Lớp 2 - Kiểm tra tháng 9 năm 2014 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 860

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyễn Hiếu Nhân10 0 phút - 44 giây2016-06-18 15:10:06 2 Xem bài làm
2 Hạnh10 0 phút - 49 giây2017-04-10 19:26:20 1 Xem bài làm
3 Nguyễn Xuân Đức10 0 phút - 56 giây2017-01-20 11:36:05 1 Xem bài làm
4 Cao Tuấn Anh10 0 phút - 56 giây2016-09-02 08:32:17 1 Xem bài làm
5 Siêu nhân họ Đỗ10 0 phút - 58 giây2017-03-26 18:32:19 1 Xem bài làm
6 Dương Đức Hiếu10 0 phút - 59 giây2017-03-05 18:21:00 1 Xem bài làm
7 kissmyasshloe10 0 phút - 59 giây2016-05-25 15:35:18 1 Xem bài làm
8 Phượng Hoàng Dung Nham10 1 phút - 1 giây2016-09-21 19:00:37 1 Xem bài làm
9 Trinh Duy10 1 phút - 2 giây2017-03-02 13:29:13 1 Xem bài làm
10 Dương Đức Hải10 1 phút - 2 giây2016-08-15 16:48:27 1 Xem bài làm
11 Hai Trieu10 1 phút - 2 giây2016-07-16 09:56:28 1 Xem bài làm
12 Eunji10 1 phút - 2 giây2016-06-13 07:48:32 1 Xem bài làm
13 Cao Tuấn Anh10 1 phút - 3 giây2016-09-01 06:31:20 1 Xem bài làm
14 sakura antena10 1 phút - 3 giây2016-06-22 09:30:17 1 Xem bài làm
15 Nguyễn Thu Hà10 1 phút - 4 giây2017-01-29 19:30:46 1 Xem bài làm
16 Nguyễn Hà Thương10 1 phút - 4 giây2016-06-11 08:18:39 1 Xem bài làm
17 Pea Shooter10 1 phút - 4 giây2016-05-07 17:45:56 1 Xem bài làm
18 Mo Mam10 1 phút - 5 giây2016-08-02 17:24:30 1 Xem bài làm
19 bui van minh10 1 phút - 6 giây2016-06-12 21:30:31 1 Xem bài làm
20 Nguyễn Lương Thứ10 1 phút - 7 giây2016-11-08 20:29:22 1 Xem bài làm
21 CAO TUAN ANH10 1 phút - 8 giây2016-08-30 17:37:08 1 Xem bài làm
22 Nguyễn Hải Dương10 1 phút - 8 giây2016-06-19 09:56:14 1 Xem bài làm
23 Trần Văn Mạnh10 1 phút - 8 giây2017-01-08 13:43:50 1 Xem bài làm
24 Luu Ngoc Bach10 1 phút - 8 giây2016-09-12 20:54:08 1 Xem bài làm
25 Vo Khanh Huyen10 1 phút - 9 giây2017-02-23 20:22:39 1 Xem bài làm
26 tâm Quyết10 1 phút - 9 giây2017-01-18 19:54:59 1 Xem bài làm
27 Nguyen vu huan10 1 phút - 10 giây2017-04-16 17:03:13 1 Xem bài làm
28 Khong Vu Minh Chau10 1 phút - 10 giây2017-03-01 14:38:17 1 Xem bài làm
29 Nguyễn Thị Ánh10 1 phút - 10 giây2016-10-30 14:37:18 1 Xem bài làm
30 Nguyễn Thu Nga10 1 phút - 11 giây2017-03-22 20:24:42 1 Xem bài làm
31 Nguyen vu huan10 1 phút - 11 giây2016-09-22 21:47:23 1 Xem bài làm
32 Nguyen Tan10 1 phút - 11 giây2016-08-22 16:04:24 1 Xem bài làm
33 Tạ Quang Công10 1 phút - 11 giây2016-05-12 19:17:14 1 Xem bài làm
34 giakhiemchit10 1 phút - 12 giây2016-12-20 18:39:43 1 Xem bài làm
35 Hoàng Ninh10 1 phút - 12 giây2016-11-05 04:22:39 1 Xem bài làm
36 Jeon Jungkook10 1 phút - 13 giây2017-04-13 19:53:32 1 Xem bài làm
37 Lê Huỳnh Bảo Ngọc10 1 phút - 13 giây2016-05-09 21:56:48 1 Xem bài làm
38 Mai Văn Tài10 1 phút - 14 giây2017-01-06 16:34:09 1 Xem bài làm
39 Bùi Trần Kỳ Tú10 1 phút - 14 giây2016-12-13 22:20:22 1 Xem bài làm
40 Nguyễn Thị Lâm Oanh10 1 phút - 14 giây2016-07-15 14:14:23 1 Xem bài làm
41 tran thanh li10 1 phút - 14 giây2016-05-23 09:26:06 1 Xem bài làm
42 Machiko10 1 phút - 15 giây2017-01-29 11:58:20 1 Xem bài làm
43 Trần Sỹ Nguyên10 1 phút - 15 giây2016-10-08 19:55:08 1 Xem bài làm
44 Gil Lê10 1 phút - 16 giây2016-07-29 13:06:45 1 Xem bài làm
45 Dương Hoàng Anh Văn10 1 phút - 16 giây2017-05-15 18:27:28 1 Xem bài làm
46 Nguyễn Hà Lâm10 1 phút - 16 giây2017-02-28 21:13:47 1 Xem bài làm
47 Dương Trường Nam10 1 phút - 16 giây2016-10-08 15:41:31 1 Xem bài làm
48 Kiyoko10 1 phút - 17 giây2017-01-26 08:32:02 1 Xem bài làm
49 dang anh duong duc10 1 phút - 17 giây2016-12-07 10:31:14 1 Xem bài làm
50 Trần Trọng Khoa10 1 phút - 17 giây2016-07-10 21:41:06 1 Xem bài làm