Lớp 4 - Kiểm tra tháng 9 năm 2014 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 1549

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Vũ Xuân Huy10 0 phút - 45 giây2016-04-20 18:09:50 1 Xem bài làm
2 Trương Quang Đạt10 1 phút - 4 giây2015-01-20 20:53:36 2 Xem bài làm
3 Hà ĐứcThụ10 1 phút - 14 giây2015-03-17 20:23:41 1 Xem bài làm
4 Bé Giang Hồ10 1 phút - 14 giây2015-03-16 20:47:07 1 Xem bài làm
5 Trương Xuân Hoàng Tùng10 1 phút - 16 giây2017-01-27 23:33:37 1 Xem bài làm
6 Nguyễn Khắc Minh Quân 4a310 1 phút - 17 giây2016-04-15 11:38:11 7 Xem bài làm
7 Nguyễn Hồng Thái10 1 phút - 19 giây2015-02-18 22:29:33 1 Xem bài làm
8 huhuhu10 1 phút - 22 giây2014-10-14 18:06:05 1 Xem bài làm
9 Sam Sam10 1 phút - 25 giây2015-05-19 21:25:05 1 Xem bài làm
10 trần minh quân10 1 phút - 26 giây2015-03-05 10:56:01 1 Xem bài làm
11 Lê Thi Ngoc Anh10 1 phút - 29 giây2016-11-06 11:27:53 1 Xem bài làm
12 Nguyễn Công Biển10 1 phút - 32 giây2015-03-27 21:26:15 1 Xem bài làm
13 nguyen thanh tai10 1 phút - 32 giây2015-01-26 21:53:11 8 Xem bài làm
14 Nguyễn Minh Thương10 1 phút - 33 giây2015-03-19 20:12:48 1 Xem bài làm
15 nguyen thanh tai10 1 phút - 36 giây2015-01-26 22:04:12 1 Xem bài làm
16 Công chúa Nấm10 1 phút - 38 giây2015-03-08 14:55:20 3 Xem bài làm
17 Trần Duy Hưng10 1 phút - 39 giây2015-08-15 12:42:05 1 Xem bài làm
18 Đỗ Ngọc Hải10 1 phút - 39 giây2015-05-24 20:24:51 1 Xem bài làm
19 Nguyễn Tùng Chi10 1 phút - 39 giây2014-09-19 22:33:08 1 Xem bài làm
20 Lê Thi Ngoc Anh10 1 phút - 40 giây2017-01-14 20:15:00 1 Xem bài làm
21 Lê Đức Thành10 1 phút - 41 giây2015-07-01 16:31:03 1 Xem bài làm
22 Vũ Thu Huyền10 1 phút - 41 giây2015-04-01 11:08:16 1 Xem bài làm
23 Lê ĐứcThành10 1 phút - 43 giây2015-07-01 12:07:49 1 Xem bài làm
24 Lê Thị Phương Thảo10 1 phút - 43 giây2015-06-16 07:53:13 1 Xem bài làm
25 Vu Thu Huyen10 1 phút - 43 giây2015-04-04 07:37:12 1 Xem bài làm
26 naruto10 1 phút - 44 giây2016-04-29 21:03:43 1 Xem bài làm
27 nguyen thi thu trang10 1 phút - 46 giây2015-05-10 18:35:05 1 Xem bài làm
28 Đỗ Ngọc Hải10 1 phút - 47 giây2015-05-27 12:53:54 1 Xem bài làm
29 nguyễn trọng quân10 1 phút - 48 giây2016-02-14 13:12:12 2 Xem bài làm
30 truong duc manh10 1 phút - 51 giây2015-05-03 22:08:20 1 Xem bài làm
31 Đỗ Khôi Nguyên10 1 phút - 51 giây2015-03-21 21:30:20 1 Xem bài làm
32 Bùi Quang Huy10 1 phút - 51 giây2015-01-31 16:50:11 1 Xem bài làm
33 Huy Lê10 1 phút - 52 giây2015-02-09 21:31:30 1 Xem bài làm
34 Le Anh Duc10 1 phút - 52 giây2015-06-26 13:36:01 1 Xem bài làm
35 ran love shinichi10 1 phút - 53 giây2017-02-11 14:16:53 1 Xem bài làm
36 Uyen Duong Chau10 1 phút - 54 giây2015-07-08 10:38:22 1 Xem bài làm
37 Nguyễn Nhật Minh10 1 phút - 55 giây2015-06-03 08:03:31 1 Xem bài làm
38 Nguyễn Việt Anh10 1 phút - 55 giây2015-04-07 09:15:10 1 Xem bài làm
39 Vũ Thu Huyền10 1 phút - 55 giây2015-03-31 11:01:49 1 Xem bài làm
40 Zzz_YêU KeN KaNeKi_zzZ10 1 phút - 56 giây2015-05-31 21:43:43 1 Xem bài làm
41 Vũ Thu Huyền10 1 phút - 57 giây2015-03-31 05:42:00 1 Xem bài làm
42 Do Duy Hao10 1 phút - 57 giây2015-02-11 20:56:38 1 Xem bài làm
43 Nguyễn Anh Kim Hân10 1 phút - 58 giây2015-06-15 12:45:47 1 Xem bài làm
44 Trần Thị Nhài10 1 phút - 59 giây2015-06-13 22:24:49 1 Xem bài làm
45 lê thị ngọc anh10 2 phút - 0 giây2017-01-31 12:27:42 1 Xem bài làm
46 Vũ Thu Huyền10 2 phút - 0 giây2015-04-01 11:27:59 1 Xem bài làm
47 ng thu trang10 2 phút - 1 giây2015-05-12 21:11:42 1 Xem bài làm
48 pikachu10 2 phút - 2 giây2017-03-03 21:16:31 1 Xem bài làm
49 đức10 2 phút - 3 giây2015-03-03 20:04:21 6 Xem bài làm
50 Phan Huỳnh Minh Tuấn10 2 phút - 3 giây2016-12-20 13:23:41 1 Xem bài làm