Lớp 4 - Kiểm tra tháng 9 năm 2014 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 560

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyen thi Mai10 0 phút - 42 giây 2017-06-19 08:48:44 1 Xem bài làm
2 Lê Thi Ngoc Anh10 1 phút - 29 giây 2016-11-06 11:27:53 1 Xem bài làm
3 Lê Thi Ngoc Anh10 1 phút - 40 giây 2017-01-14 20:15:00 1 Xem bài làm
4 Triệu Mẫn10 1 phút - 41 giây 2017-11-04 12:53:01 1 Xem bài làm
5 truongtienduc10 1 phút - 45 giây 2017-10-18 20:47:39 1 Xem bài làm
6 Nguyễn Đình Toàn10 1 phút - 50 giây 2017-11-06 17:37:02 1 Xem bài làm
7 ran love shinichi10 1 phút - 53 giây 2017-02-11 14:16:53 1 Xem bài làm
8 Vũ Quốc Việt10 1 phút - 55 giây 2017-06-08 09:31:55 1 Xem bài làm
9 lê thị ngọc anh10 2 phút - 0 giây 2017-01-31 12:27:42 1 Xem bài làm
10 hathanhdatmnm10 2 phút - 0 giây 2017-09-03 15:10:40 1 Xem bài làm
11 Nguyễn Đỗ Hậu Thành10 2 phút - 1 giây 2017-05-16 21:02:37 2 Xem bài làm
12 pikachu10 2 phút - 2 giây 2017-03-03 21:16:31 1 Xem bài làm
13 Phan Huỳnh Minh Tuấn10 2 phút - 3 giây 2016-12-20 13:23:41 1 Xem bài làm
14 Lê Thi Ngoc Anh10 2 phút - 5 giây 2016-11-01 12:04:38 1 Xem bài làm
15 Lê Thi Ngoc Anh10 2 phút - 7 giây 2017-01-10 19:16:40 1 Xem bài làm
16 Phạm Minh Hiếu10 2 phút - 7 giây 2017-07-15 09:55:21 1 Xem bài làm
17 tran anh duy10 2 phút - 13 giây 2016-10-29 10:25:12 1 Xem bài làm
18 Le Thi Ngoc Anh10 2 phút - 16 giây 2016-11-04 18:55:03 1 Xem bài làm
19 lê thị ngọc anh10 2 phút - 16 giây 2017-01-31 21:18:08 1 Xem bài làm
20 LE THI NGOC ANH10 2 phút - 18 giây 2016-10-30 09:25:09 1 Xem bài làm
21 Hoàng Thị Thanh Tâm10 2 phút - 18 giây 2017-01-10 18:45:04 1 Xem bài làm
22 Siêu nhân họ Đỗ10 2 phút - 18 giây 2017-03-03 12:34:44 1 Xem bài làm
23 lăng gia thành10 2 phút - 19 giây 2016-11-01 19:54:12 1 Xem bài làm
24 kudo shinichi10 2 phút - 19 giây 2017-01-30 13:26:23 1 Xem bài làm
25 Sachi10 2 phút - 19 giây 2017-06-29 09:07:04 1 Xem bài làm
26 le thi ngoc anh10 2 phút - 20 giây 2016-11-23 19:29:27 1 Xem bài làm
27 Lê Thi Ngoc Anh10 2 phút - 21 giây 2016-11-02 15:31:21 1 Xem bài làm
28 Ngọc Anh10 2 phút - 26 giây 2017-01-23 09:55:54 1 Xem bài làm
29 Kaito Kid10 2 phút - 26 giây 2017-03-11 15:41:54 1 Xem bài làm
30 LE THI khanh ly10 2 phút - 27 giây 2017-01-06 09:51:13 1 Xem bài làm
31 Hà Thị Mai Hương10 2 phút - 28 giây 2016-06-08 15:44:56 1 Xem bài làm
32 Lê Thi Ngoc Anh10 2 phút - 31 giây 2016-10-22 10:26:49 1 Xem bài làm
33 Nguyễn Thị Lan Anh10 2 phút - 32 giây 2016-09-26 09:19:47 1 Xem bài làm
34 Nguyễn Hồng Nhung10 2 phút - 33 giây 2017-01-04 14:45:19 1 Xem bài làm
35 Ngọc Anh Lê10 2 phút - 34 giây 2017-02-15 17:25:10 1 Xem bài làm
36 Phạm Đình Thịnh10 2 phút - 37 giây 2016-08-13 10:50:05 1 Xem bài làm
37 Nguyễn Lê Huy Thành10 2 phút - 38 giây 2017-04-04 21:56:43 1 Xem bài làm
38 Lê Thi Ngoc Anh10 2 phút - 40 giây 2016-11-03 10:52:20 1 Xem bài làm
39 Nguyễn Hương Quỳnh10 2 phút - 40 giây 2017-05-02 14:44:01 1 Xem bài làm
40 Lê Thi Ngoc Anh10 2 phút - 43 giây 2017-01-25 20:54:46 1 Xem bài làm
41 Lê Thi Ngoc Anh10 2 phút - 47 giây 2016-10-31 10:59:14 1 Xem bài làm
42 Le Thi Ngoc Anh10 2 phút - 47 giây 2017-01-01 12:53:37 1 Xem bài làm
43 Lã Gia Hưng10 2 phút - 47 giây 2017-03-06 14:06:40 1 Xem bài làm
44 sdtfah10 2 phút - 47 giây 2017-02-16 19:13:26 8 Xem bài làm
45 Phạm Thành Hưng10 2 phút - 50 giây 2016-06-25 17:05:04 2 Xem bài làm
46 Le Thi Ngoc Anh10 2 phút - 51 giây 2016-11-05 19:23:30 1 Xem bài làm
47 Đỗ Xuân Hoàng Khôi10 2 phút - 52 giây 2017-09-24 10:45:42 1 Xem bài làm
48 lê gia khánh10 2 phút - 52 giây 2016-09-30 20:12:14 6 Xem bài làm
49 nam chu10 2 phút - 54 giây 2017-04-15 08:51:00 1 Xem bài làm
50 Lucy Hearfilia10 2 phút - 55 giây 2016-05-19 09:15:45 1 Xem bài làm