Lớp 5 - Kiểm tra tháng 9 năm 2014 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 355

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Tô Minh Sơn10 2 phút - 38 giây2016-12-04 16:27:55 2 Xem bài làm
2 Nguyễn Đồng Minh Anh10 2 phút - 59 giây2016-05-11 21:03:37 1 Xem bài làm
3 Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không10 3 phút - 11 giây2017-05-18 09:41:51 1 Xem bài làm
4 Nguyễn Nhật Minh _10 3 phút - 34 giây2017-01-23 15:03:15 1 Xem bài làm
5 Trần Ánh Dương10 3 phút - 40 giây2017-01-15 18:27:52 1 Xem bài làm
6 Nguyễn Việt Phương10 4 phút - 19 giây2017-03-31 21:34:06 1 Xem bài làm
7 Harry James Potter10 4 phút - 37 giây2016-05-15 04:40:45 1 Xem bài làm
8 Phan Hoa Vi Anh10 4 phút - 40 giây2017-02-27 05:05:57 1 Xem bài làm
9 Lê Thành Long10 4 phút - 42 giây2017-04-07 15:06:54 1 Xem bài làm
10 Nguyễn Anh Thư10 5 phút - 3 giây2017-04-02 17:14:13 1 Xem bài làm
11 Đặng Bùi Duy Hiến10 5 phút - 12 giây2016-12-07 05:38:19 1 Xem bài làm
12 Kim Tae Hee10 6 phút - 12 giây2017-02-05 10:32:44 1 Xem bài làm
13 Phan Trần Thu Hằng10 6 phút - 47 giây2017-02-28 05:39:40 1 Xem bài làm
14 Phạm Quang Luân10 7 phút - 8 giây2017-04-01 09:12:42 1 Xem bài làm
15 Dang Bui Duy Hien10 7 phút - 12 giây2016-11-04 18:13:48 1 Xem bài làm
16 Cao Thiện Nhân10 8 phút - 19 giây2016-07-04 15:17:03 1 Xem bài làm
17 kitaro10 8 phút - 36 giây2016-12-03 19:45:03 1 Xem bài làm
18 Hoàng Tử Nhỏ10 11 phút - 11 giây2017-02-04 10:43:36 1 Xem bài làm
19 Ngô Hoàng Nam10 12 phút - 2 giây2017-03-26 17:09:52 1 Xem bài làm
20 Lục Khánh Linh10 12 phút - 32 giây2016-06-22 17:38:54 1 Xem bài làm
21 Nguyễn Huy Hoàng10 13 phút - 0 giây2016-12-16 17:09:52 1 Xem bài làm
22 Lê Khánh Ngân10 14 phút - 2 giây2017-03-13 19:14:43 1 Xem bài làm
23 Mai Nguyen10 23 phút - 29 giây2016-10-14 15:56:30 6 Xem bài làm
24 daoxuanchinh10 33 phút - 38 giây2017-04-12 21:21:58 5 Xem bài làm
25 Tiêu Viêm9 2 phút - 3 giây2017-02-06 13:19:52 1 Xem bài làm
26 Trần Quang Minh9 2 phút - 47 giây2017-04-08 17:13:48 1 Xem bài làm
27 Nguyễn Văn Phát9 3 phút - 56 giây2017-01-02 11:58:32 1 Xem bài làm
28 Nguyễn Hải Dương9 4 phút - 10 giây2016-06-16 15:17:51 1 Xem bài làm
29 Nguyễn Nhật Huy9 4 phút - 26 giây2017-04-04 21:46:39 1 Xem bài làm
30 Vũ Đức Phong9 4 phút - 37 giây2017-02-23 19:30:02 1 Xem bài làm
31 Nguyễn Thế Anh9 5 phút - 2 giây2016-11-07 13:41:06 1 Xem bài làm
32 Nguyễn Duy Vinh9 5 phút - 4 giây2017-03-20 21:32:33 1 Xem bài làm
33 Trần Bá Quang Trường9 5 phút - 10 giây2017-05-24 09:14:37 1 Xem bài làm
34 tuananh9 5 phút - 17 giây2017-03-29 21:04:11 1 Xem bài làm
35 Vương Hồng Đức9 6 phút - 18 giây2016-08-19 07:42:05 1 Xem bài làm
36 Le Ngân Giang9 6 phút - 55 giây2017-03-18 23:16:15 1 Xem bài làm
37 Sơn Tùng MTP9 7 phút - 16 giây2017-03-01 09:07:23 1 Xem bài làm
38 đinh văn tuấn9 7 phút - 48 giây2016-09-28 15:03:37 1 Xem bài làm
39 Minh Hoàng Lê9 9 phút - 37 giây2016-11-26 19:27:57 1 Xem bài làm
40 ngu lam9 9 phút - 53 giây2017-03-30 21:10:38 1 Xem bài làm
41 Nguyễn Bảo Minh9 10 phút - 40 giây2016-07-20 09:51:46 1 Xem bài làm
42 Nguyễn Võ Đức Anh9 10 phút - 49 giây2017-03-19 15:03:30 1 Xem bài làm
43 Nguyễn Minh Đăng9 11 phút - 0 giây2017-03-28 14:55:53 1 Xem bài làm
44 Pham Thi Yen Chi9 13 phút - 23 giây2017-03-13 17:34:35 1 Xem bài làm
45 Nguyễn Thành Trung9 14 phút - 43 giây2017-03-30 21:21:09 1 Xem bài làm
46 Nguyễn Tuấn Cường9 14 phút - 48 giây2017-03-25 15:10:09 1 Xem bài làm
47 trần cao việt9 14 phút - 59 giây2017-04-19 20:23:23 1 Xem bài làm
48 Đặng Bá Công9 15 phút - 0 giây2017-03-03 15:22:32 1 Xem bài làm
49 Vũ Ngọc Diệp9 15 phút - 0 giây2016-06-21 08:46:06 1 Xem bài làm
50 pokemon light platium9 21 phút - 19 giây2016-12-15 16:26:08 2 Xem bài làm