Lớp 3 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 634

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Mo Mam10 1 phút - 5 giây2016-08-22 19:22:13 4 Xem bài làm
2 Đỗ Duy Mạnh10 1 phút - 7 giây2016-10-13 13:03:45 1 Xem bài làm
3 kissmyasshloe10 1 phút - 10 giây2016-05-25 21:56:36 1 Xem bài làm
4 Đỗ Duy Mạnh10 1 phút - 14 giây2016-10-10 12:33:10 1 Xem bài làm
5 Nguyễn Lê Phước10 1 phút - 17 giây2016-05-10 17:27:19 1 Xem bài làm
6 galra10 1 phút - 19 giây2016-08-19 19:53:48 1 Xem bài làm
7 Phạm Thị Thùy Trang10 1 phút - 26 giây2017-01-10 22:48:36 1 Xem bài làm
8 Nguyễn Minh Tuấn10 1 phút - 27 giây2016-05-20 13:12:28 6 Xem bài làm
9 ffjf gjrfj fdf10 1 phút - 27 giây2017-03-01 20:50:05 1 Xem bài làm
10 Nguyễn Duy Thịnh10 1 phút - 28 giây2016-09-03 08:52:28 1 Xem bài làm
11 daonguyenbach10 1 phút - 34 giây2016-08-20 08:57:10 1 Xem bài làm
12 Quách Trần Vũ10 1 phút - 35 giây2016-06-22 10:03:35 1 Xem bài làm
13 Nguyễn Thị Ánh Tuyết10 1 phút - 36 giây2016-12-03 13:53:13 1 Xem bài làm
14 do cong hau10 1 phút - 38 giây2016-08-07 17:26:58 1 Xem bài làm
15 Nguyễn Hương Giang10 1 phút - 39 giây2016-08-14 21:58:04 1 Xem bài làm
16 truong xuan hoang tung10 1 phút - 40 giây2016-05-19 17:32:47 1 Xem bài làm
17 nguyen thi huyen khanh10 1 phút - 50 giây2016-10-16 08:42:55 1 Xem bài làm
18 Lisa Hachima10 1 phút - 53 giây2016-07-12 16:16:40 1 Xem bài làm
19 lê gia khánh10 1 phút - 54 giây2016-06-15 21:06:27 9 Xem bài làm
20 Đỗ khánh LInh10 1 phút - 55 giây2016-07-26 09:42:15 1 Xem bài làm
21 mikasa nữ anh hùng10 1 phút - 59 giây2017-04-07 20:47:09 1 Xem bài làm
22 Từ Công Nguyên10 2 phút - 0 giây2016-05-22 17:52:53 1 Xem bài làm
23 giakhiemchit10 2 phút - 0 giây2016-10-07 22:14:47 1 Xem bài làm
24 tran quoc dung10 2 phút - 6 giây2016-11-12 20:38:23 1 Xem bài làm
25 Nguyễn Thị Minh Thư10 2 phút - 8 giây2016-06-01 06:39:18 1 Xem bài làm
26 Lê Thi Ngoc Anh10 2 phút - 9 giây2016-10-29 07:53:15 1 Xem bài làm
27 Đỗ Xuân Hoàng Khôi10 2 phút - 13 giây2017-03-02 18:24:33 1 Xem bài làm
28 tran anh duy10 2 phút - 14 giây2016-11-26 10:07:14 1 Xem bài làm
29 Đặng Thành Trung10 2 phút - 16 giây2017-02-04 09:12:53 1 Xem bài làm
30 Nguyễn Thị Ngọc10 2 phút - 16 giây2016-07-25 06:49:41 1 Xem bài làm
31 LE THI NGOC ANH10 2 phút - 17 giây2016-10-23 08:48:44 1 Xem bài làm
32 ha nguyen10 2 phút - 19 giây2016-11-17 20:34:23 1 Xem bài làm
33 nguyen thanh minh ngoc10 2 phút - 21 giây2016-05-11 19:48:07 1 Xem bài làm
34 Lê Thi Ngoc Anh10 2 phút - 21 giây2016-10-30 15:42:11 1 Xem bài làm
35 ngoc anh10 2 phút - 21 giây2016-10-15 16:37:16 1 Xem bài làm
36 Bùi Văn Khoa10 2 phút - 23 giây2016-09-18 19:03:36 1 Xem bài làm
37 trần đức thắng10 2 phút - 25 giây2016-07-21 07:27:58 1 Xem bài làm
38 Lê Bảo Sơn10 2 phút - 28 giây2017-01-06 19:30:27 1 Xem bài làm
39 hoang minh anh10 2 phút - 33 giây2016-10-23 19:00:33 1 Xem bài làm
40 Phạm Cao Tuệ10 2 phút - 34 giây2016-08-13 20:44:40 1 Xem bài làm
41 nguyễn Văn An10 2 phút - 36 giây2017-01-17 15:48:02 1 Xem bài làm
42 Vũ Thanh Tâm10 2 phút - 38 giây2017-02-18 08:25:26 1 Xem bài làm
43 LE THI NGOC ANH10 2 phút - 40 giây2016-10-19 23:54:49 1 Xem bài làm
44 hồ hoàng minh10 2 phút - 44 giây2016-06-01 16:25:11 2 Xem bài làm
45 Lê Thi Ngoc Anh10 2 phút - 47 giây2016-10-22 09:36:10 1 Xem bài làm
46 Vũ Huy Phương10 2 phút - 47 giây2016-10-11 11:40:17 1 Xem bài làm
47 Lê Thi Ngoc Anh10 2 phút - 54 giây2016-10-31 11:03:50 1 Xem bài làm
48 Lê Huỳnh Gia Hưng10 2 phút - 59 giây2016-08-12 22:43:10 1 Xem bài làm
49 nguyen xuan tro10 3 phút - 3 giây2016-05-04 18:13:48 1 Xem bài làm
50 pham minh duc10 3 phút - 6 giây2017-01-31 18:03:17 1 Xem bài làm