Lớp 1 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 1727

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyễn Đức Vũ10 0 phút - 26 giây2016-11-13 18:55:10 1 Xem bài làm
2 Nhân Nguyễn10 0 phút - 26 giây2016-09-05 09:55:21 4 Xem bài làm
3 Băng Gía10 0 phút - 29 giây2016-10-31 19:48:19 1 Xem bài làm
4 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 29 giây2017-06-16 16:12:12 1 Xem bài làm
5 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 30 giây2017-06-24 15:01:38 1 Xem bài làm
6 Syaoran Li10 0 phút - 31 giây2017-03-02 09:39:19 1 Xem bài làm
7 Băng Hải Tặc Death 210 0 phút - 31 giây2016-10-20 18:14:27 1 Xem bài làm
8 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 31 giây2016-12-22 14:08:38 1 Xem bài làm
9 Hatsune Miku10 0 phút - 32 giây2016-07-16 20:27:26 1 Xem bài làm
10 Mỹ Anh10 0 phút - 32 giây2016-11-12 10:23:42 1 Xem bài làm
11 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 32 giây2016-12-21 13:18:55 1 Xem bài làm
12 Nguyễn Tiến Dũng10 0 phút - 33 giây2017-05-18 08:48:23 2 Xem bài làm
13 deadpool10 0 phút - 33 giây2016-06-22 10:53:54 1 Xem bài làm
14 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 33 giây2016-09-12 14:11:51 1 Xem bài làm
15 Eunji10 0 phút - 34 giây2016-06-11 16:04:08 1 Xem bài làm
16 Nguyễn Kiều Trinh10 0 phút - 34 giây2016-06-28 22:34:05 1 Xem bài làm
17 Cao Tuấn Anh10 0 phút - 34 giây2016-09-14 12:45:55 1 Xem bài làm
18 Nguyễn Thị Bảo Tiên10 0 phút - 34 giây2017-06-07 16:33:40 1 Xem bài làm
19 Người Con Của Rồng10 0 phút - 35 giây2016-07-28 16:51:52 1 Xem bài làm
20 Vương Hồng Đức10 0 phút - 35 giây2016-08-14 11:12:39 1 Xem bài làm
21 Thanh Vân Lê Thị10 0 phút - 35 giây2016-12-10 21:04:29 1 Xem bài làm
22 La con gai that tuyet10 0 phút - 35 giây2017-02-16 19:39:43 1 Xem bài làm
23 Luffy10 0 phút - 35 giây2017-09-11 19:19:51 1 Xem bài làm
24 Nguyễn Hiếu Nhân10 0 phút - 35 giây2016-05-24 20:23:47 7 Xem bài làm
25 Pea Shooter10 0 phút - 35 giây2016-05-20 20:24:23 1 Xem bài làm
26 Trần Thành Đức10 0 phút - 36 giây2016-11-22 10:31:33 1 Xem bài làm
27 Tri Nguyenthong10 0 phút - 36 giây2017-03-11 19:50:10 1 Xem bài làm
28 Phan Minh Trang10 0 phút - 36 giây2016-06-24 11:23:08 1 Xem bài làm
29 Đức Nhật Huỳnh10 0 phút - 37 giây2017-01-17 11:14:04 1 Xem bài làm
30 Dragonsvip10 0 phút - 37 giây2017-02-04 11:25:51 1 Xem bài làm
31 Vũ Huệ Linh10 0 phút - 37 giây2017-02-12 19:39:12 1 Xem bài làm
32 Siêu nhân họ Đỗ10 0 phút - 37 giây2017-03-03 16:49:53 1 Xem bài làm
33 Nguyễn Hoàng Mai Ngân10 0 phút - 38 giây2016-12-30 20:06:47 1 Xem bài làm
34 Shotgun Svip10 0 phút - 38 giây2017-01-15 06:48:33 1 Xem bài làm
35 WE ARE THE WORLD10 0 phút - 38 giây2017-01-18 14:02:35 1 Xem bài làm
36 Nicky Grimmie10 0 phút - 38 giây2017-01-28 22:57:59 1 Xem bài làm
37 Kinomoto Sakura10 0 phút - 38 giây2017-02-23 21:15:16 1 Xem bài làm
38 Five centimeters per second10 0 phút - 38 giây2017-03-03 15:37:32 1 Xem bài làm
39 Hoàng Văn Dũng10 0 phút - 39 giây2017-07-04 08:55:39 1 Xem bài làm
40 CHUNG TA KHONG THUOC VE NHAU10 0 phút - 39 giây2016-09-18 09:56:48 1 Xem bài làm
41 Lê Anh Dũng10 0 phút - 39 giây2017-01-13 20:42:54 1 Xem bài làm
42 Trần Văn Mạnh10 0 phút - 39 giây2017-02-04 15:29:23 1 Xem bài làm
43 Hồ Bảo Huy10 0 phút - 39 giây2017-02-04 22:20:52 1 Xem bài làm
44 Nguyễn Chi Tú10 0 phút - 39 giây2017-02-05 06:32:44 1 Xem bài làm
45 ffjf gjrfj fdf10 0 phút - 39 giây2017-02-11 19:50:45 1 Xem bài làm
46 thientai10 0 phút - 39 giây2016-07-17 20:20:14 1 Xem bài làm
47 Cream AOA10 0 phút - 40 giây2016-06-02 17:12:36 1 Xem bài làm
48 Cao Tuấn Anh10 0 phút - 40 giây2016-09-01 18:37:12 1 Xem bài làm
49 Dương Đức Hải10 0 phút - 40 giây2017-07-28 11:31:06 1 Xem bài làm
50 Mo Mam10 0 phút - 40 giây2016-08-02 10:30:26 3 Xem bài làm