Lớp 5 - Kiểm tra tháng 9 năm 2014 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 410

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Tô Minh Sơn10 2 phút - 38 giây2016-12-04 16:27:55 2 Xem bài làm
2 Nguyễn Đồng Minh Anh10 2 phút - 59 giây2016-05-11 21:03:37 1 Xem bài làm
3 Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không10 3 phút - 11 giây2017-05-18 09:41:51 1 Xem bài làm
4 Nguyễn Nhật Minh _10 3 phút - 34 giây2017-01-23 15:03:15 1 Xem bài làm
5 John Cena RKO10 3 phút - 38 giây2017-07-26 14:21:15 1 Xem bài làm
6 Trần Ánh Dương10 3 phút - 40 giây2017-01-15 18:27:52 1 Xem bài làm
7 Nguyễn Việt Phương10 4 phút - 19 giây2017-03-31 21:34:06 1 Xem bài làm
8 Harry James Potter10 4 phút - 37 giây2016-05-15 04:40:45 1 Xem bài làm
9 Phan Hoa Vi Anh10 4 phút - 40 giây2017-02-27 05:05:57 1 Xem bài làm
10 Lê Thành Long10 4 phút - 42 giây2017-04-07 15:06:54 1 Xem bài làm
11 Nguyễn Anh Thư10 5 phút - 3 giây2017-04-02 17:14:13 1 Xem bài làm
12 Đặng Bùi Duy Hiến10 5 phút - 12 giây2016-12-07 05:38:19 1 Xem bài làm
13 Nguyễn Bá Hùng10 5 phút - 14 giây2017-08-22 18:04:39 1 Xem bài làm
14 Kim Tae Hee10 6 phút - 12 giây2017-02-05 10:32:44 1 Xem bài làm
15 Phan Trần Thu Hằng10 6 phút - 47 giây2017-02-28 05:39:40 1 Xem bài làm
16 Phạm Quang Luân10 7 phút - 8 giây2017-04-01 09:12:42 1 Xem bài làm
17 Dang Bui Duy Hien10 7 phút - 12 giây2016-11-04 18:13:48 1 Xem bài làm
18 nguyendoanvinhquang10 7 phút - 30 giây2017-07-05 14:52:08 7 Xem bài làm
19 Trần Việt Hoài Thương10 8 phút - 2 giây2017-06-14 10:34:52 10 Xem bài làm
20 Cao Thiện Nhân10 8 phút - 19 giây2016-07-04 15:17:03 1 Xem bài làm
21 kitaro10 8 phút - 36 giây2016-12-03 19:45:03 1 Xem bài làm
22 Hoàng Tử Nhỏ10 11 phút - 11 giây2017-02-04 10:43:36 1 Xem bài làm
23 Ngô Hoàng Nam10 12 phút - 2 giây2017-03-26 17:09:52 1 Xem bài làm
24 Lục Khánh Linh10 12 phút - 32 giây2016-06-22 17:38:54 1 Xem bài làm
25 Nguyễn Huy Hoàng10 13 phút - 0 giây2016-12-16 17:09:52 1 Xem bài làm
26 Lê Khánh Ngân10 14 phút - 2 giây2017-03-13 19:14:43 1 Xem bài làm
27 Mai Nguyen10 23 phút - 29 giây2016-10-14 15:56:30 6 Xem bài làm
28 Huyền thoại nhân vật assassin10 28 phút - 58 giây2017-06-30 15:47:32 10 Xem bài làm
29 daoxuanchinh10 33 phút - 38 giây2017-04-12 21:21:58 5 Xem bài làm
30 Tiêu Viêm9 2 phút - 3 giây2017-02-06 13:19:52 1 Xem bài làm
31 Trần Quang Minh9 2 phút - 47 giây2017-04-08 17:13:48 1 Xem bài làm
32 Nguyễn Văn Phát9 3 phút - 56 giây2017-01-02 11:58:32 1 Xem bài làm
33 Nguyễn Hải Dương9 4 phút - 10 giây2016-06-16 15:17:51 1 Xem bài làm
34 Nguyễn Nhật Huy9 4 phút - 26 giây2017-04-04 21:46:39 1 Xem bài làm
35 Vũ Đức Phong9 4 phút - 37 giây2017-02-23 19:30:02 1 Xem bài làm
36 Nguyễn Thế Anh9 5 phút - 2 giây2016-11-07 13:41:06 1 Xem bài làm
37 Nguyễn Duy Vinh9 5 phút - 4 giây2017-03-20 21:32:33 1 Xem bài làm
38 tuananh9 5 phút - 17 giây2017-03-29 21:04:11 1 Xem bài làm
39 Vương Hồng Đức9 6 phút - 18 giây2016-08-19 07:42:05 1 Xem bài làm
40 Le Ngân Giang9 6 phút - 55 giây2017-03-18 23:16:15 1 Xem bài làm
41 Sơn Tùng MTP9 7 phút - 16 giây2017-03-01 09:07:23 1 Xem bài làm
42 Dương Đình Hưởng9 7 phút - 32 giây2017-07-18 08:11:10 1 Xem bài làm
43 đinh văn tuấn9 7 phút - 48 giây2016-09-28 15:03:37 1 Xem bài làm
44 Nguyễn Hồng Đăng9 9 phút - 3 giây2017-06-23 10:14:22 1 Xem bài làm
45 Minh Hoàng Lê9 9 phút - 37 giây2016-11-26 19:27:57 1 Xem bài làm
46 ngu lam9 9 phút - 53 giây2017-03-30 21:10:38 1 Xem bài làm
47 Nguyễn Bảo Minh9 10 phút - 40 giây2016-07-20 09:51:46 1 Xem bài làm
48 Nguyễn Võ Đức Anh9 10 phút - 49 giây2017-03-19 15:03:30 1 Xem bài làm
49 Trần Hải Đông9 10 phút - 51 giây2017-08-30 08:14:16 1 Xem bài làm
50 Nguyễn Minh Đăng9 11 phút - 0 giây2017-03-28 14:55:53 1 Xem bài làm