Lớp 3 - Kiểm tra tháng 9 năm 2014 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 2384

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 songoku saiya thinh no10 0 phút - 32 giây2016-03-10 18:09:39 1 Xem bài làm
2 nguyen quang trung10 0 phút - 33 giây2016-03-05 20:57:01 1 Xem bài làm
3 nguyen quang trung10 0 phút - 34 giây2016-04-09 07:36:37 1 Xem bài làm
4 songoku saiya thinh no10 0 phút - 35 giây2016-03-13 15:45:14 1 Xem bài làm
5 nguyen quang trung10 0 phút - 41 giây2016-02-21 09:55:18 1 Xem bài làm
6 Nguyễn Trung Hiếu10 0 phút - 45 giây2015-08-24 05:43:05 1 Xem bài làm
7 Trương Đức Mạnh10 0 phút - 48 giây2015-05-19 21:00:57 1 Xem bài làm
8 naruto10 0 phút - 49 giây2016-04-28 20:25:19 1 Xem bài làm
9 kissmyasshloe10 0 phút - 51 giây2016-05-25 22:03:28 1 Xem bài làm
10 Đặng Hồng Trung10 0 phút - 54 giây2014-10-15 15:20:10 1 Xem bài làm
11 Nguyễn Thị Hồng Vân10 0 phút - 55 giây2015-01-10 12:15:00 1 Xem bài làm
12 Victor Blade10 0 phút - 57 giây2016-05-24 18:43:52 1 Xem bài làm
13 Lê ĐứcThành10 0 phút - 58 giây2015-07-01 16:17:02 1 Xem bài làm
14 trần minh quân10 0 phút - 59 giây2015-03-05 10:52:30 1 Xem bài làm
15 Đỗ Ngọc Hải10 1 phút - 0 giây2015-05-24 20:18:01 1 Xem bài làm
16 Lê Hùng Minh10 1 phút - 0 giây2015-04-12 19:46:34 1 Xem bài làm
17 Nguyễn Đỗ Minh Khoa10 1 phút - 0 giây2015-02-14 14:07:58 1 Xem bài làm
18 Do Duy Hao10 1 phút - 1 giây2015-02-09 20:49:13 1 Xem bài làm
19 Trần Doãn Tuấn10 1 phút - 2 giây2014-10-04 20:06:13 1 Xem bài làm
20 Trương Quốc Cường10 1 phút - 3 giây2015-05-07 21:10:47 1 Xem bài làm
21 Songotenks10 1 phút - 3 giây2015-02-15 07:45:56 1 Xem bài làm
22 Trần Quốc An10 1 phút - 3 giây2014-09-13 14:51:02 1 Xem bài làm
23 lang gia thanh10 1 phút - 4 giây2016-03-04 19:02:12 1 Xem bài làm
24 Đỗ Khôi Nguyên10 1 phút - 4 giây2015-03-20 21:32:00 1 Xem bài làm
25 Siêu Nhân X10 1 phút - 4 giây2015-01-25 18:40:52 1 Xem bài làm
26 nguyễnthianh10 1 phút - 4 giây2014-12-21 20:39:56 1 Xem bài làm
27 Trương Thị Minh Tú10 1 phút - 4 giây2014-09-13 14:35:42 1 Xem bài làm
28 Vũ Minh Hai10 1 phút - 5 giây2016-05-07 19:35:37 1 Xem bài làm
29 Huỳnh Nguyên Phúc10 1 phút - 5 giây2014-12-16 05:35:38 1 Xem bài làm
30 Hoàng Thị Thanh Tâm10 1 phút - 6 giây2017-01-08 08:28:29 1 Xem bài làm
31 Doremon10 1 phút - 6 giây2015-05-14 07:06:07 1 Xem bài làm
32 Phúc Quang Lê10 1 phút - 6 giây2015-02-27 09:32:47 1 Xem bài làm
33 Trung Kenny10 1 phút - 7 giây2014-10-16 17:39:38 1 Xem bài làm
34 Phan Nguyễn Trọng Duy10 1 phút - 7 giây2015-07-16 14:19:51 1 Xem bài làm
35 buibaominh10 1 phút - 7 giây2015-06-20 15:27:12 1 Xem bài làm
36 Không cần biết10 1 phút - 8 giây2016-08-17 11:22:58 1 Xem bài làm
37 Songoku10 1 phút - 10 giây2017-02-12 12:40:41 1 Xem bài làm
38 deka tetsu10 1 phút - 10 giây2016-12-06 13:46:55 1 Xem bài làm
39 mình ko tên10 1 phút - 10 giây2015-05-29 06:43:28 1 Xem bài làm
40 thianh_410 1 phút - 10 giây2014-12-31 21:37:31 1 Xem bài làm
41 kung_lvt10 1 phút - 10 giây2014-12-18 20:44:03 1 Xem bài làm
42 Trương Quốc Cường10 1 phút - 11 giây2015-05-04 21:53:03 1 Xem bài làm
43 Trung Dolce10 1 phút - 11 giây2014-10-15 15:16:42 1 Xem bài làm
44 tôbáchiến10 1 phút - 11 giây2014-09-15 20:34:59 1 Xem bài làm
45 Đỗ Duy Mạnh10 1 phút - 12 giây2016-10-16 10:36:07 1 Xem bài làm
46 Trần Trọng Khoa10 1 phút - 12 giây2016-07-12 21:03:04 1 Xem bài làm
47 Lê Quang Phúc10 1 phút - 12 giây2015-02-19 21:17:20 1 Xem bài làm
48 Dương Đức Hải10 1 phút - 13 giây2016-08-17 11:53:03 1 Xem bài làm
49 Trần Thị Hiền10 1 phút - 13 giây2016-07-11 21:20:48 1 Xem bài làm
50 Luhan10 1 phút - 13 giây2015-06-24 17:49:05 1 Xem bài làm