Lớp 1 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 3052

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Băng Gía10 0 phút - 23 giây 2016-10-31 19:46:46 1 Xem bài làm
2 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 26 giây 2017-06-16 16:12:52 1 Xem bài làm
3 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 26 giây 2017-06-24 15:02:08 1 Xem bài làm
4 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 27 giây 2016-09-12 14:12:35 1 Xem bài làm
5 Pea Shooter10 0 phút - 28 giây 2016-05-13 17:32:34 1 Xem bài làm
6 Lã Hoàng Hải Linh10 0 phút - 29 giây 2017-08-05 10:24:50 1 Xem bài làm
7 Bui Danh10 0 phút - 29 giây 2017-11-14 20:23:17 1 Xem bài làm
8 Nguyễn Tiến Dũng10 0 phút - 29 giây 2017-06-01 16:55:31 2 Xem bài làm
9 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 29 giây 2016-12-22 14:09:12 1 Xem bài làm
10 Dragonsvip10 0 phút - 29 giây 2017-02-04 11:24:27 1 Xem bài làm
11 truongtienduc10 0 phút - 30 giây 2017-10-18 20:44:52 9 Xem bài làm
12 Eunji10 0 phút - 30 giây 2016-06-11 16:03:16 1 Xem bài làm
13 DO DUC QUOC LINH10 0 phút - 30 giây 2016-08-20 06:53:18 1 Xem bài làm
14 Nguyễn Hiếu Nhân10 0 phút - 30 giây 2016-05-27 19:57:53 3 Xem bài làm
15 Ninh Nguyễn Trúc Lam10 0 phút - 31 giây 2016-09-20 18:31:25 1 Xem bài làm
16 Băng Hải Tặc Death 210 0 phút - 31 giây 2016-10-20 18:12:51 1 Xem bài làm
17 Nguyễn Thị Hiền Tính10 0 phút - 31 giây 2016-05-30 20:40:42 1 Xem bài làm
18 Tôn Nữ Mỹ Duyên10 0 phút - 31 giây 2016-07-04 10:46:28 1 Xem bài làm
19 ROMAN REGINS10 0 phút - 31 giây 2016-08-16 10:00:30 1 Xem bài làm
20 Đào Minh Tiến10 0 phút - 31 giây 2016-08-28 17:41:36 1 Xem bài làm
21 Cao Tuấn Anh10 0 phút - 31 giây 2016-08-31 17:00:13 1 Xem bài làm
22 Angla _ Minh Lam10 0 phút - 32 giây 2017-06-26 09:23:50 1 Xem bài làm
23 hoang va hieu10 0 phút - 32 giây 2017-11-23 19:55:55 1 Xem bài làm
24 BIG SHOW10 0 phút - 32 giây 2016-08-20 10:15:55 1 Xem bài làm
25 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 32 giây 2016-12-21 13:20:12 1 Xem bài làm
26 WE ARE THE WORLD10 0 phút - 32 giây 2017-01-18 14:00:51 1 Xem bài làm
27 Hồ Bảo Huy10 0 phút - 32 giây 2017-02-04 22:23:27 1 Xem bài làm
28 Nguyễn Thị Quỳnh Tiên10 0 phút - 32 giây 2017-03-19 18:56:48 1 Xem bài làm
29 Ngốc Nghếch10 0 phút - 33 giây 2017-02-15 19:22:11 1 Xem bài làm
30 Kinomoto Sakura10 0 phút - 33 giây 2017-02-23 21:06:13 1 Xem bài làm
31 Lương Trí Dũng10 0 phút - 33 giây 2017-07-10 16:34:06 1 Xem bài làm
32 FairyTail10 0 phút - 33 giây 2016-05-23 16:53:49 1 Xem bài làm
33 Giao Huỳnh10 0 phút - 33 giây 2017-12-12 14:39:21 1 Xem bài làm
34 Victor Blade10 0 phút - 33 giây 2016-05-24 18:45:30 1 Xem bài làm
35 roronoa zoro10 0 phút - 33 giây 2017-12-14 20:20:15 1 Xem bài làm
36 Bùi Anh Hào10 0 phút - 33 giây 2016-11-26 10:22:38 1 Xem bài làm
37 Nguyễn Thị Ánh10 0 phút - 33 giây 2017-12-31 11:46:31 1 Xem bài làm
38 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 33 giây 2016-12-20 17:21:48 1 Xem bài làm
39 Đức Nhật Huỳnh10 0 phút - 34 giây 2017-01-17 11:12:40 1 Xem bài làm
40 Nguyễn Thị Thanh Hiền10 0 phút - 34 giây 2017-12-05 07:49:55 1 Xem bài làm
41 Nguyễn Thị Thanh Hiền10 0 phút - 34 giây 2017-12-21 09:08:33 1 Xem bài làm
42 Susu Family10 0 phút - 34 giây 2018-01-18 19:31:26 1 Xem bài làm
43 Mỹ Anh10 0 phút - 34 giây 2016-11-12 10:27:26 1 Xem bài làm
44 Nguyễn Hồng Thái10 0 phút - 35 giây 2017-02-10 21:12:40 1 Xem bài làm
45 Nguyễn Hải Dương10 0 phút - 35 giây 2016-06-16 15:28:36 1 Xem bài làm
46 Phạm Nguyễn Bích Ngọc10 0 phút - 35 giây 2017-12-27 11:55:08 1 Xem bài làm
47 QUỲNH NHƯ10 0 phút - 35 giây 2017-02-11 19:05:00 1 Xem bài làm
48 Hatsune Miku10 0 phút - 35 giây 2016-07-16 20:26:30 1 Xem bài làm
49 Syaoran Li10 0 phút - 35 giây 2017-03-02 09:38:39 1 Xem bài làm
50 Raizero10 0 phút - 35 giây 2016-08-19 16:03:40 1 Xem bài làm