Lớp 5 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 1404

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Li Syaoran10 1 phút - 23 giây2017-03-20 11:10:16 1 Xem bài làm
2 Kinomoto Sakura10 1 phút - 31 giây2017-03-20 11:07:44 1 Xem bài làm
3 Daidouji Tomoyo10 1 phút - 31 giây2017-03-20 11:04:59 1 Xem bài làm
4 oOo KiRitO oOo10 1 phút - 31 giây2015-11-09 11:56:55 1 Xem bài làm
5 Hạnh10 1 phút - 41 giây2016-12-21 11:29:17 1 Xem bài làm
6 Ruby Moon10 1 phút - 44 giây2017-03-14 10:24:13 1 Xem bài làm
7 Nguyễn Hiếu Nhân10 1 phút - 47 giây2016-05-24 09:12:17 6 Xem bài làm
8 Sát thủ vô tình10 1 phút - 47 giây2015-06-06 10:44:43 1 Xem bài làm
9 Trần Phú Cường10 1 phút - 48 giây2016-03-29 08:40:10 1 Xem bài làm
10 Trương Quang Đạt10 1 phút - 50 giây2014-10-08 22:06:15 1 Xem bài làm
11 Tô Minh Sơn10 1 phút - 53 giây2016-12-04 16:29:58 1 Xem bài làm
12 Thái Thanh Tâm10 1 phút - 55 giây2016-03-29 16:54:04 1 Xem bài làm
13 tran sy minh quan10 1 phút - 56 giây2015-01-29 21:25:26 1 Xem bài làm
14 nguyen hoan thien10 2 phút - 5 giây2015-10-02 13:09:11 7 Xem bài làm
15 Nguyễn Thành Nam10 2 phút - 6 giây2015-04-09 20:42:19 5 Xem bài làm
16 Syaoran Li10 2 phút - 7 giây2017-03-02 09:30:46 1 Xem bài làm
17 Nguyen Duc Hiep10 2 phút - 7 giây2016-02-13 09:52:30 1 Xem bài làm
18 Nguyễn Quang Huy10 2 phút - 7 giây2015-04-22 13:46:31 1 Xem bài làm
19 Bé Giang Hồ10 2 phút - 11 giây2015-03-15 20:07:46 1 Xem bài làm
20 Bé Xu Ti10 2 phút - 14 giây2015-05-25 19:59:56 1 Xem bài làm
21 Trần Phú Cường10 2 phút - 19 giây2016-03-28 18:08:51 1 Xem bài làm
22 Lê Đức Thành10 2 phút - 20 giây2015-07-03 11:06:09 1 Xem bài làm
23 Nguyễn Thị Quỳnh Tiên10 2 phút - 22 giây2017-03-15 14:19:16 1 Xem bài làm
24 Tomoyo Daidouji10 2 phút - 22 giây2017-03-02 08:25:47 1 Xem bài làm
25 Đặng Bá Công10 2 phút - 23 giây2017-03-14 14:44:08 1 Xem bài làm
26 Tran Sy Minh Quan10 2 phút - 29 giây2014-12-26 21:27:10 1 Xem bài làm
27 Huỳnh Nguyên Phúc10 2 phút - 29 giây2014-12-23 10:47:35 1 Xem bài làm
28 Christina_Linh10 2 phút - 32 giây2015-07-10 14:42:06 4 Xem bài làm
29 Nguyen Thi Bao Tien10 2 phút - 32 giây2016-08-24 09:13:47 1 Xem bài làm
30 TRẦN ÁNH DƯƠNG10 2 phút - 32 giây2015-03-18 09:34:07 1 Xem bài làm
31 Nguyễn Thúy An10 2 phút - 34 giây2015-12-17 19:16:36 1 Xem bài làm
32 huhuhu10 2 phút - 34 giây2014-10-14 18:20:51 1 Xem bài làm
33 Nguyễn Hoàng Phúc10 2 phút - 35 giây2015-11-30 14:20:38 1 Xem bài làm
34 Nguyễn Việt Phương10 2 phút - 42 giây2017-03-31 21:28:45 1 Xem bài làm
35 Nguyễn Hải Nam10 2 phút - 42 giây2016-02-17 09:17:15 1 Xem bài làm
36 Nguyễn Công Chính10 2 phút - 43 giây2015-05-23 14:44:49 1 Xem bài làm
37 minhquan12310 2 phút - 43 giây2014-12-14 10:50:35 1 Xem bài làm
38 Đảo Rồng10 2 phút - 44 giây2016-12-26 21:45:45 1 Xem bài làm
39 Kinomoto Sakura Li Syaoran10 2 phút - 47 giây2017-03-01 09:50:39 1 Xem bài làm
40 zeref drangeel10 2 phút - 51 giây2015-10-08 12:22:06 1 Xem bài làm
41 Nguyễn Nhật Mai10 2 phút - 56 giây2016-05-11 20:59:47 1 Xem bài làm
42 Nguyễn Đồng Minh Anh10 2 phút - 56 giây2016-05-07 16:46:42 1 Xem bài làm
43 unkalar10 2 phút - 58 giây2017-01-26 10:26:17 1 Xem bài làm
44 Nguyễn Thế Anh10 2 phút - 59 giây2016-02-06 11:46:03 1 Xem bài làm
45 nguyen thanh tai10 3 phút - 0 giây2014-11-30 20:51:09 7 Xem bài làm
46 Nguyễn Sơn Lâm10 3 phút - 0 giây2015-04-10 16:30:53 1 Xem bài làm
47 Nguyễn Trung Hiếu10 3 phút - 4 giây2015-06-09 16:12:30 1 Xem bài làm
48 Nakuru Akizuki10 3 phút - 14 giây2017-03-13 20:56:25 1 Xem bài làm
49 Nguyễn Đình Dũng10 3 phút - 15 giây2014-12-16 21:48:41 1 Xem bài làm
50 Nguyễn Hải Nam10 3 phút - 16 giây2016-02-18 19:55:21 1 Xem bài làm