Lớp 3 - Kiểm tra tháng 9 năm 2014 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 558

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 kissmyasshloe10 0 phút - 51 giây2016-05-25 22:03:28 1 Xem bài làm
2 Victor Blade10 0 phút - 57 giây2016-05-24 18:43:52 1 Xem bài làm
3 Vũ Minh Hai10 1 phút - 5 giây2016-05-07 19:35:37 1 Xem bài làm
4 Siêu nhân họ Đỗ10 1 phút - 6 giây2017-02-24 18:23:40 1 Xem bài làm
5 Hoàng Thị Thanh Tâm10 1 phút - 6 giây2017-01-08 08:28:29 1 Xem bài làm
6 Machiko10 1 phút - 7 giây2017-03-09 12:22:10 1 Xem bài làm
7 Không cần biết10 1 phút - 8 giây2016-08-17 11:22:58 1 Xem bài làm
8 Songoku10 1 phút - 10 giây2017-02-12 12:40:41 1 Xem bài làm
9 deka tetsu10 1 phút - 10 giây2016-12-06 13:46:55 1 Xem bài làm
10 Hoàng Anh Tú10 1 phút - 12 giây2017-03-01 19:59:28 1 Xem bài làm
11 Đỗ Duy Mạnh10 1 phút - 12 giây2016-10-16 10:36:07 1 Xem bài làm
12 Trần Trọng Khoa10 1 phút - 12 giây2016-07-12 21:03:04 1 Xem bài làm
13 Dương Đức Hải10 1 phút - 13 giây2016-08-17 11:53:03 1 Xem bài làm
14 Trần Thị Hiền10 1 phút - 13 giây2016-07-11 21:20:48 1 Xem bài làm
15 daonguyenbach10 1 phút - 14 giây2016-08-19 17:37:56 1 Xem bài làm
16 Tô Minh Sơn10 1 phút - 15 giây2016-11-17 22:21:51 1 Xem bài làm
17 Nguyễn Hà Thương10 1 phút - 15 giây2016-07-15 15:10:56 1 Xem bài làm
18 Mai Đức Dũng10 1 phút - 16 giây2017-02-24 19:50:57 1 Xem bài làm
19 Trần Văn Mạnh10 1 phút - 16 giây2017-01-18 20:48:41 1 Xem bài làm
20 Hoàng Trung Kiên10 1 phút - 16 giây2016-05-19 17:55:04 1 Xem bài làm
21 Nguyễn Việt Anh10 1 phút - 16 giây2016-05-02 15:17:30 1 Xem bài làm
22 Hai Trieu10 1 phút - 17 giây2016-07-20 09:55:39 1 Xem bài làm
23 Phan Huỳnh Minh Tuấn10 1 phút - 17 giây2017-01-06 15:54:28 1 Xem bài làm
24 Nguyen Minh Dang10 1 phút - 18 giây2016-12-21 17:56:26 1 Xem bài làm
25 Trần Hà Quỳnh Như10 1 phút - 18 giây2016-06-09 15:17:45 1 Xem bài làm
26 la thị my10 1 phút - 20 giây2016-12-12 18:10:45 1 Xem bài làm
27 Nguyễn Thị Ngọc Linh10 1 phút - 21 giây2016-09-17 20:07:44 1 Xem bài làm
28 Vũ Thị Vân Anh10 1 phút - 22 giây2016-07-20 18:46:48 1 Xem bài làm
29 Nguyen Minh Dang10 1 phút - 23 giây2016-12-08 21:08:22 1 Xem bài làm
30 Vũ Minh Hai10 1 phút - 24 giây2016-05-07 10:32:52 1 Xem bài làm
31 Le Hong Bao Ngoc10 1 phút - 25 giây2017-05-10 19:44:15 1 Xem bài làm
32 Lisa Hachima10 1 phút - 25 giây2016-07-12 16:18:25 1 Xem bài làm
33 buithuhuong10 1 phút - 26 giây2017-03-06 17:12:31 1 Xem bài làm
34 oOo lê ngân oOo10 1 phút - 28 giây2016-07-08 16:10:45 1 Xem bài làm
35 Bùi Thu Hường10 1 phút - 29 giây2017-01-13 19:54:34 1 Xem bài làm
36 Trần Đại Thành Danh10 1 phút - 29 giây2016-11-18 19:58:40 1 Xem bài làm
37 Anandi Shiral Sheika10 1 phút - 31 giây2016-07-11 11:54:25 1 Xem bài làm
38 Huỳnh Công Hải Đăng10 1 phút - 31 giây2016-07-02 10:47:16 1 Xem bài làm
39 hoquanghieu10 1 phút - 32 giây2017-01-17 18:12:32 1 Xem bài làm
40 Trần Thành Đức10 1 phút - 32 giây2016-11-22 10:14:55 1 Xem bài làm
41 Ngọc Liên10 1 phút - 34 giây2016-05-04 16:21:28 1 Xem bài làm
42 Namikaze Minato10 1 phút - 35 giây2016-10-27 21:30:30 1 Xem bài làm
43 hồ hoàng minh10 1 phút - 36 giây2016-05-28 13:10:03 1 Xem bài làm
44 nu hoang tu do10 1 phút - 37 giây2016-10-15 13:34:02 1 Xem bài làm
45 Nguyễn Thu Trang10 1 phút - 37 giây2017-01-21 11:58:18 1 Xem bài làm
46 Nguyễn Trung Hiếu10 1 phút - 37 giây2016-12-10 22:08:35 1 Xem bài làm
47 pokemon10 1 phút - 37 giây2016-11-08 21:41:21 1 Xem bài làm
48 Trần Đại Thành Danh10 1 phút - 38 giây2016-11-26 19:58:28 1 Xem bài làm
49 Trần Văn Vũ Duy10 1 phút - 39 giây2017-03-20 20:42:59 1 Xem bài làm
50 Nguyen Duc Hai10 1 phút - 39 giây2016-05-02 20:28:02 1 Xem bài làm