Lớp 2 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 1082

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyễn Đình Toàn10 0 phút - 49 giây 2017-11-05 18:43:33 1 Xem bài làm
2 Khong Vu Minh Chau10 0 phút - 57 giây 2017-03-01 14:39:22 1 Xem bài làm
3 kissmyasshloe10 1 phút - 4 giây 2016-05-25 15:37:05 1 Xem bài làm
4 Monkey D Luffy10 1 phút - 9 giây 2017-11-01 21:56:16 1 Xem bài làm
5 Nguyễn Hiếu Nhân10 1 phút - 11 giây 2016-05-22 13:02:58 3 Xem bài làm
6 Dương Trường Nam10 1 phút - 15 giây 2016-10-08 15:39:51 1 Xem bài làm
7 Nguyễn Thị Ánh10 1 phút - 16 giây 2018-01-01 13:25:52 1 Xem bài làm
8 Trần Trí Cường10 1 phút - 17 giây 2016-05-12 21:26:08 1 Xem bài làm
9 Cao Tuấn Anh10 1 phút - 18 giây 2016-09-01 06:33:23 1 Xem bài làm
10 Nguyen vu huan10 1 phút - 18 giây 2017-04-16 17:04:52 1 Xem bài làm
11 Nguyễn Nhật Duy10 1 phút - 18 giây 2017-10-31 19:59:38 1 Xem bài làm
12 Phượng Hoàng Dung Nham10 1 phút - 19 giây 2016-09-21 13:12:32 1 Xem bài làm
13 Jeon Jungkook10 1 phút - 19 giây 2017-03-27 21:27:07 1 Xem bài làm
14 Trần Lâm Thiên Hương10 1 phút - 22 giây 2016-12-13 09:43:50 1 Xem bài làm
15 Nguyễn Bá Thắng10 1 phút - 23 giây 2017-03-04 12:56:16 1 Xem bài làm
16 Chu Diệp Anh10 1 phút - 25 giây 2017-01-09 11:26:40 1 Xem bài làm
17 Dũng Lương10 1 phút - 28 giây 2016-10-07 20:37:15 1 Xem bài làm
18 hà nguyen huy hoafng10 1 phút - 28 giây 2016-10-13 09:08:03 1 Xem bài làm
19 Do Hoang Hung10 1 phút - 30 giây 2016-11-20 13:12:48 1 Xem bài làm
20 Raizero10 1 phút - 30 giây 2016-08-20 08:20:50 1 Xem bài làm
21 Nguyễn Thu Nga10 1 phút - 32 giây 2017-03-22 19:52:43 1 Xem bài làm
22 Thiên Thiên Chanyeol10 1 phút - 33 giây 2016-07-10 15:08:01 1 Xem bài làm
23 le thanh dat10 1 phút - 33 giây 2017-01-13 19:55:19 1 Xem bài làm
24 Nguyễn Khánh Huyền10 1 phút - 33 giây 2017-07-28 20:51:53 1 Xem bài làm
25 nguyễn văn an10 1 phút - 34 giây 2016-09-18 10:28:46 1 Xem bài làm
26 Phùng Đình Phát10 1 phút - 34 giây 2017-02-27 08:58:02 1 Xem bài làm
27 ROMAN REGINS10 1 phút - 36 giây 2016-08-17 10:59:44 1 Xem bài làm
28 Không Cần Biết Tên10 1 phút - 36 giây 2017-11-16 22:27:48 1 Xem bài làm
29 Nguyễn thị khánh hòa10 1 phút - 37 giây 2016-12-18 22:05:18 1 Xem bài làm
30 Trần Thị Hiền10 1 phút - 38 giây 2016-06-30 21:00:39 1 Xem bài làm
31 Co Len10 1 phút - 39 giây 2016-05-26 10:15:14 1 Xem bài làm
32 nguyen tuong vy10 1 phút - 39 giây 2016-11-03 18:21:01 1 Xem bài làm
33 Bùi Trương Ngọc Linh10 1 phút - 40 giây 2017-07-07 09:45:25 1 Xem bài làm
34 Mai Đức Dũng10 1 phút - 41 giây 2017-02-24 19:10:21 1 Xem bài làm
35 udumaki naruto10 1 phút - 41 giây 2017-07-08 19:25:09 1 Xem bài làm
36 kiều tuấn hùng10 1 phút - 42 giây 2017-01-07 18:10:17 1 Xem bài làm
37 Pham Khanh Linh10 1 phút - 43 giây 2016-12-03 22:12:58 1 Xem bài làm
38 Machiko10 1 phút - 43 giây 2017-01-29 12:29:39 1 Xem bài làm
39 dang anh duong duc10 1 phút - 45 giây 2016-12-07 10:29:39 1 Xem bài làm
40 ĐẶNG NGỌC DIỆP10 1 phút - 45 giây 2017-07-03 09:09:57 1 Xem bài làm
41 Mai Linh10 1 phút - 45 giây 2016-11-07 12:40:05 1 Xem bài làm
42 Songoku Super Siêu Saya10 1 phút - 47 giây 2016-10-15 20:27:31 1 Xem bài làm
43 Dương Thùy Trang10 1 phút - 48 giây 2017-03-11 19:46:24 1 Xem bài làm
44 Thanh Đoàn10 1 phút - 49 giây 2016-06-28 22:20:35 1 Xem bài làm
45 ppham tran khanh linh10 1 phút - 51 giây 2017-02-01 22:07:30 1 Xem bài làm
46 Ngọc Nguyễn Thị10 1 phút - 51 giây 2017-04-01 21:20:14 1 Xem bài làm
47 Huy Hoang10 1 phút - 51 giây 2016-09-05 12:38:34 1 Xem bài làm
48 edogawaconan150610 1 phút - 52 giây 2017-03-31 22:26:38 1 Xem bài làm
49 Nguyễn Yến Nhi10 1 phút - 53 giây 2017-03-08 20:34:28 1 Xem bài làm
50 hoàng tử bóng tối10 1 phút - 54 giây 2016-05-22 22:16:44 1 Xem bài làm