tuấn Anh10 0 phút - 40 giây2016-09-01 18:37:12 1 Xem bài làm
44 Cream AOA10 0 phút - 40 giây2016-06-02 17:12:36 1 Xem bài làm
45 Chiến10 0 phút - 41 giây2016-11-18 19:53:40 1 Xem bài làm
46 Hậu Lê10 0 phút - 41 giây2016-10-31 16:42:47 1 Xem bài làm
47 Phạm Thị Minh Tâm10 0 phút - 41 giây2016-09-25 21:30:26 1 Xem bài làm
48 Nguyễn Hà Thương10 0 phút - 41 giây2016-05-28 20:49:55 1 Xem bài làm
49 Nguyễn Thị An Tâm10 0 phút - 42 giây2016-12-21 12:25:23 1 Xem bài làm
50 Nguyễn Phương Linh10 0 phút - 42 giây2016-11-19 11:30:49 1 Xem bài làm