Lớp 4 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 1409

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Vũ Xuân Huy10 1 phút - 19 giây2016-04-20 18:08:56 1 Xem bài làm
2 Trương Quang Đạt10 1 phút - 31 giây2014-10-19 16:56:29 2 Xem bài làm
3 Nguyễn Khắc Minh Quân 4a310 1 phút - 34 giây2016-03-30 17:00:02 4 Xem bài làm
4 adasdsd10 1 phút - 38 giây2014-10-08 20:42:50 1 Xem bài làm
5 Cong chua sinh doi Mat Trang Mat Troi10 1 phút - 51 giây2017-02-20 20:00:55 1 Xem bài làm
6 Thy Na Nguyễn10 1 phút - 57 giây2015-04-27 20:58:09 1 Xem bài làm
7 dhhfhieriuf10 2 phút - 4 giây2017-01-29 13:55:33 1 Xem bài làm
8 Trương Xuân Hoàng Tùng10 2 phút - 4 giây2017-01-26 22:02:27 1 Xem bài làm
9 huhu10 2 phút - 6 giây2017-01-11 12:40:34 1 Xem bài làm
10 huhuhu10 2 phút - 6 giây2014-10-14 18:04:22 1 Xem bài làm
11 Phan Anh Thư10 2 phút - 12 giây2017-01-28 18:45:32 1 Xem bài làm
12 Nguyễn Quang Huy10 2 phút - 20 giây2015-04-23 21:14:47 1 Xem bài làm
13 Nguyễn Thị Thu Trang10 2 phút - 22 giây2015-05-12 21:31:12 1 Xem bài làm
14 Son Nguyen Cong10 2 phút - 27 giây2015-10-29 10:20:40 1 Xem bài làm
15 Lê Đức Thành10 2 phút - 27 giây2015-07-03 10:49:21 1 Xem bài làm
16 Nguyễn Nhật Minh10 2 phút - 29 giây2015-06-03 07:47:32 1 Xem bài làm
17 trần minh quân10 2 phút - 31 giây2015-06-14 09:21:37 4 Xem bài làm
18 Lê ĐứcThành10 2 phút - 35 giây2015-07-03 09:21:39 1 Xem bài làm
19 Nguyễn Việt Anh10 2 phút - 35 giây2015-04-06 10:51:04 1 Xem bài làm
20 Huỳnh Nguyên Phúc10 2 phút - 37 giây2014-12-18 17:19:15 1 Xem bài làm
21 Kiều Bích Huyền10 2 phút - 39 giây2016-01-09 23:32:53 1 Xem bài làm
22 Nguyễn Hương Giang10 2 phút - 41 giây2015-07-29 14:51:55 1 Xem bài làm
23 Ngo Quoc An10 2 phút - 42 giây2015-03-12 16:26:20 1 Xem bài làm
24 nguyen thi huyen phuong10 2 phút - 47 giây2015-05-25 20:51:26 1 Xem bài làm
25 Phạm Thị Minh Ánh10 2 phút - 49 giây2014-11-23 18:36:53 1 Xem bài làm
26 Đặng Thị Ý Nhi10 2 phút - 50 giây2016-12-31 10:03:58 1 Xem bài làm
27 nguyen anh tuan10 2 phút - 58 giây2014-11-26 20:25:51 1 Xem bài làm
28 Vày Thượng Gia Lajc10 2 phút - 59 giây2015-03-04 21:19:08 1 Xem bài làm
29 Nguyễn Cao Cường10 3 phút - 3 giây2014-11-25 20:27:54 1 Xem bài làm
30 Phương Nguyễn10 3 phút - 6 giây2015-01-31 11:10:40 1 Xem bài làm
31 Nguyen Tran Quang Huy10 3 phút - 8 giây2015-03-19 20:40:40 1 Xem bài làm
32 lê thị ngọc anh10 3 phút - 11 giây2017-01-31 21:15:45 1 Xem bài làm
33 Nguyễn Xuân Đạt10 3 phút - 12 giây2015-02-10 07:31:36 1 Xem bài làm
34 sasuruto10 3 phút - 16 giây2015-04-25 22:05:23 1 Xem bài làm
35 Trịnh Nguyễn Tuấn Anh10 3 phút - 16 giây2015-04-06 15:25:54 1 Xem bài làm
36 phạm thị thu10 3 phút - 16 giây2015-03-28 19:52:28 1 Xem bài làm
37 ng thu trang10 3 phút - 17 giây2015-05-12 21:08:40 1 Xem bài làm
38 Trương Quốc Cường10 3 phút - 18 giây2015-05-03 22:20:44 1 Xem bài làm
39 Đào Trọng Nghĩa10 3 phút - 19 giây2016-10-05 19:53:01 1 Xem bài làm
40 superthongminh10 3 phút - 22 giây2017-02-14 17:21:06 1 Xem bài làm
41 Nguyễn Thị Lan Anh10 3 phút - 23 giây2016-10-03 09:01:08 2 Xem bài làm
42 Vũ Thị Vân Anh10 3 phút - 23 giây2016-07-24 12:12:33 1 Xem bài làm
43 Nguyễn Khắc Minh Quân10 3 phút - 23 giây2016-01-24 17:56:56 1 Xem bài làm
44 Nguyễn Bá Hiếu10 3 phút - 23 giây2015-01-15 22:33:26 1 Xem bài làm
45 Trần Thị Hiền10 3 phút - 25 giây2016-07-15 10:44:25 1 Xem bài làm
46 Bui Thi Ha Phuong10 3 phút - 25 giây2015-01-08 21:13:24 1 Xem bài làm
47 Đỗ Khôi Nguyên10 3 phút - 26 giây2015-03-21 21:28:07 1 Xem bài làm
48 Tran Mai Ngoc10 3 phút - 30 giây2014-11-09 20:16:06 1 Xem bài làm
49 Lê Hùng Minh10 3 phút - 31 giây2015-04-10 12:06:16 1 Xem bài làm
50 Dương Thành Trung10 3 phút - 31 giây2015-03-17 12:06:09 1 Xem bài làm