Lớp 2 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 4264

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 nguyen quang trung10 0 phút - 32 giây2016-04-21 20:29:45 7 Xem bài làm
2 nguyen quang trung10 0 phút - 38 giây2016-03-05 20:44:49 1 Xem bài làm
3 songoku saiya thinh no10 0 phút - 39 giây2016-03-10 17:50:22 1 Xem bài làm
4 Cao Dang Khoa10 0 phút - 40 giây2015-08-16 20:27:38 1 Xem bài làm
5 Trương Quang Đạt10 0 phút - 43 giây2014-10-19 10:17:09 4 Xem bài làm
6 Mindaooggy10 0 phút - 46 giây2015-01-28 15:32:15 1 Xem bài làm
7 nguyen quang trung10 0 phút - 47 giây2016-02-28 17:17:57 1 Xem bài làm
8 Ve Ge Ta10 0 phút - 47 giây2015-02-15 20:56:26 1 Xem bài làm
9 huhuhu10 0 phút - 48 giây2014-10-14 17:42:11 1 Xem bài làm
10 Nguyễn Đỗ Minh Khoa10 0 phút - 49 giây2015-02-14 10:03:39 1 Xem bài làm
11 Nguyễn Hồng Thái10 0 phút - 50 giây2015-01-11 17:15:21 2 Xem bài làm
12 tungtung10 0 phút - 50 giây2014-10-19 19:36:37 1 Xem bài làm
13 Nguyen Minh Duc10 0 phút - 52 giây2015-01-26 15:27:53 1 Xem bài làm
14 Trung Dolce10 0 phút - 52 giây2014-10-22 18:49:31 1 Xem bài làm
15 Phúc Quang Lê10 0 phút - 54 giây2015-02-27 09:10:54 1 Xem bài làm
16 Songotenks10 0 phút - 56 giây2015-02-15 07:40:30 1 Xem bài làm
17 Huỳnh Nguyên Phúc10 0 phút - 56 giây2014-12-16 05:20:37 1 Xem bài làm
18 adasdsd10 0 phút - 56 giây2014-10-08 20:38:33 1 Xem bài làm
19 Nguyễn Đỗ Minh Khoa10 0 phút - 57 giây2015-02-14 14:02:57 1 Xem bài làm
20 trang_2a10 0 phút - 59 giây2014-12-10 12:14:32 1 Xem bài làm
21 Trung Kenny10 0 phút - 59 giây2014-10-16 11:05:51 1 Xem bài làm
22 nguyễnthianh10 1 phút - 0 giây2014-12-21 20:35:37 1 Xem bài làm
23 Nguyen Dat10 1 phút - 0 giây2015-05-02 15:42:13 1 Xem bài làm
24 Đào Trọng Violympic10 1 phút - 0 giây2015-01-26 09:40:39 1 Xem bài làm
25 Phan Nguyên Hạo10 1 phút - 3 giây2015-03-30 14:29:46 1 Xem bài làm
26 trần minh quân10 1 phút - 3 giây2014-10-24 14:41:31 1 Xem bài làm
27 kissmyasshloe10 1 phút - 4 giây2016-05-25 15:37:05 1 Xem bài làm
28 nguyentronganhtu10 1 phút - 5 giây2014-10-12 16:19:02 7 Xem bài làm
29 Vu Thi Nhuong10 1 phút - 5 giây2015-09-02 17:14:34 1 Xem bài làm
30 Ban Gia Ma No10 1 phút - 6 giây2015-02-14 09:07:19 1 Xem bài làm
31 Đào Trọng Cứt10 1 phút - 6 giây2015-01-23 09:22:49 1 Xem bài làm
32 le van hau10 1 phút - 6 giây2015-01-17 12:46:48 1 Xem bài làm
33 Trương Thị Minh Tú10 1 phút - 7 giây2014-10-19 07:56:58 1 Xem bài làm
34 Lê ĐứcThành10 1 phút - 8 giây2015-07-01 11:24:32 1 Xem bài làm
35 khampha10 1 phút - 8 giây2015-01-09 08:20:19 1 Xem bài làm
36 Nguyễn Công Biển10 1 phút - 9 giây2015-06-22 15:10:33 1 Xem bài làm
37 Hồ Thị Thanh Hoa10 1 phút - 9 giây2015-06-19 15:19:49 1 Xem bài làm
38 Phan Nguyên Hạo10 1 phút - 9 giây2015-03-12 14:47:32 1 Xem bài làm
39 Phan Nguyễn Trọng Duy10 1 phút - 10 giây2015-07-16 14:16:01 1 Xem bài làm
40 Tôn Đức Hưng10 1 phút - 10 giây2015-04-07 09:18:01 1 Xem bài làm
41 Hồ Văn Minh Nhật10 1 phút - 10 giây2015-03-26 20:45:38 1 Xem bài làm
42 Đỗ Khôi Nguyên10 1 phút - 10 giây2015-03-19 21:09:59 1 Xem bài làm
43 Hắc Long10 1 phút - 11 giây2016-01-10 12:01:04 1 Xem bài làm
44 Trương Quốc Cường10 1 phút - 11 giây2015-05-03 09:13:27 1 Xem bài làm
45 Nguyễn Hiếu Nhân10 1 phút - 11 giây2016-05-22 13:02:58 3 Xem bài làm
46 Nguyễn Huyền Trang10 1 phút - 12 giây2015-04-08 20:05:34 1 Xem bài làm
47 Chí Luận Nguyễn10 1 phút - 12 giây2014-10-09 22:30:51 1 Xem bài làm
48 Trần Ngọc Tú Anh10 1 phút - 13 giây2014-10-16 17:06:22 9 Xem bài làm
49 buibaominh10 1 phút - 13 giây2015-03-07 21:21:26 1 Xem bài làm
50 Huỳnh Thị Minh Huyền10 1 phút - 14 giây2015-08-20 13:54:16 2 Xem bài làm