Lớp 2 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 943

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Khong Vu Minh Chau10 0 phút - 57 giây2017-03-01 14:39:22 1 Xem bài làm
2 kissmyasshloe10 1 phút - 4 giây2016-05-25 15:37:05 1 Xem bài làm
3 Nguyễn Hiếu Nhân10 1 phút - 11 giây2016-05-22 13:02:58 3 Xem bài làm
4 Dương Trường Nam10 1 phút - 15 giây2016-10-08 15:39:51 1 Xem bài làm
5 Trần Trí Cường10 1 phút - 17 giây2016-05-12 21:26:08 1 Xem bài làm
6 Nguyen vu huan10 1 phút - 18 giây2017-04-16 17:04:52 1 Xem bài làm
7 Cao Tuấn Anh10 1 phút - 18 giây2016-09-01 06:33:23 1 Xem bài làm
8 Jeon Jungkook10 1 phút - 19 giây2017-03-27 21:27:07 1 Xem bài làm
9 Phượng Hoàng Dung Nham10 1 phút - 19 giây2016-09-21 13:12:32 1 Xem bài làm
10 Trần Lâm Thiên Hương10 1 phút - 22 giây2016-12-13 09:43:50 1 Xem bài làm
11 Nguyễn Bá Thắng10 1 phút - 23 giây2017-03-04 12:56:16 1 Xem bài làm
12 Chu Diệp Anh10 1 phút - 25 giây2017-01-09 11:26:40 1 Xem bài làm
13 hà nguyen huy hoafng10 1 phút - 28 giây2016-10-13 09:08:03 1 Xem bài làm
14 Dũng Lương10 1 phút - 28 giây2016-10-07 20:37:15 1 Xem bài làm
15 Do Hoang Hung10 1 phút - 30 giây2016-11-20 13:12:48 1 Xem bài làm
16 Raizero10 1 phút - 30 giây2016-08-20 08:20:50 1 Xem bài làm
17 Nguyễn Thu Nga10 1 phút - 32 giây2017-03-22 19:52:43 1 Xem bài làm
18 le thanh dat10 1 phút - 33 giây2017-01-13 19:55:19 1 Xem bài làm
19 Thiên Thiên Chanyeol10 1 phút - 33 giây2016-07-10 15:08:01 1 Xem bài làm
20 Phùng Đình Phát10 1 phút - 34 giây2017-02-27 08:58:02 1 Xem bài làm
21 nguyễn văn an10 1 phút - 34 giây2016-09-18 10:28:46 1 Xem bài làm
22 ROMAN REGINS10 1 phút - 36 giây2016-08-17 10:59:44 1 Xem bài làm
23 Nguyễn thị khánh hòa10 1 phút - 37 giây2016-12-18 22:05:18 1 Xem bài làm
24 Trần Thị Hiền10 1 phút - 38 giây2016-06-30 21:00:39 1 Xem bài làm
25 nguyen tuong vy10 1 phút - 39 giây2016-11-03 18:21:01 1 Xem bài làm
26 Co Len10 1 phút - 39 giây2016-05-26 10:15:14 1 Xem bài làm
27 Bùi Trương Ngọc Linh10 1 phút - 40 giây2017-07-07 09:45:25 1 Xem bài làm
28 udumaki naruto10 1 phút - 41 giây2017-07-08 19:25:09 1 Xem bài làm
29 Mai Đức Dũng10 1 phút - 41 giây2017-02-24 19:10:21 1 Xem bài làm
30 kiều tuấn hùng10 1 phút - 42 giây2017-01-07 18:10:17 1 Xem bài làm
31 Machiko10 1 phút - 43 giây2017-01-29 12:29:39 1 Xem bài làm
32 Pham Khanh Linh10 1 phút - 43 giây2016-12-03 22:12:58 1 Xem bài làm
33 Mai Linh10 1 phút - 45 giây2016-11-07 12:40:05 1 Xem bài làm
34 ĐẶNG NGỌC DIỆP10 1 phút - 45 giây2017-07-03 09:09:57 1 Xem bài làm
35 dang anh duong duc10 1 phút - 45 giây2016-12-07 10:29:39 1 Xem bài làm
36 Songoku Super Siêu Saya10 1 phút - 47 giây2016-10-15 20:27:31 1 Xem bài làm
37 Dương Thùy Trang10 1 phút - 48 giây2017-03-11 19:46:24 1 Xem bài làm
38 Thanh Đoàn10 1 phút - 49 giây2016-06-28 22:20:35 1 Xem bài làm
39 Ngọc Nguyễn Thị10 1 phút - 51 giây2017-04-01 21:20:14 1 Xem bài làm
40 ppham tran khanh linh10 1 phút - 51 giây2017-02-01 22:07:30 1 Xem bài làm
41 Huy Hoang10 1 phút - 51 giây2016-09-05 12:38:34 1 Xem bài làm
42 edogawaconan150610 1 phút - 52 giây2017-03-31 22:26:38 1 Xem bài làm
43 Nguyễn Yến Nhi10 1 phút - 53 giây2017-03-08 20:34:28 1 Xem bài làm
44 hoàng tử bóng tối10 1 phút - 54 giây2016-05-22 22:16:44 1 Xem bài làm
45 giáp nguyễn thế sơn10 1 phút - 54 giây2017-01-12 10:18:25 1 Xem bài làm
46 Tran Khanh Huyen10 1 phút - 55 giây2016-12-22 13:22:57 1 Xem bài làm
47 Nhân mã dễ thương10 1 phút - 56 giây2017-06-09 22:55:52 1 Xem bài làm
48 Lê Nguyễn Hoàng Nhật Đình10 1 phút - 56 giây2016-08-25 15:51:26 1 Xem bài làm
49 Lisa Hachima10 1 phút - 56 giây2016-07-11 17:49:40 1 Xem bài làm
50 Phan Chí Bảo10 2 phút - 1 giây2016-12-20 21:55:09 1 Xem bài làm