Lớp 4 - Kiểm tra tháng 9 năm 2014 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 481

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyen thi Mai10 0 phút - 42 giây2017-06-19 08:48:44 1 Xem bài làm
2 Lê Thi Ngoc Anh10 1 phút - 29 giây2016-11-06 11:27:53 1 Xem bài làm
3 Lê Thi Ngoc Anh10 1 phút - 40 giây2017-01-14 20:15:00 1 Xem bài làm
4 ran love shinichi10 1 phút - 53 giây2017-02-11 14:16:53 1 Xem bài làm
5 Vũ Quốc Việt10 1 phút - 55 giây2017-06-08 09:31:55 1 Xem bài làm
6 lê thị ngọc anh10 2 phút - 0 giây2017-01-31 12:27:42 1 Xem bài làm
7 Nguyễn Đỗ Hậu Thành10 2 phút - 1 giây2017-05-16 21:02:37 2 Xem bài làm
8 pikachu10 2 phút - 2 giây2017-03-03 21:16:31 1 Xem bài làm
9 Phan Huỳnh Minh Tuấn10 2 phút - 3 giây2016-12-20 13:23:41 1 Xem bài làm
10 Lê Thi Ngoc Anh10 2 phút - 5 giây2016-11-01 12:04:38 1 Xem bài làm
11 Phạm Minh Hiếu10 2 phút - 7 giây2017-07-15 09:55:21 1 Xem bài làm
12 Lê Thi Ngoc Anh10 2 phút - 7 giây2017-01-10 19:16:40 1 Xem bài làm
13 tran anh duy10 2 phút - 13 giây2016-10-29 10:25:12 1 Xem bài làm
14 lê thị ngọc anh10 2 phút - 16 giây2017-01-31 21:18:08 1 Xem bài làm
15 Le Thi Ngoc Anh10 2 phút - 16 giây2016-11-04 18:55:03 1 Xem bài làm
16 Siêu nhân họ Đỗ10 2 phút - 18 giây2017-03-03 12:34:44 1 Xem bài làm
17 Hoàng Thị Thanh Tâm10 2 phút - 18 giây2017-01-10 18:45:04 1 Xem bài làm
18 LE THI NGOC ANH10 2 phút - 18 giây2016-10-30 09:25:09 1 Xem bài làm
19 Sachi10 2 phút - 19 giây2017-06-29 09:07:04 1 Xem bài làm
20 kudo shinichi10 2 phút - 19 giây2017-01-30 13:26:23 1 Xem bài làm
21 lăng gia thành10 2 phút - 19 giây2016-11-01 19:54:12 1 Xem bài làm
22 le thi ngoc anh10 2 phút - 20 giây2016-11-23 19:29:27 1 Xem bài làm
23 Lê Thi Ngoc Anh10 2 phút - 21 giây2016-11-02 15:31:21 1 Xem bài làm
24 Kaito Kid10 2 phút - 26 giây2017-03-11 15:41:54 1 Xem bài làm
25 Ngọc Anh10 2 phút - 26 giây2017-01-23 09:55:54 1 Xem bài làm
26 LE THI khanh ly10 2 phút - 27 giây2017-01-06 09:51:13 1 Xem bài làm
27 Hà Thị Mai Hương10 2 phút - 28 giây2016-06-08 15:44:56 1 Xem bài làm
28 Lê Thi Ngoc Anh10 2 phút - 31 giây2016-10-22 10:26:49 1 Xem bài làm
29 Nguyễn Thị Lan Anh10 2 phút - 32 giây2016-09-26 09:19:47 1 Xem bài làm
30 Nguyễn Hồng Nhung10 2 phút - 33 giây2017-01-04 14:45:19 1 Xem bài làm
31 Ngọc Anh Lê10 2 phút - 34 giây2017-02-15 17:25:10 1 Xem bài làm
32 Phạm Đình Thịnh10 2 phút - 37 giây2016-08-13 10:50:05 1 Xem bài làm
33 Nguyễn Lê Huy Thành10 2 phút - 38 giây2017-04-04 21:56:43 1 Xem bài làm
34 Nguyễn Hương Quỳnh10 2 phút - 40 giây2017-05-02 14:44:01 1 Xem bài làm
35 Lê Thi Ngoc Anh10 2 phút - 40 giây2016-11-03 10:52:20 1 Xem bài làm
36 Lê Thi Ngoc Anh10 2 phút - 43 giây2017-01-25 20:54:46 1 Xem bài làm
37 sdtfah10 2 phút - 47 giây2017-02-16 19:13:26 8 Xem bài làm
38 Lã Gia Hưng10 2 phút - 47 giây2017-03-06 14:06:40 1 Xem bài làm
39 Le Thi Ngoc Anh10 2 phút - 47 giây2017-01-01 12:53:37 1 Xem bài làm
40 Lê Thi Ngoc Anh10 2 phút - 47 giây2016-10-31 10:59:14 1 Xem bài làm
41 Phạm Thành Hưng10 2 phút - 50 giây2016-06-25 17:05:04 2 Xem bài làm
42 Le Thi Ngoc Anh10 2 phút - 51 giây2016-11-05 19:23:30 1 Xem bài làm
43 lê gia khánh10 2 phút - 52 giây2016-09-30 20:12:14 6 Xem bài làm
44 nam chu10 2 phút - 54 giây2017-04-15 08:51:00 1 Xem bài làm
45 Le Thi Ngoc Anh10 2 phút - 55 giây2017-01-31 18:38:07 1 Xem bài làm
46 Lucy Hearfilia10 2 phút - 55 giây2016-05-19 09:15:45 1 Xem bài làm
47 LE THI NGOC ANH10 2 phút - 57 giây2016-12-07 14:07:12 1 Xem bài làm
48 Lê Thi Ngoc Anh10 2 phút - 58 giây2016-10-30 09:17:34 1 Xem bài làm
49 Le Thi Ngoc Anh10 2 phút - 59 giây2016-10-22 11:04:55 1 Xem bài làm
50 Lê Thi Ngoc Anh10 3 phút - 0 giây2016-10-29 07:46:32 1 Xem bài làm