Lớp 1 - Kiểm tra tháng 9 năm 2014 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 2405

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Băng Hải Tặc Fuck10 0 phút - 17 giây2016-10-23 10:56:53 1 Xem bài làm
2 Nguyễn Đức Vũ10 0 phút - 17 giây2016-11-13 18:36:20 1 Xem bài làm
3 Băng Gía10 0 phút - 21 giây2016-10-31 19:43:38 1 Xem bài làm
4 Nhân Nguyễn10 0 phút - 22 giây2016-09-05 09:51:25 1 Xem bài làm
5 deadpool10 0 phút - 22 giây2016-05-20 20:20:52 1 Xem bài làm
6 MAY MẮN NHẤT TRÊN ĐỜI10 0 phút - 23 giây2017-04-14 15:54:28 1 Xem bài làm
7 MAN10 0 phút - 23 giây2016-10-04 11:17:16 1 Xem bài làm
8 Cao Tuấn Anh10 0 phút - 23 giây2016-09-14 12:47:50 1 Xem bài làm
9 HOT BOY10 0 phút - 23 giây2016-09-05 16:16:19 1 Xem bài làm
10 Băng Hải Tặc Death10 0 phút - 24 giây2016-10-20 03:23:52 1 Xem bài làm
11 ROMAN REGINS10 0 phút - 24 giây2016-08-16 10:02:00 1 Xem bài làm
12 Cream AOA10 0 phút - 24 giây2016-06-02 17:14:41 1 Xem bài làm
13 Nguyễn Hải Yến10 0 phút - 25 giây2017-03-25 10:16:58 1 Xem bài làm
14 Nguyễn Thị Quỳnh Tiên10 0 phút - 25 giây2017-03-19 18:50:20 1 Xem bài làm
15 Cong chua sinh doi Mat Trang Mat Troi10 0 phút - 25 giây2017-02-24 11:09:13 1 Xem bài làm
16 Kinomoto Sakura10 0 phút - 25 giây2017-02-23 21:03:17 1 Xem bài làm
17 Dragonsvip10 0 phút - 25 giây2017-02-04 11:23:39 1 Xem bài làm
18 Nguyễn Kiều Trinh10 0 phút - 25 giây2016-06-28 22:32:17 1 Xem bài làm
19 Nguyễn Hiếu Nhân10 0 phút - 26 giây2016-05-22 12:58:02 3 Xem bài làm
20 Hồ Bảo Huy10 0 phút - 26 giây2017-02-04 22:24:40 1 Xem bài làm
21 Trần Thành Đức10 0 phút - 26 giây2016-11-22 10:32:39 1 Xem bài làm
22 Eunji10 0 phút - 26 giây2016-06-11 16:01:56 1 Xem bài làm
23 Zetsu10 0 phút - 27 giây2017-04-15 15:58:44 1 Xem bài làm
24 Trương Duy Thái10 0 phút - 27 giây2017-03-01 10:33:52 1 Xem bài làm
25 La con gai that tuyet10 0 phút - 27 giây2017-02-16 21:13:31 1 Xem bài làm
26 Đức Nhật Huỳnh10 0 phút - 27 giây2017-01-17 11:11:33 1 Xem bài làm
27 Nguyen vu huan10 0 phút - 27 giây2016-12-21 21:16:26 1 Xem bài làm
28 Mỹ Anh10 0 phút - 27 giây2016-11-12 10:25:57 1 Xem bài làm
29 phamthiminhtrang10 0 phút - 27 giây2016-08-15 17:52:08 1 Xem bài làm
30 Người Con Của Rồng10 0 phút - 28 giây2016-07-28 16:50:05 1 Xem bài làm
31 Tôn Nữ Mỹ Duyên10 0 phút - 28 giây2016-07-04 10:47:49 1 Xem bài làm
32 Nguyễn Đình Thịnh10 0 phút - 28 giây2016-06-07 09:12:58 1 Xem bài làm
33 Khong Vu Minh Chau10 0 phút - 28 giây2017-03-02 09:26:54 1 Xem bài làm
34 Anime đáng yêu10 0 phút - 28 giây2016-05-28 20:31:39 1 Xem bài làm
35 Ngốc Nghếch10 0 phút - 28 giây2017-02-15 19:21:14 1 Xem bài làm
36 Đặng Trọng Lâm10 0 phút - 28 giây2017-01-05 20:36:27 1 Xem bài làm
37 Nguyễn Lan Phương10 0 phút - 28 giây2016-12-06 20:51:11 1 Xem bài làm
38 Hoàng Nghĩa Toàn10 0 phút - 28 giây2016-11-15 22:06:22 1 Xem bài làm
39 Phượng Hoàng Dung Nham10 0 phút - 28 giây2016-09-20 14:17:08 1 Xem bài làm
40 Cao Tuấn Anh10 0 phút - 28 giây2016-09-01 18:39:25 1 Xem bài làm
41 Tomori Nao10 0 phút - 28 giây2016-08-18 20:33:11 1 Xem bài làm
42 Mo Mam10 0 phút - 29 giây2016-08-02 10:25:12 1 Xem bài làm
43 Nguyen vu huan10 0 phút - 29 giây2017-04-06 20:40:19 1 Xem bài làm
44 Hatsune Miku10 0 phút - 29 giây2016-07-16 20:24:29 1 Xem bài làm
45 công chúa sinh đôi10 0 phút - 29 giây2017-03-24 14:53:52 1 Xem bài làm
46 Trần Hà Quỳnh Như10 0 phút - 29 giây2016-05-20 11:52:06 1 Xem bài làm
47 Tri Nguyenthong10 0 phút - 29 giây2017-02-23 20:58:59 1 Xem bài làm
48 Nguyen vu huan10 0 phút - 29 giây2017-02-15 20:47:26 1 Xem bài làm
49 Nguyễn Hoàng Mai Ngân10 0 phút - 29 giây2016-12-30 20:04:15 1 Xem bài làm
50 tran messi10 0 phút - 29 giây2016-12-27 18:19:34 1 Xem bài làm