Lớp 3 - Kiểm tra tháng 9 năm 2014 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 651

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 kissmyasshloe10 0 phút - 51 giây2016-05-25 22:03:28 1 Xem bài làm
2 Victor Blade10 0 phút - 57 giây2016-05-24 18:43:52 1 Xem bài làm
3 Vũ Minh Hai10 1 phút - 5 giây2016-05-07 19:35:37 1 Xem bài làm
4 Hoàng Thị Thanh Tâm10 1 phút - 6 giây2017-01-08 08:28:29 1 Xem bài làm
5 Siêu nhân họ Đỗ10 1 phút - 6 giây2017-02-24 18:23:40 1 Xem bài làm
6 Machiko10 1 phút - 7 giây2017-03-09 12:22:10 1 Xem bài làm
7 Không cần biết10 1 phút - 8 giây2016-08-17 11:22:58 1 Xem bài làm
8 deka tetsu10 1 phút - 10 giây2016-12-06 13:46:55 1 Xem bài làm
9 Songoku10 1 phút - 10 giây2017-02-12 12:40:41 1 Xem bài làm
10 Trần Trọng Khoa10 1 phút - 12 giây2016-07-12 21:03:04 1 Xem bài làm
11 Đỗ Duy Mạnh10 1 phút - 12 giây2016-10-16 10:36:07 1 Xem bài làm
12 Hoàng Anh Tú10 1 phút - 12 giây2017-03-01 19:59:28 1 Xem bài làm
13 Dương Đức Hải10 1 phút - 13 giây2016-08-17 11:53:03 1 Xem bài làm
14 Trần Thị Hiền10 1 phút - 13 giây2016-07-11 21:20:48 1 Xem bài làm
15 daonguyenbach10 1 phút - 14 giây2016-08-19 17:37:56 1 Xem bài làm
16 Nguyễn Hà Thương10 1 phút - 15 giây2016-07-15 15:10:56 1 Xem bài làm
17 Tô Minh Sơn10 1 phút - 15 giây2016-11-17 22:21:51 1 Xem bài làm
18 Trần Văn Mạnh10 1 phút - 16 giây2017-01-18 20:48:41 1 Xem bài làm
19 Mai Đức Dũng10 1 phút - 16 giây2017-02-24 19:50:57 1 Xem bài làm
20 Nguyễn Việt Anh10 1 phút - 16 giây2016-05-02 15:17:30 1 Xem bài làm
21 Hoàng Trung Kiên10 1 phút - 16 giây2016-05-19 17:55:04 1 Xem bài làm
22 Hai Trieu10 1 phút - 17 giây2016-07-20 09:55:39 1 Xem bài làm
23 Phan Huỳnh Minh Tuấn10 1 phút - 17 giây2017-01-06 15:54:28 1 Xem bài làm
24 Trần Hà Quỳnh Như10 1 phút - 18 giây2016-06-09 15:17:45 1 Xem bài làm
25 Nguyen Minh Dang10 1 phút - 18 giây2016-12-21 17:56:26 1 Xem bài làm
26 John Cena RKO10 1 phút - 18 giây2017-07-24 15:59:44 1 Xem bài làm
27 la thị my10 1 phút - 20 giây2016-12-12 18:10:45 1 Xem bài làm
28 Nguyễn Thị Ngọc Linh10 1 phút - 21 giây2016-09-17 20:07:44 1 Xem bài làm
29 Vũ Thị Vân Anh10 1 phút - 22 giây2016-07-20 18:46:48 1 Xem bài làm
30 Nguyen Minh Dang10 1 phút - 23 giây2016-12-08 21:08:22 1 Xem bài làm
31 Vũ Minh Hai10 1 phút - 24 giây2016-05-07 10:32:52 1 Xem bài làm
32 Eira10 1 phút - 24 giây2017-07-16 10:17:02 1 Xem bài làm
33 Lisa Hachima10 1 phút - 25 giây2016-07-12 16:18:25 1 Xem bài làm
34 Le Hong Bao Ngoc10 1 phút - 25 giây2017-05-10 19:44:15 1 Xem bài làm
35 buithuhuong10 1 phút - 26 giây2017-03-06 17:12:31 1 Xem bài làm
36 Nguyễn Đình Tuấn Vũ10 1 phút - 27 giây2017-08-09 20:38:21 1 Xem bài làm
37 oOo lê ngân oOo10 1 phút - 28 giây2016-07-08 16:10:45 1 Xem bài làm
38 Trần Đại Thành Danh10 1 phút - 29 giây2016-11-18 19:58:40 1 Xem bài làm
39 Bùi Thu Hường10 1 phút - 29 giây2017-01-13 19:54:34 1 Xem bài làm
40 Huỳnh Công Hải Đăng10 1 phút - 31 giây2016-07-02 10:47:16 1 Xem bài làm
41 Anandi Shiral Sheika10 1 phút - 31 giây2016-07-11 11:54:25 1 Xem bài làm
42 Lê Thanh Phúc10 1 phút - 31 giây2017-09-20 20:14:52 1 Xem bài làm
43 Trần Thành Đức10 1 phút - 32 giây2016-11-22 10:14:55 1 Xem bài làm
44 hoquanghieu10 1 phút - 32 giây2017-01-17 18:12:32 1 Xem bài làm
45 Nguyễn Ngọc Thanh Qúy10 1 phút - 33 giây2017-09-22 20:51:05 1 Xem bài làm
46 Ngọc Liên10 1 phút - 34 giây2016-05-04 16:21:28 1 Xem bài làm
47 Namikaze Minato10 1 phút - 35 giây2016-10-27 21:30:30 1 Xem bài làm
48 hồ hoàng minh10 1 phút - 36 giây2016-05-28 13:10:03 1 Xem bài làm
49 Kazama10 1 phút - 36 giây2017-07-08 19:44:31 1 Xem bài làm
50 Nguyễn Trung Hiếu10 1 phút - 37 giây2016-12-10 22:08:35 1 Xem bài làm