Lớp 3 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 701

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 hathanhdatmnm10 0 phút - 59 giây2017-09-15 09:43:04 1 Xem bài làm
2 Mo Mam10 1 phút - 5 giây2016-08-22 19:22:13 4 Xem bài làm
3 Đỗ Duy Mạnh10 1 phút - 7 giây2016-10-13 13:03:45 1 Xem bài làm
4 kissmyasshloe10 1 phút - 10 giây2016-05-25 21:56:36 1 Xem bài làm
5 Đỗ Duy Mạnh10 1 phút - 14 giây2016-10-10 12:33:10 1 Xem bài làm
6 Nguyễn Lê Phước10 1 phút - 17 giây2016-05-10 17:27:19 1 Xem bài làm
7 galra10 1 phút - 19 giây2016-08-19 19:53:48 1 Xem bài làm
8 Vũ Quốc Việt10 1 phút - 24 giây2017-06-07 18:29:20 1 Xem bài làm
9 Phạm Thị Thùy Trang10 1 phút - 26 giây2017-01-10 22:48:36 1 Xem bài làm
10 ffjf gjrfj fdf10 1 phút - 27 giây2017-03-01 20:50:05 1 Xem bài làm
11 Nguyễn Minh Tuấn10 1 phút - 27 giây2016-05-20 13:12:28 6 Xem bài làm
12 Nguyễn Duy Thịnh10 1 phút - 28 giây2016-09-03 08:52:28 1 Xem bài làm
13 daonguyenbach10 1 phút - 34 giây2016-08-20 08:57:10 1 Xem bài làm
14 Quách Trần Vũ10 1 phút - 35 giây2016-06-22 10:03:35 1 Xem bài làm
15 Nguyễn Thị Ánh Tuyết10 1 phút - 36 giây2016-12-03 13:53:13 1 Xem bài làm
16 do cong hau10 1 phút - 38 giây2016-08-07 17:26:58 1 Xem bài làm
17 Nguyễn Hương Giang10 1 phút - 39 giây2016-08-14 21:58:04 1 Xem bài làm
18 truong xuan hoang tung10 1 phút - 40 giây2016-05-19 17:32:47 1 Xem bài làm
19 Minh Hang Ao dai10 1 phút - 44 giây2017-07-18 19:53:36 2 Xem bài làm
20 nguyen thi huyen khanh10 1 phút - 50 giây2016-10-16 08:42:55 1 Xem bài làm
21 Lisa Hachima10 1 phút - 53 giây2016-07-12 16:16:40 1 Xem bài làm
22 lê gia khánh10 1 phút - 54 giây2016-06-15 21:06:27 9 Xem bài làm
23 Đỗ khánh LInh10 1 phút - 55 giây2016-07-26 09:42:15 1 Xem bài làm
24 quydosvip10 1 phút - 56 giây2017-08-22 21:17:27 1 Xem bài làm
25 mikasa nữ anh hùng10 1 phút - 59 giây2017-04-07 20:47:09 1 Xem bài làm
26 giakhiemchit10 2 phút - 0 giây2016-10-07 22:14:47 1 Xem bài làm
27 Từ Công Nguyên10 2 phút - 0 giây2016-05-22 17:52:53 1 Xem bài làm
28 tran quoc dung10 2 phút - 6 giây2016-11-12 20:38:23 1 Xem bài làm
29 Nguyễn Thị Minh Thư10 2 phút - 8 giây2016-06-01 06:39:18 1 Xem bài làm
30 Lê Thi Ngoc Anh10 2 phút - 9 giây2016-10-29 07:53:15 1 Xem bài làm
31 Đỗ Xuân Hoàng Khôi10 2 phút - 13 giây2017-03-02 18:24:33 1 Xem bài làm
32 tran anh duy10 2 phút - 14 giây2016-11-26 10:07:14 1 Xem bài làm
33 Nguyễn Thị Ngọc10 2 phút - 16 giây2016-07-25 06:49:41 1 Xem bài làm
34 Đặng Thành Trung10 2 phút - 16 giây2017-02-04 09:12:53 1 Xem bài làm
35 LE THI NGOC ANH10 2 phút - 17 giây2016-10-23 08:48:44 1 Xem bài làm
36 ha nguyen10 2 phút - 19 giây2016-11-17 20:34:23 1 Xem bài làm
37 nguyen thanh minh ngoc10 2 phút - 21 giây2016-05-11 19:48:07 1 Xem bài làm
38 ngoc anh10 2 phút - 21 giây2016-10-15 16:37:16 1 Xem bài làm
39 Lê Thi Ngoc Anh10 2 phút - 21 giây2016-10-30 15:42:11 1 Xem bài làm
40 Bùi Văn Khoa10 2 phút - 23 giây2016-09-18 19:03:36 1 Xem bài làm
41 trần đức thắng10 2 phút - 25 giây2016-07-21 07:27:58 1 Xem bài làm
42 Lê Bảo Sơn10 2 phút - 28 giây2017-01-06 19:30:27 1 Xem bài làm
43 hoang minh anh10 2 phút - 33 giây2016-10-23 19:00:33 1 Xem bài làm
44 Phạm Cao Tuệ10 2 phút - 34 giây2016-08-13 20:44:40 1 Xem bài làm
45 nguyễn Văn An10 2 phút - 36 giây2017-01-17 15:48:02 1 Xem bài làm
46 Vũ Thanh Tâm10 2 phút - 38 giây2017-02-18 08:25:26 1 Xem bài làm
47 LE THI NGOC ANH10 2 phút - 40 giây2016-10-19 23:54:49 1 Xem bài làm
48 hồ hoàng minh10 2 phút - 44 giây2016-06-01 16:25:11 2 Xem bài làm
49 Vũ Huy Phương10 2 phút - 47 giây2016-10-11 11:40:17 1 Xem bài làm
50 Lê Thi Ngoc Anh10 2 phút - 47 giây2016-10-22 09:36:10 1 Xem bài làm