Lớp 4 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 568

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Cong chua sinh doi Mat Trang Mat Troi10 1 phút - 51 giây2017-02-20 20:00:55 1 Xem bài làm
2 dhhfhieriuf10 2 phút - 4 giây2017-01-29 13:55:33 1 Xem bài làm
3 huhu10 2 phút - 6 giây2017-01-11 12:40:34 1 Xem bài làm
4 Kaito Kid10 2 phút - 11 giây2017-03-12 08:34:17 1 Xem bài làm
5 Phan Anh Thư10 2 phút - 12 giây2017-01-28 18:45:32 1 Xem bài làm
6 Lã Hoàng Quế Đan10 2 phút - 38 giây2017-03-05 10:15:05 1 Xem bài làm
7 Đặng Thị Ý Nhi10 2 phút - 50 giây2016-12-31 10:03:58 1 Xem bài làm
8 Nguyễn Yến Nhi10 3 phút - 8 giây2017-03-04 19:53:56 1 Xem bài làm
9 lê thị ngọc anh10 3 phút - 11 giây2017-01-31 21:15:45 1 Xem bài làm
10 Đào Trọng Nghĩa10 3 phút - 19 giây2016-10-05 19:53:01 1 Xem bài làm
11 superthongminh10 3 phút - 22 giây2017-02-14 17:21:06 1 Xem bài làm
12 Vũ Thị Vân Anh10 3 phút - 23 giây2016-07-24 12:12:33 1 Xem bài làm
13 Nguyễn Thị Lan Anh10 3 phút - 23 giây2016-10-03 09:01:08 2 Xem bài làm
14 Ngô Thanh Giang10 3 phút - 23 giây2017-04-10 18:16:17 1 Xem bài làm
15 Hoàng Minh Sang10 3 phút - 24 giây2017-03-02 17:20:57 1 Xem bài làm
16 Trần Thị Hiền10 3 phút - 25 giây2016-07-15 10:44:25 1 Xem bài làm
17 Dương Hoàng Anh Văn10 3 phút - 29 giây2017-05-15 16:36:42 1 Xem bài làm
18 Đàm Minh Quang10 3 phút - 33 giây2016-07-30 09:05:48 1 Xem bài làm
19 Sakura Kinamoto10 3 phút - 39 giây2017-03-06 19:36:36 1 Xem bài làm
20 Nguyễn Khắc Nam10 3 phút - 39 giây2017-02-01 20:17:28 1 Xem bài làm
21 lê thị ngọc anh10 3 phút - 39 giây2017-01-29 10:04:18 1 Xem bài làm
22 Phan Huỳnh Minh Tuấn10 3 phút - 40 giây2016-12-22 12:37:46 1 Xem bài làm
23 Đặng Hồng Đăng10 3 phút - 49 giây2017-03-25 05:39:24 1 Xem bài làm
24 lê thị ngọc anh10 3 phút - 49 giây2017-01-31 12:31:36 1 Xem bài làm
25 Nguyen Thi Phuong Thao10 3 phút - 49 giây2017-01-22 21:53:10 1 Xem bài làm
26 Nguyễn Ngọc Duy Anh10 3 phút - 51 giây2016-05-13 12:43:23 2 Xem bài làm
27 ran love shinichi10 3 phút - 55 giây2017-02-11 14:14:46 1 Xem bài làm
28 Lê Thi Ngoc Anh10 4 phút - 2 giây2017-01-31 09:45:31 1 Xem bài làm
29 kudo shinichi10 4 phút - 4 giây2017-01-30 13:23:51 1 Xem bài làm
30 tienvu6a310 4 phút - 5 giây2017-02-25 21:17:13 1 Xem bài làm
31 Lê Thi Ngoc Anh10 4 phút - 8 giây2016-11-02 18:55:02 1 Xem bài làm
32 Dinh Thi Huyen Nga10 4 phút - 9 giây2016-08-13 09:25:41 1 Xem bài làm
33 Vũ AnhTrung10 4 phút - 10 giây2017-03-29 21:32:16 1 Xem bài làm
34 Lê Thi Ngoc Anh10 4 phút - 12 giây2017-01-25 20:51:55 1 Xem bài làm
35 Lisa Hachima10 4 phút - 12 giây2016-07-14 16:06:21 1 Xem bài làm
36 Trần Nhật Quỳnh10 4 phút - 18 giây2017-02-16 10:00:25 1 Xem bài làm
37 Ngô Hải Đăng10 4 phút - 18 giây2016-06-03 08:04:02 1 Xem bài làm
38 ai haibara10 4 phút - 26 giây2017-01-29 21:26:46 1 Xem bài làm
39 Lê Thi Ngoc Anh10 4 phút - 27 giây2017-02-01 09:20:30 1 Xem bài làm
40 Ngọc Anh10 4 phút - 30 giây2017-01-23 09:53:18 1 Xem bài làm
41 hoang trung kien10 4 phút - 36 giây2017-01-17 20:49:38 10 Xem bài làm
42 Lê Thi Ngoc Anh10 4 phút - 39 giây2017-01-30 08:05:48 1 Xem bài làm
43 Le Thi Ngoc Anh10 4 phút - 40 giây2017-01-31 18:43:05 1 Xem bài làm
44 Le Thi Ngoc Anh10 4 phút - 40 giây2017-01-30 09:58:20 1 Xem bài làm
45 Lê Thành Long10 4 phút - 49 giây2017-03-23 16:49:31 1 Xem bài làm
46 Trần Quốc Quý10 4 phút - 51 giây2016-11-06 08:36:01 1 Xem bài làm
47 Lê Thi Ngoc Anh10 4 phút - 54 giây2017-01-24 20:36:56 1 Xem bài làm
48 Phan Bình Nguyên Lâm10 5 phút - 0 giây2016-08-27 07:52:21 1 Xem bài làm
49 nguyễn bá lương10 5 phút - 1 giây2016-05-26 07:01:22 1 Xem bài làm
50 Ngô Phương Anh10 5 phút - 4 giây2016-12-12 20:20:33 1 Xem bài làm