Lớp 5 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 1223

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 oOo KiRitO oOo10 1 phút - 31 giây2015-11-09 11:56:55 1 Xem bài làm
2 Hạnh10 1 phút - 41 giây2016-12-21 11:29:17 1 Xem bài làm
3 Nguyễn Hiếu Nhân10 1 phút - 47 giây2016-05-24 09:12:17 6 Xem bài làm
4 Sát thủ vô tình10 1 phút - 47 giây2015-06-06 10:44:43 1 Xem bài làm
5 Trần Phú Cường10 1 phút - 48 giây2016-03-29 08:40:10 1 Xem bài làm
6 Trương Quang Đạt10 1 phút - 50 giây2014-10-08 22:06:15 1 Xem bài làm
7 Tô Minh Sơn10 1 phút - 53 giây2016-12-04 16:29:58 1 Xem bài làm
8 Thái Thanh Tâm10 1 phút - 55 giây2016-03-29 16:54:04 1 Xem bài làm
9 tran sy minh quan10 1 phút - 56 giây2015-01-29 21:25:26 1 Xem bài làm
10 nguyen hoan thien10 2 phút - 5 giây2015-10-02 13:09:11 7 Xem bài làm
11 Nguyễn Thành Nam10 2 phút - 6 giây2015-04-09 20:42:19 5 Xem bài làm
12 Nguyễn Quang Huy10 2 phút - 7 giây2015-04-22 13:46:31 1 Xem bài làm
13 Nguyen Duc Hiep10 2 phút - 7 giây2016-02-13 09:52:30 1 Xem bài làm
14 Bé Giang Hồ10 2 phút - 11 giây2015-03-15 20:07:46 1 Xem bài làm
15 Bé Xu Ti10 2 phút - 14 giây2015-05-25 19:59:56 1 Xem bài làm
16 Trần Phú Cường10 2 phút - 19 giây2016-03-28 18:08:51 1 Xem bài làm
17 Lê Đức Thành10 2 phút - 20 giây2015-07-03 11:06:09 1 Xem bài làm
18 Tran Sy Minh Quan10 2 phút - 29 giây2014-12-26 21:27:10 1 Xem bài làm
19 Huỳnh Nguyên Phúc10 2 phút - 29 giây2014-12-23 10:47:35 1 Xem bài làm
20 Christina_Linh10 2 phút - 32 giây2015-07-10 14:42:06 4 Xem bài làm
21 Nguyen Thi Bao Tien10 2 phút - 32 giây2016-08-24 09:13:47 1 Xem bài làm
22 TRẦN ÁNH DƯƠNG10 2 phút - 32 giây2015-03-18 09:34:07 1 Xem bài làm
23 Nguyễn Thúy An10 2 phút - 34 giây2015-12-17 19:16:36 1 Xem bài làm
24 huhuhu10 2 phút - 34 giây2014-10-14 18:20:51 1 Xem bài làm
25 Nguyễn Hoàng Phúc10 2 phút - 35 giây2015-11-30 14:20:38 1 Xem bài làm
26 Nguyễn Hải Nam10 2 phút - 42 giây2016-02-17 09:17:15 1 Xem bài làm
27 Nguyễn Công Chính10 2 phút - 43 giây2015-05-23 14:44:49 1 Xem bài làm
28 minhquan12310 2 phút - 43 giây2014-12-14 10:50:35 1 Xem bài làm
29 Đảo Rồng10 2 phút - 44 giây2016-12-26 21:45:45 1 Xem bài làm
30 zeref drangeel10 2 phút - 51 giây2015-10-08 12:22:06 1 Xem bài làm
31 Nguyễn Nhật Mai10 2 phút - 56 giây2016-05-11 20:59:47 1 Xem bài làm
32 Nguyễn Đồng Minh Anh10 2 phút - 56 giây2016-05-07 16:46:42 1 Xem bài làm
33 Nguyễn Thế Anh10 2 phút - 59 giây2016-02-06 11:46:03 1 Xem bài làm
34 nguyen thanh tai10 3 phút - 0 giây2014-11-30 20:51:09 7 Xem bài làm
35 Nguyễn Sơn Lâm10 3 phút - 0 giây2015-04-10 16:30:53 1 Xem bài làm
36 Nguyễn Trung Hiếu10 3 phút - 4 giây2015-06-09 16:12:30 1 Xem bài làm
37 Nguyễn Đình Dũng10 3 phút - 15 giây2014-12-16 21:48:41 1 Xem bài làm
38 Nguyễn Hải Nam10 3 phút - 16 giây2016-02-18 19:55:21 1 Xem bài làm
39 phan trong nhan10 3 phút - 18 giây2015-03-30 15:53:11 1 Xem bài làm
40 Trần nguyễn Minh Dũng10 3 phút - 19 giây2015-03-25 20:42:25 1 Xem bài làm
41 NguyễnĐìnhDũng10 3 phút - 23 giây2014-12-10 21:17:02 1 Xem bài làm
42 trần minh quân10 3 phút - 23 giây2014-10-24 14:37:18 1 Xem bài làm
43 Nguyễn Trung Hiếu10 3 phút - 26 giây2015-06-09 10:04:22 1 Xem bài làm
44 Son Nguyen Cong10 3 phút - 29 giây2016-07-18 14:18:09 2 Xem bài làm
45 Lê Trọng Thế10 3 phút - 30 giây2015-06-08 16:25:00 1 Xem bài làm
46 Ngô Đặng Thùy Trúc10 3 phút - 35 giây2015-04-11 16:09:11 7 Xem bài làm
47 Nguyễn Phương Nghi10 3 phút - 36 giây2015-07-02 13:54:47 1 Xem bài làm
48 Vũ Đức Phong10 3 phút - 39 giây2016-10-28 20:40:17 1 Xem bài làm
49 Nguyễn Minh Đức10 3 phút - 40 giây2015-04-05 21:36:22 1 Xem bài làm
50 Nguyễn Đình Dũng10 3 phút - 42 giây2014-12-15 21:31:40 1 Xem bài làm