Lớp 1 - Kiểm tra tháng 9 năm 2014 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 10530

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Băng Hải Tặc Fuck10 0 phút - 17 giây2016-10-23 10:56:53 1 Xem bài làm
2 Nguyễn Đức Vũ10 0 phút - 17 giây2016-11-13 18:36:20 1 Xem bài làm
3 Nguyễn Dũng10 0 phút - 19 giây2014-12-26 10:48:25 4 Xem bài làm
4 nguyen quang trung10 0 phút - 19 giây2016-03-05 20:38:42 1 Xem bài làm
5 Nguyễn Đức Huy10 0 phút - 20 giây2015-07-27 17:20:17 4 Xem bài làm
6 songoku saiya thinh no10 0 phút - 20 giây2016-03-07 20:55:21 1 Xem bài làm
7 Ban Gia Ma No10 0 phút - 20 giây2015-02-16 09:59:09 1 Xem bài làm
8 nguyen quang trung10 0 phút - 21 giây2016-04-18 15:53:37 2 Xem bài làm
9 Băng Gía10 0 phút - 21 giây2016-10-31 19:43:38 1 Xem bài làm
10 Ve Ge Ta10 0 phút - 21 giây2015-02-15 20:48:19 1 Xem bài làm
11 Go Ge Ta10 0 phút - 21 giây2015-02-15 16:24:00 1 Xem bài làm
12 tungtung10 0 phút - 21 giây2014-10-16 11:19:59 1 Xem bài làm
13 trần minh quân10 0 phút - 21 giây2015-06-16 16:03:18 7 Xem bài làm
14 Trương Quang Đạt10 0 phút - 22 giây2014-11-10 18:17:18 9 Xem bài làm
15 Nhân Nguyễn10 0 phút - 22 giây2016-09-05 09:51:25 1 Xem bài làm
16 deadpool10 0 phút - 22 giây2016-05-20 20:20:52 1 Xem bài làm
17 Lê Nho Khoa10 0 phút - 22 giây2016-04-30 10:46:53 1 Xem bài làm
18 Go Trunks10 0 phút - 22 giây2015-02-16 09:44:55 1 Xem bài làm
19 Nguyễn Đỗ Minh Khoa10 0 phút - 22 giây2015-02-14 15:25:59 1 Xem bài làm
20 Nguyen Quang Trung10 0 phút - 23 giây2016-03-06 20:19:22 1 Xem bài làm
21 Nguyễn Minh Anh10 0 phút - 23 giây2015-01-21 19:13:46 1 Xem bài làm
22 nguyển đình thái10 0 phút - 23 giây2014-10-11 13:32:32 1 Xem bài làm
23 Ngô Quang Hân10 0 phút - 23 giây2015-07-14 08:44:42 8 Xem bài làm
24 MAN10 0 phút - 23 giây2016-10-04 11:17:16 1 Xem bài làm
25 Cao Tuấn Anh10 0 phút - 23 giây2016-09-14 12:47:50 1 Xem bài làm
26 HOT BOY10 0 phút - 23 giây2016-09-05 16:16:19 1 Xem bài làm
27 Băng Hải Tặc Death10 0 phút - 24 giây2016-10-20 03:23:52 1 Xem bài làm
28 ROMAN REGINS10 0 phút - 24 giây2016-08-16 10:02:00 1 Xem bài làm
29 Cream AOA10 0 phút - 24 giây2016-06-02 17:14:41 1 Xem bài làm
30 Để gió cuốn đi10 0 phút - 24 giây2015-03-14 16:31:42 1 Xem bài làm
31 Ban Gia Ma No10 0 phút - 24 giây2015-02-14 21:30:19 1 Xem bài làm
32 Son Go Ten10 0 phút - 24 giây2015-02-14 15:20:55 1 Xem bài làm
33 nguyendinhthai10 0 phút - 24 giây2014-10-04 11:14:06 1 Xem bài làm
34 Nguyen Anh Quan10 0 phút - 25 giây2014-11-30 13:51:44 4 Xem bài làm
35 Dragonsvip10 0 phút - 25 giây2017-02-04 11:23:39 1 Xem bài làm
36 Nguyễn Kiều Trinh10 0 phút - 25 giây2016-06-28 22:32:17 1 Xem bài làm
37 Tuần Long10 0 phút - 25 giây2016-01-13 07:11:26 1 Xem bài làm
38 Thần Tuần Long10 0 phút - 25 giây2016-01-10 13:09:36 1 Xem bài làm
39 nôbi nôbita10 0 phút - 25 giây2015-08-01 05:45:49 1 Xem bài làm
40 Hell Angel10 0 phút - 25 giây2015-03-12 18:14:58 1 Xem bài làm
41 yfgfghg10 0 phút - 25 giây2015-03-10 13:10:30 1 Xem bài làm
42 Nguyễn Việt Thái10 0 phút - 25 giây2015-03-01 21:01:58 1 Xem bài làm
43 Songotenks10 0 phút - 25 giây2015-02-15 07:27:23 1 Xem bài làm
44 Trần Doãn Tuấn10 0 phút - 25 giây2014-10-04 19:58:03 1 Xem bài làm
45 Nguyễn Thiều Công Thành10 0 phút - 26 giây2015-09-03 19:26:32 3 Xem bài làm
46 Hà ĐứcThụ10 0 phút - 26 giây2015-03-15 19:57:32 1 Xem bài làm
47 Hồ Bảo Huy10 0 phút - 26 giây2017-02-04 22:24:40 1 Xem bài làm
48 Nguyen duy khanh10 0 phút - 26 giây2015-03-05 21:11:36 1 Xem bài làm
49 Trần Thành Đức10 0 phút - 26 giây2016-11-22 10:32:39 1 Xem bài làm
50 Son Go Han10 0 phút - 26 giây2015-02-14 15:10:12 1 Xem bài làm