Lớp 1 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 2577

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Băng Gía10 0 phút - 23 giây2016-10-31 19:46:46 1 Xem bài làm
2 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 26 giây2017-06-24 15:02:08 1 Xem bài làm
3 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 26 giây2017-06-16 16:12:52 1 Xem bài làm
4 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 27 giây2016-09-12 14:12:35 1 Xem bài làm
5 Pea Shooter10 0 phút - 28 giây2016-05-13 17:32:34 1 Xem bài làm
6 Nguyễn Tiến Dũng10 0 phút - 29 giây2017-06-01 16:55:31 2 Xem bài làm
7 Dragonsvip10 0 phút - 29 giây2017-02-04 11:24:27 1 Xem bài làm
8 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 29 giây2016-12-22 14:09:12 1 Xem bài làm
9 Nguyễn Hiếu Nhân10 0 phút - 30 giây2016-05-27 19:57:53 3 Xem bài làm
10 DO DUC QUOC LINH10 0 phút - 30 giây2016-08-20 06:53:18 1 Xem bài làm
11 Eunji10 0 phút - 30 giây2016-06-11 16:03:16 1 Xem bài làm
12 Nguyễn Thị Hiền Tính10 0 phút - 31 giây2016-05-30 20:40:42 1 Xem bài làm
13 Băng Hải Tặc Death 210 0 phút - 31 giây2016-10-20 18:12:51 1 Xem bài làm
14 Ninh Nguyễn Trúc Lam10 0 phút - 31 giây2016-09-20 18:31:25 1 Xem bài làm
15 Cao Tuấn Anh10 0 phút - 31 giây2016-08-31 17:00:13 1 Xem bài làm
16 Đào Minh Tiến10 0 phút - 31 giây2016-08-28 17:41:36 1 Xem bài làm
17 ROMAN REGINS10 0 phút - 31 giây2016-08-16 10:00:30 1 Xem bài làm
18 Tôn Nữ Mỹ Duyên10 0 phút - 31 giây2016-07-04 10:46:28 1 Xem bài làm
19 Hồ Bảo Huy10 0 phút - 32 giây2017-02-04 22:23:27 1 Xem bài làm
20 WE ARE THE WORLD10 0 phút - 32 giây2017-01-18 14:00:51 1 Xem bài làm
21 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 32 giây2016-12-21 13:20:12 1 Xem bài làm
22 BIG SHOW10 0 phút - 32 giây2016-08-20 10:15:55 1 Xem bài làm
23 Angla _ Minh Lam10 0 phút - 32 giây2017-06-26 09:23:50 1 Xem bài làm
24 Nguyễn Thị Quỳnh Tiên10 0 phút - 32 giây2017-03-19 18:56:48 1 Xem bài làm
25 Lương Trí Dũng10 0 phút - 33 giây2017-07-10 16:34:06 1 Xem bài làm
26 Kinomoto Sakura10 0 phút - 33 giây2017-02-23 21:06:13 1 Xem bài làm
27 Ngốc Nghếch10 0 phút - 33 giây2017-02-15 19:22:11 1 Xem bài làm
28 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 33 giây2016-12-20 17:21:48 1 Xem bài làm
29 Bùi Anh Hào10 0 phút - 33 giây2016-11-26 10:22:38 1 Xem bài làm
30 Victor Blade10 0 phút - 33 giây2016-05-24 18:45:30 1 Xem bài làm
31 FairyTail10 0 phút - 33 giây2016-05-23 16:53:49 1 Xem bài làm
32 Đức Nhật Huỳnh10 0 phút - 34 giây2017-01-17 11:12:40 1 Xem bài làm
33 Mỹ Anh10 0 phút - 34 giây2016-11-12 10:27:26 1 Xem bài làm
34 Syaoran Li10 0 phút - 35 giây2017-03-02 09:38:39 1 Xem bài làm
35 QUỲNH NHƯ10 0 phút - 35 giây2017-02-11 19:05:00 1 Xem bài làm
36 Nguyễn Hồng Thái10 0 phút - 35 giây2017-02-10 21:12:40 1 Xem bài làm
37 Đặng Bình Nhi10 0 phút - 35 giây2016-12-02 11:53:41 1 Xem bài làm
38 sieusaiya goku10 0 phút - 35 giây2016-10-30 08:06:41 1 Xem bài làm
39 Phượng Hoàng Dung Nham10 0 phút - 35 giây2016-09-20 14:18:07 1 Xem bài làm
40 Raizero10 0 phút - 35 giây2016-08-19 16:03:40 1 Xem bài làm
41 Hatsune Miku10 0 phút - 35 giây2016-07-16 20:26:30 1 Xem bài làm
42 Nguyễn Hải Dương10 0 phút - 35 giây2016-06-16 15:28:36 1 Xem bài làm
43 Vương Quốc Anh10 0 phút - 35 giây2017-07-04 20:06:18 1 Xem bài làm
44 Cream AOA10 0 phút - 35 giây2016-06-02 17:13:35 1 Xem bài làm
45 Mai anh tu10 0 phút - 35 giây2017-06-04 08:41:23 1 Xem bài làm
46 Vũ Ngọc Diệp10 0 phút - 35 giây2016-05-19 18:23:46 1 Xem bài làm
47 Trần Văn Mạnh10 0 phút - 36 giây2017-02-04 15:30:17 1 Xem bài làm
48 Nguyễn Hoàng Mai Ngân10 0 phút - 36 giây2016-12-30 20:05:28 1 Xem bài làm
49 Nguyễn Phương Linh10 0 phút - 36 giây2016-11-19 11:29:34 1 Xem bài làm
50 Nguyễn Huy Hoàng10 0 phút - 36 giây2016-07-14 21:08:34 1 Xem bài làm