Lớp 2 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 4418

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 nguyen quang trung10 0 phút - 32 giây2016-04-21 20:29:45 7 Xem bài làm
2 nguyen quang trung10 0 phút - 38 giây2016-03-05 20:44:49 1 Xem bài làm
3 songoku saiya thinh no10 0 phút - 39 giây2016-03-10 17:50:22 1 Xem bài làm
4 Cao Dang Khoa10 0 phút - 40 giây2015-08-16 20:27:38 1 Xem bài làm
5 Trương Quang Đạt10 0 phút - 43 giây2014-10-19 10:17:09 4 Xem bài làm
6 Mindaooggy10 0 phút - 46 giây2015-01-28 15:32:15 1 Xem bài làm
7 nguyen quang trung10 0 phút - 47 giây2016-02-28 17:17:57 1 Xem bài làm
8 Ve Ge Ta10 0 phút - 47 giây2015-02-15 20:56:26 1 Xem bài làm
9 huhuhu10 0 phút - 48 giây2014-10-14 17:42:11 1 Xem bài làm
10 Nguyễn Đỗ Minh Khoa10 0 phút - 49 giây2015-02-14 10:03:39 1 Xem bài làm
11 Nguyễn Hồng Thái10 0 phút - 50 giây2015-01-11 17:15:21 2 Xem bài làm
12 tungtung10 0 phút - 50 giây2014-10-19 19:36:37 1 Xem bài làm
13 Nguyen Minh Duc10 0 phút - 52 giây2015-01-26 15:27:53 1 Xem bài làm
14 Trung Dolce10 0 phút - 52 giây2014-10-22 18:49:31 1 Xem bài làm
15 Phúc Quang Lê10 0 phút - 54 giây2015-02-27 09:10:54 1 Xem bài làm
16 Songotenks10 0 phút - 56 giây2015-02-15 07:40:30 1 Xem bài làm
17 Huỳnh Nguyên Phúc10 0 phút - 56 giây2014-12-16 05:20:37 1 Xem bài làm
18 adasdsd10 0 phút - 56 giây2014-10-08 20:38:33 1 Xem bài làm
19 Khong Vu Minh Chau10 0 phút - 57 giây2017-03-01 14:39:22 1 Xem bài làm
20 Nguyễn Đỗ Minh Khoa10 0 phút - 57 giây2015-02-14 14:02:57 1 Xem bài làm
21 trang_2a10 0 phút - 59 giây2014-12-10 12:14:32 1 Xem bài làm
22 Trung Kenny10 0 phút - 59 giây2014-10-16 11:05:51 1 Xem bài làm
23 Nguyen Dat10 1 phút - 0 giây2015-05-02 15:42:13 1 Xem bài làm
24 Đào Trọng Violympic10 1 phút - 0 giây2015-01-26 09:40:39 1 Xem bài làm
25 nguyễnthianh10 1 phút - 0 giây2014-12-21 20:35:37 1 Xem bài làm
26 Phan Nguyên Hạo10 1 phút - 3 giây2015-03-30 14:29:46 1 Xem bài làm
27 trần minh quân10 1 phút - 3 giây2014-10-24 14:41:31 1 Xem bài làm
28 kissmyasshloe10 1 phút - 4 giây2016-05-25 15:37:05 1 Xem bài làm
29 nguyentronganhtu10 1 phút - 5 giây2014-10-12 16:19:02 7 Xem bài làm
30 Vu Thi Nhuong10 1 phút - 5 giây2015-09-02 17:14:34 1 Xem bài làm
31 Ban Gia Ma No10 1 phút - 6 giây2015-02-14 09:07:19 1 Xem bài làm
32 Đào Trọng Cứt10 1 phút - 6 giây2015-01-23 09:22:49 1 Xem bài làm
33 le van hau10 1 phút - 6 giây2015-01-17 12:46:48 1 Xem bài làm
34 Trương Thị Minh Tú10 1 phút - 7 giây2014-10-19 07:56:58 1 Xem bài làm
35 Lê ĐứcThành10 1 phút - 8 giây2015-07-01 11:24:32 1 Xem bài làm
36 khampha10 1 phút - 8 giây2015-01-09 08:20:19 1 Xem bài làm
37 Nguyễn Công Biển10 1 phút - 9 giây2015-06-22 15:10:33 1 Xem bài làm
38 Hồ Thị Thanh Hoa10 1 phút - 9 giây2015-06-19 15:19:49 1 Xem bài làm
39 Phan Nguyên Hạo10 1 phút - 9 giây2015-03-12 14:47:32 1 Xem bài làm
40 Phan Nguyễn Trọng Duy10 1 phút - 10 giây2015-07-16 14:16:01 1 Xem bài làm
41 Tôn Đức Hưng10 1 phút - 10 giây2015-04-07 09:18:01 1 Xem bài làm
42 Hồ Văn Minh Nhật10 1 phút - 10 giây2015-03-26 20:45:38 1 Xem bài làm
43 Đỗ Khôi Nguyên10 1 phút - 10 giây2015-03-19 21:09:59 1 Xem bài làm
44 Trương Quốc Cường10 1 phút - 11 giây2015-05-03 09:13:27 1 Xem bài làm
45 Nguyễn Hiếu Nhân10 1 phút - 11 giây2016-05-22 13:02:58 3 Xem bài làm
46 Hắc Long10 1 phút - 11 giây2016-01-10 12:01:04 1 Xem bài làm
47 Nguyễn Huyền Trang10 1 phút - 12 giây2015-04-08 20:05:34 1 Xem bài làm
48 Chí Luận Nguyễn10 1 phút - 12 giây2014-10-09 22:30:51 1 Xem bài làm
49 Trần Ngọc Tú Anh10 1 phút - 13 giây2014-10-16 17:06:22 9 Xem bài làm
50 buibaominh10 1 phút - 13 giây2015-03-07 21:21:26 1 Xem bài làm