Lớp 5 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 632

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Li Syaoran10 1 phút - 23 giây2017-03-20 11:10:16 1 Xem bài làm
2 Kinomoto Sakura10 1 phút - 31 giây2017-03-20 11:07:44 1 Xem bài làm
3 Daidouji Tomoyo10 1 phút - 31 giây2017-03-20 11:04:59 1 Xem bài làm
4 Hạnh10 1 phút - 41 giây2016-12-21 11:29:17 1 Xem bài làm
5 Ruby Moon10 1 phút - 44 giây2017-03-14 10:24:13 1 Xem bài làm
6 Nguyễn Hiếu Nhân10 1 phút - 47 giây2016-05-24 09:12:17 6 Xem bài làm
7 Tô Minh Sơn10 1 phút - 53 giây2016-12-04 16:29:58 1 Xem bài làm
8 Syaoran Li10 2 phút - 7 giây2017-03-02 09:30:46 1 Xem bài làm
9 Nguyễn Thị Quỳnh Tiên10 2 phút - 22 giây2017-03-15 14:19:16 1 Xem bài làm
10 Tomoyo Daidouji10 2 phút - 22 giây2017-03-02 08:25:47 1 Xem bài làm
11 Đặng Bá Công10 2 phút - 23 giây2017-03-14 14:44:08 1 Xem bài làm
12 Nguyen Thi Bao Tien10 2 phút - 32 giây2016-08-24 09:13:47 1 Xem bài làm
13 Nguyễn Việt Phương10 2 phút - 42 giây2017-03-31 21:28:45 1 Xem bài làm
14 Đảo Rồng10 2 phút - 44 giây2016-12-26 21:45:45 1 Xem bài làm
15 Kinomoto Sakura Li Syaoran10 2 phút - 47 giây2017-03-01 09:50:39 1 Xem bài làm
16 Nguyễn Nhật Mai10 2 phút - 56 giây2016-05-11 20:59:47 1 Xem bài làm
17 Nguyễn Đồng Minh Anh10 2 phút - 56 giây2016-05-07 16:46:42 1 Xem bài làm
18 unkalar10 2 phút - 58 giây2017-01-26 10:26:17 1 Xem bài làm
19 Nakuru Akizuki10 3 phút - 14 giây2017-03-13 20:56:25 1 Xem bài làm
20 Son Nguyen Cong10 3 phút - 29 giây2016-07-18 14:18:09 2 Xem bài làm
21 LƯU ĐÌNH HUY10 3 phút - 39 giây2017-03-31 12:57:55 1 Xem bài làm
22 Vũ Đức Phong10 3 phút - 39 giây2016-10-28 20:40:17 1 Xem bài làm
23 Abarai Renji10 3 phút - 39 giây2017-03-26 19:35:42 2 Xem bài làm
24 Toshiro Hitsugaya10 3 phút - 44 giây2016-05-10 21:39:02 1 Xem bài làm
25 Nguyễn Vũ Quốc Trung10 3 phút - 45 giây2016-06-09 20:11:56 1 Xem bài làm
26 Phan Hoa Vi Anh10 3 phút - 50 giây2017-02-27 05:12:15 1 Xem bài làm
27 nguyen thu hang10 4 phút - 0 giây2017-03-19 09:58:56 1 Xem bài làm
28 Hoàng Tử Nhỏ10 4 phút - 5 giây2017-02-15 08:42:05 1 Xem bài làm
29 Ripukan Souji10 4 phút - 10 giây2017-03-09 15:07:43 1 Xem bài làm
30 nguyen thi bao tien10 4 phút - 11 giây2016-08-22 08:22:36 1 Xem bài làm
31 Huyền thoại nhân vật assassin10 4 phút - 16 giây2017-07-16 16:16:50 2 Xem bài làm
32 Phạm Văn Thành10 4 phút - 21 giây2016-10-16 11:48:21 2 Xem bài làm
33 pokemon light platium10 4 phút - 37 giây2016-12-18 07:34:59 1 Xem bài làm
34 nguyễn hương giang10 4 phút - 41 giây2017-01-16 09:39:08 3 Xem bài làm
35 Hương Bùi Thị Thanh10 4 phút - 44 giây2016-09-04 09:51:49 4 Xem bài làm
36 do thi thanh mai10 4 phút - 45 giây2016-05-10 16:08:51 1 Xem bài làm
37 Giữ Lại10 4 phút - 54 giây2016-05-07 15:00:47 1 Xem bài làm
38 Nguyễn Thi Mai10 5 phút - 5 giây2016-11-03 08:55:57 1 Xem bài làm
39 Hồ Cao Mưu10 5 phút - 10 giây2016-05-27 10:10:38 1 Xem bài làm
40 Trần Việt Hoài Thương10 5 phút - 17 giây2017-06-16 09:41:48 3 Xem bài làm
41 brave panda10 5 phút - 37 giây2016-08-28 16:30:20 1 Xem bài làm
42 Dinh An Bao10 6 phút - 0 giây2016-08-06 09:10:01 1 Xem bài làm
43 Nguyễn Thành Trung10 6 phút - 6 giây2017-03-30 21:30:15 1 Xem bài làm
44 Minh Lạc Bùi10 6 phút - 20 giây2016-05-29 14:13:36 1 Xem bài làm
45 Phan Trần Thu Hằng10 6 phút - 32 giây2017-02-28 05:46:29 1 Xem bài làm
46 Nguyễn Huy Hoàng10 6 phút - 42 giây2016-12-13 21:01:35 1 Xem bài làm
47 Quan Tran10 6 phút - 53 giây2017-01-12 19:09:18 1 Xem bài làm
48 Minh Hoàng Lê10 7 phút - 50 giây2016-12-02 21:55:35 1 Xem bài làm
49 nguyen thi quynh tien10 8 phút - 2 giây2016-07-29 09:56:58 1 Xem bài làm
50 Nguyễn Tôn Khai Uy10 8 phút - 14 giây2016-05-11 22:17:38 1 Xem bài làm