Lớp 5 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 684

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Li Syaoran10 1 phút - 23 giây2017-03-20 11:10:16 1 Xem bài làm
2 Daidouji Tomoyo10 1 phút - 31 giây2017-03-20 11:04:59 1 Xem bài làm
3 Kinomoto Sakura10 1 phút - 31 giây2017-03-20 11:07:44 1 Xem bài làm
4 Hạnh10 1 phút - 41 giây2016-12-21 11:29:17 1 Xem bài làm
5 Ruby Moon10 1 phút - 44 giây2017-03-14 10:24:13 1 Xem bài làm
6 Nguyễn Hiếu Nhân10 1 phút - 47 giây2016-05-24 09:12:17 6 Xem bài làm
7 Tô Minh Sơn10 1 phút - 53 giây2016-12-04 16:29:58 1 Xem bài làm
8 Syaoran Li10 2 phút - 7 giây2017-03-02 09:30:46 1 Xem bài làm
9 Tomoyo Daidouji10 2 phút - 22 giây2017-03-02 08:25:47 1 Xem bài làm
10 Nguyễn Thị Quỳnh Tiên10 2 phút - 22 giây2017-03-15 14:19:16 1 Xem bài làm
11 Đặng Bá Công10 2 phút - 23 giây2017-03-14 14:44:08 1 Xem bài làm
12 Nguyen Thi Bao Tien10 2 phút - 32 giây2016-08-24 09:13:47 1 Xem bài làm
13 Nguyễn Việt Phương10 2 phút - 42 giây2017-03-31 21:28:45 1 Xem bài làm
14 Đảo Rồng10 2 phút - 44 giây2016-12-26 21:45:45 1 Xem bài làm
15 Kinomoto Sakura Li Syaoran10 2 phút - 47 giây2017-03-01 09:50:39 1 Xem bài làm
16 Nguyễn Đồng Minh Anh10 2 phút - 56 giây2016-05-07 16:46:42 1 Xem bài làm
17 Nguyễn Nhật Mai10 2 phút - 56 giây2016-05-11 20:59:47 1 Xem bài làm
18 unkalar10 2 phút - 58 giây2017-01-26 10:26:17 1 Xem bài làm
19 Nakuru Akizuki10 3 phút - 14 giây2017-03-13 20:56:25 1 Xem bài làm
20 Son Nguyen Cong10 3 phút - 29 giây2016-07-18 14:18:09 2 Xem bài làm
21 Triệu Mẫn10 3 phút - 31 giây2017-11-11 14:53:39 1 Xem bài làm
22 Hoàng Khánh Ngọc10 3 phút - 34 giây2017-10-30 09:44:53 1 Xem bài làm
23 Vũ Đức Phong10 3 phút - 39 giây2016-10-28 20:40:17 1 Xem bài làm
24 LƯU ĐÌNH HUY10 3 phút - 39 giây2017-03-31 12:57:55 1 Xem bài làm
25 Abarai Renji10 3 phút - 39 giây2017-03-26 19:35:42 2 Xem bài làm
26 Toshiro Hitsugaya10 3 phút - 44 giây2016-05-10 21:39:02 1 Xem bài làm
27 Nguyễn Vũ Quốc Trung10 3 phút - 45 giây2016-06-09 20:11:56 1 Xem bài làm
28 Phan Hoa Vi Anh10 3 phút - 50 giây2017-02-27 05:12:15 1 Xem bài làm
29 nguyen thu hang10 4 phút - 0 giây2017-03-19 09:58:56 1 Xem bài làm
30 Hoàng Tử Nhỏ10 4 phút - 5 giây2017-02-15 08:42:05 1 Xem bài làm
31 Ripukan Souji10 4 phút - 10 giây2017-03-09 15:07:43 1 Xem bài làm
32 nguyen thi bao tien10 4 phút - 11 giây2016-08-22 08:22:36 1 Xem bài làm
33 Huyền thoại nhân vật assassin10 4 phút - 16 giây2017-07-16 16:16:50 2 Xem bài làm
34 Phạm Văn Thành10 4 phút - 21 giây2016-10-16 11:48:21 2 Xem bài làm
35 pokemon light platium10 4 phút - 37 giây2016-12-18 07:34:59 1 Xem bài làm
36 nguyễn hương giang10 4 phút - 41 giây2017-01-16 09:39:08 3 Xem bài làm
37 Hương Bùi Thị Thanh10 4 phút - 44 giây2016-09-04 09:51:49 4 Xem bài làm
38 do thi thanh mai10 4 phút - 45 giây2016-05-10 16:08:51 1 Xem bài làm
39 Giữ Lại10 4 phút - 54 giây2016-05-07 15:00:47 1 Xem bài làm
40 Nguyễn Thi Mai10 5 phút - 5 giây2016-11-03 08:55:57 1 Xem bài làm
41 Hồ Cao Mưu10 5 phút - 10 giây2016-05-27 10:10:38 1 Xem bài làm
42 Trần Việt Hoài Thương10 5 phút - 17 giây2017-06-16 09:41:48 3 Xem bài làm
43 brave panda10 5 phút - 37 giây2016-08-28 16:30:20 1 Xem bài làm
44 Dinh An Bao10 6 phút - 0 giây2016-08-06 09:10:01 1 Xem bài làm
45 Nguyễn Thành Trung10 6 phút - 6 giây2017-03-30 21:30:15 1 Xem bài làm
46 Minh Lạc Bùi10 6 phút - 20 giây2016-05-29 14:13:36 1 Xem bài làm
47 Phan Trần Thu Hằng10 6 phút - 32 giây2017-02-28 05:46:29 1 Xem bài làm
48 Nguyễn Huy Hoàng10 6 phút - 42 giây2016-12-13 21:01:35 1 Xem bài làm
49 Quan Tran10 6 phút - 53 giây2017-01-12 19:09:18 1 Xem bài làm
50 Trần Hải Đông10 7 phút - 34 giây2017-08-30 08:28:12 1 Xem bài làm