Lớp 4 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 645

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Cong chua sinh doi Mat Trang Mat Troi10 1 phút - 51 giây2017-02-20 20:00:55 1 Xem bài làm
2 huhu10 2 phút - 6 giây2017-01-11 12:40:34 1 Xem bài làm
3 Kaito Kid10 2 phút - 11 giây2017-03-12 08:34:17 1 Xem bài làm
4 Phan Anh Thư10 2 phút - 12 giây2017-01-28 18:45:32 1 Xem bài làm
5 Lã Hoàng Quế Đan10 2 phút - 38 giây2017-03-05 10:15:05 1 Xem bài làm
6 Đặng Thị Ý Nhi10 2 phút - 50 giây2016-12-31 10:03:58 1 Xem bài làm
7 Nguyễn Yến Nhi10 3 phút - 8 giây2017-03-04 19:53:56 1 Xem bài làm
8 lê thị ngọc anh10 3 phút - 11 giây2017-01-31 21:15:45 1 Xem bài làm
9 Đào Trọng Nghĩa10 3 phút - 19 giây2016-10-05 19:53:01 1 Xem bài làm
10 superthongminh10 3 phút - 22 giây2017-02-14 17:21:06 1 Xem bài làm
11 Vũ Thị Vân Anh10 3 phút - 23 giây2016-07-24 12:12:33 1 Xem bài làm
12 Ngô Thanh Giang10 3 phút - 23 giây2017-04-10 18:16:17 1 Xem bài làm
13 Nguyễn Thị Lan Anh10 3 phút - 23 giây2016-10-03 09:01:08 2 Xem bài làm
14 Hoàng Minh Sang10 3 phút - 24 giây2017-03-02 17:20:57 1 Xem bài làm
15 Trần Thị Hiền10 3 phút - 25 giây2016-07-15 10:44:25 1 Xem bài làm
16 Đàm Minh Quang10 3 phút - 33 giây2016-07-30 09:05:48 1 Xem bài làm
17 ngô khanh linh10 3 phút - 35 giây2017-08-18 16:25:47 1 Xem bài làm
18 Sakura Kinamoto10 3 phút - 39 giây2017-03-06 19:36:36 1 Xem bài làm
19 lê thị ngọc anh10 3 phút - 39 giây2017-01-29 10:04:18 1 Xem bài làm
20 Nguyễn Khắc Nam10 3 phút - 39 giây2017-02-01 20:17:28 1 Xem bài làm
21 Phan Huỳnh Minh Tuấn10 3 phút - 40 giây2016-12-22 12:37:46 1 Xem bài làm
22 Nguyen Thi Phuong Thao10 3 phút - 49 giây2017-01-22 21:53:10 1 Xem bài làm
23 lê thị ngọc anh10 3 phút - 49 giây2017-01-31 12:31:36 1 Xem bài làm
24 Đặng Hồng Đăng10 3 phút - 49 giây2017-03-25 05:39:24 1 Xem bài làm
25 hà thành đạt10 3 phút - 50 giây2017-08-25 17:37:03 1 Xem bài làm
26 Nguyễn Ngọc Duy Anh10 3 phút - 51 giây2016-05-13 12:43:23 2 Xem bài làm
27 ran love shinichi10 3 phút - 55 giây2017-02-11 14:14:46 1 Xem bài làm
28 Đào Xuân Hải Hà10 3 phút - 56 giây2017-07-30 14:09:04 1 Xem bài làm
29 Lê Thi Ngoc Anh10 4 phút - 2 giây2017-01-31 09:45:31 1 Xem bài làm
30 kudo shinichi10 4 phút - 4 giây2017-01-30 13:23:51 1 Xem bài làm
31 tienvu6a310 4 phút - 5 giây2017-02-25 21:17:13 1 Xem bài làm
32 Lê Thi Ngoc Anh10 4 phút - 8 giây2016-11-02 18:55:02 1 Xem bài làm
33 Dinh Thi Huyen Nga10 4 phút - 9 giây2016-08-13 09:25:41 1 Xem bài làm
34 Vũ AnhTrung10 4 phút - 10 giây2017-03-29 21:32:16 1 Xem bài làm
35 Mina Phương Anh10 4 phút - 11 giây2017-06-21 09:33:28 1 Xem bài làm
36 Lisa Hachima10 4 phút - 12 giây2016-07-14 16:06:21 1 Xem bài làm
37 Lê Thi Ngoc Anh10 4 phút - 12 giây2017-01-25 20:51:55 1 Xem bài làm
38 Ngô Hải Đăng10 4 phút - 18 giây2016-06-03 08:04:02 1 Xem bài làm
39 ai haibara10 4 phút - 26 giây2017-01-29 21:26:46 1 Xem bài làm
40 Lê Thi Ngoc Anh10 4 phút - 27 giây2017-02-01 09:20:30 1 Xem bài làm
41 Ngọc Anh10 4 phút - 30 giây2017-01-23 09:53:18 1 Xem bài làm
42 hoang trung kien10 4 phút - 36 giây2017-01-17 20:49:38 10 Xem bài làm
43 Lê Thi Ngoc Anh10 4 phút - 39 giây2017-01-30 08:05:48 1 Xem bài làm
44 Le Thi Ngoc Anh10 4 phút - 40 giây2017-01-30 09:58:20 1 Xem bài làm
45 Le Thi Ngoc Anh10 4 phút - 40 giây2017-01-31 18:43:05 1 Xem bài làm
46 Lê Thành Long10 4 phút - 49 giây2017-03-23 16:49:31 1 Xem bài làm
47 Trần Quốc Quý10 4 phút - 51 giây2016-11-06 08:36:01 1 Xem bài làm
48 Lê Thi Ngoc Anh10 4 phút - 54 giây2017-01-24 20:36:56 1 Xem bài làm
49 Phan Bình Nguyên Lâm10 5 phút - 0 giây2016-08-27 07:52:21 1 Xem bài làm
50 nguyễn bá lương10 5 phút - 1 giây2016-05-26 07:01:22 1 Xem bài làm