Lớp 3 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 2921

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 songoku saiya thinh no10 0 phút - 32 giây2016-03-13 15:46:45 1 Xem bài làm
2 nguyen quang trung10 0 phút - 43 giây2016-04-09 07:38:21 1 Xem bài làm
3 nguyen le huy hoang10 0 phút - 48 giây2016-02-21 10:03:28 1 Xem bài làm
4 trần minh quân10 0 phút - 50 giây2015-06-16 12:54:40 2 Xem bài làm
5 Nguyễn Công Biển10 0 phút - 50 giây2015-06-24 16:08:02 1 Xem bài làm
6 Trương Đức Mạnh10 0 phút - 54 giây2015-05-19 21:04:10 1 Xem bài làm
7 Trần Duy Hưng10 0 phút - 57 giây2015-08-19 14:10:54 1 Xem bài làm
8 Nguyễn Thái Tuấn10 1 phút - 1 giây2015-01-07 19:15:01 1 Xem bài làm
9 naruto10 1 phút - 3 giây2016-04-29 21:00:54 1 Xem bài làm
10 Nguyễn Đỗ Minh Khoa10 1 phút - 3 giây2015-02-14 14:09:24 1 Xem bài làm
11 Mo Mam10 1 phút - 5 giây2016-08-22 19:22:13 4 Xem bài làm
12 Công chúa Jino10 1 phút - 5 giây2015-03-22 13:05:08 1 Xem bài làm
13 nguyentronganhtu10 1 phút - 6 giây2015-02-19 19:39:03 4 Xem bài làm
14 Đỗ Duy Mạnh10 1 phút - 7 giây2016-10-13 13:03:45 1 Xem bài làm
15 Nguyen Nhat Nam10 1 phút - 10 giây2014-11-30 20:20:06 3 Xem bài làm
16 Trương Quang Đạt10 1 phút - 10 giây2014-10-19 10:18:38 2 Xem bài làm
17 kissmyasshloe10 1 phút - 10 giây2016-05-25 21:56:36 1 Xem bài làm
18 Nguyễn Thế Bảo10 1 phút - 11 giây2016-04-30 11:37:58 1 Xem bài làm
19 Đỗ Khôi Nguyên10 1 phút - 11 giây2015-03-20 21:37:16 1 Xem bài làm
20 Thiên Long10 1 phút - 12 giây2015-07-03 13:48:28 1 Xem bài làm
21 kung_lvt10 1 phút - 12 giây2014-12-18 20:40:17 1 Xem bài làm
22 Huỳnh Nguyên Phúc10 1 phút - 13 giây2014-12-16 05:37:08 1 Xem bài làm
23 Đỗ Duy Mạnh10 1 phút - 14 giây2016-10-10 12:33:10 1 Xem bài làm
24 Đỗ Ngọc Hải10 1 phút - 14 giây2015-05-24 20:05:09 1 Xem bài làm
25 Nguyễn Thu Trà10 1 phút - 14 giây2015-01-17 09:25:34 1 Xem bài làm
26 nguyễnthianh10 1 phút - 14 giây2014-12-21 20:33:55 1 Xem bài làm
27 huhuhu10 1 phút - 14 giây2014-10-14 17:49:56 1 Xem bài làm
28 mình ko tên10 1 phút - 15 giây2015-05-29 06:40:07 1 Xem bài làm
29 Nguyễn Anh Tuân10 1 phút - 15 giây2015-03-12 18:53:33 1 Xem bài làm
30 Lê Quang Phúc10 1 phút - 15 giây2015-01-31 19:24:35 1 Xem bài làm
31 Luhan10 1 phút - 16 giây2015-06-24 17:51:11 1 Xem bài làm
32 Anh Hông10 1 phút - 16 giây2014-12-19 11:26:34 1 Xem bài làm
33 lê đức thắng10 1 phút - 16 giây2014-10-23 18:39:53 1 Xem bài làm
34 Nguyễn Lê Phước10 1 phút - 17 giây2016-05-10 17:27:19 1 Xem bài làm
35 thianh_410 1 phút - 17 giây2015-01-01 09:06:14 1 Xem bài làm
36 galra10 1 phút - 19 giây2016-08-19 19:53:48 1 Xem bài làm
37 Đoàn Trọng Thái10 1 phút - 19 giây2014-12-16 20:21:50 1 Xem bài làm
38 nguyễn trọng quân10 1 phút - 20 giây2016-03-09 08:33:10 2 Xem bài làm
39 nguyen thi huyen phuong10 1 phút - 20 giây2015-05-25 14:55:20 1 Xem bài làm
40 siêu trộm10 1 phút - 20 giây2015-03-14 21:40:29 1 Xem bài làm
41 buibaominh10 1 phút - 21 giây2015-06-20 15:25:44 1 Xem bài làm
42 nguyenthianh10 1 phút - 21 giây2014-12-22 11:18:49 1 Xem bài làm
43 nguyen thi xuan10 1 phút - 21 giây2014-12-14 08:37:31 1 Xem bài làm
44 nguyenthianh10 1 phút - 21 giây2014-12-05 20:03:14 1 Xem bài làm
45 songoku saiya thinh no10 1 phút - 22 giây2016-03-10 18:12:16 1 Xem bài làm
46 Trương Quốc Cường10 1 phút - 22 giây2015-05-03 21:46:31 1 Xem bài làm
47 xuan_3d10 1 phút - 23 giây2015-05-18 18:47:45 1 Xem bài làm
48 Thần Tuần Long10 1 phút - 25 giây2016-01-10 14:10:15 1 Xem bài làm
49 TRẦN THỊ MINH ÁNH10 1 phút - 25 giây2015-05-02 09:42:23 1 Xem bài làm
50 Cô Đơn Một Chú Mèo10 1 phút - 25 giây2014-11-29 14:41:05 1 Xem bài làm