Lớp 1 - Kiểm tra tháng 9 năm 2014 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 2666

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Băng Hải Tặc Fuck10 0 phút - 17 giây2016-10-23 10:56:53 1 Xem bài làm
2 Nguyễn Đức Vũ10 0 phút - 17 giây2016-11-13 18:36:20 1 Xem bài làm
3 Băng Gía10 0 phút - 21 giây2016-10-31 19:43:38 1 Xem bài làm
4 Nhân Nguyễn10 0 phút - 22 giây2016-09-05 09:51:25 1 Xem bài làm
5 deadpool10 0 phút - 22 giây2016-05-20 20:20:52 1 Xem bài làm
6 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 23 giây2017-06-16 16:13:28 1 Xem bài làm
7 MAY MẮN NHẤT TRÊN ĐỜI10 0 phút - 23 giây2017-04-14 15:54:28 1 Xem bài làm
8 MAN10 0 phút - 23 giây2016-10-04 11:17:16 1 Xem bài làm
9 Cao Tuấn Anh10 0 phút - 23 giây2016-09-14 12:47:50 1 Xem bài làm
10 HOT BOY10 0 phút - 23 giây2016-09-05 16:16:19 1 Xem bài làm
11 ROMAN REGINS10 0 phút - 24 giây2016-08-16 10:02:00 1 Xem bài làm
12 Cream AOA10 0 phút - 24 giây2016-06-02 17:14:41 1 Xem bài làm
13 Nguyễn Hiếu Nhân10 0 phút - 24 giây2017-06-25 11:47:15 2 Xem bài làm
14 Băng Hải Tặc Death10 0 phút - 24 giây2016-10-20 03:23:52 1 Xem bài làm
15 Nguyễn Tiến Dũng10 0 phút - 25 giây2017-06-03 08:46:35 2 Xem bài làm
16 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 25 giây2017-06-24 15:02:39 1 Xem bài làm
17 Nguyễn Hải Yến10 0 phút - 25 giây2017-03-25 10:16:58 1 Xem bài làm
18 Nguyễn Thị Quỳnh Tiên10 0 phút - 25 giây2017-03-19 18:50:20 1 Xem bài làm
19 Cong chua sinh doi Mat Trang Mat Troi10 0 phút - 25 giây2017-02-24 11:09:13 1 Xem bài làm
20 Kinomoto Sakura10 0 phút - 25 giây2017-02-23 21:03:17 1 Xem bài làm
21 Dragonsvip10 0 phút - 25 giây2017-02-04 11:23:39 1 Xem bài làm
22 Nguyễn Kiều Trinh10 0 phút - 25 giây2016-06-28 22:32:17 1 Xem bài làm
23 Nguyễn Hiếu Nhân10 0 phút - 26 giây2016-05-22 12:58:02 3 Xem bài làm
24 Hồ Bảo Huy10 0 phút - 26 giây2017-02-04 22:24:40 1 Xem bài làm
25 Trần Thành Đức10 0 phút - 26 giây2016-11-22 10:32:39 1 Xem bài làm
26 Eunji10 0 phút - 26 giây2016-06-11 16:01:56 1 Xem bài làm
27 Zetsu10 0 phút - 27 giây2017-04-15 15:58:44 1 Xem bài làm
28 Trương Duy Thái10 0 phút - 27 giây2017-03-01 10:33:52 1 Xem bài làm
29 La con gai that tuyet10 0 phút - 27 giây2017-02-16 21:13:31 1 Xem bài làm
30 Đức Nhật Huỳnh10 0 phút - 27 giây2017-01-17 11:11:33 1 Xem bài làm
31 Nguyen vu huan10 0 phút - 27 giây2016-12-21 21:16:26 1 Xem bài làm
32 Mỹ Anh10 0 phút - 27 giây2016-11-12 10:25:57 1 Xem bài làm
33 phamthiminhtrang10 0 phút - 27 giây2016-08-15 17:52:08 1 Xem bài làm
34 Phan Thị Khánh Huyền10 0 phút - 27 giây2017-08-10 14:53:29 1 Xem bài làm
35 Đặng Trọng Lâm10 0 phút - 28 giây2017-01-05 20:36:27 1 Xem bài làm
36 Nguyễn Lan Phương10 0 phút - 28 giây2016-12-06 20:51:11 1 Xem bài làm
37 Hoàng Nghĩa Toàn10 0 phút - 28 giây2016-11-15 22:06:22 1 Xem bài làm
38 Phượng Hoàng Dung Nham10 0 phút - 28 giây2016-09-20 14:17:08 1 Xem bài làm
39 Cao Tuấn Anh10 0 phút - 28 giây2016-09-01 18:39:25 1 Xem bài làm
40 Tomori Nao10 0 phút - 28 giây2016-08-18 20:33:11 1 Xem bài làm
41 Người Con Của Rồng10 0 phút - 28 giây2016-07-28 16:50:05 1 Xem bài làm
42 Tôn Nữ Mỹ Duyên10 0 phút - 28 giây2016-07-04 10:47:49 1 Xem bài làm
43 thi oanh ha10 0 phút - 28 giây2017-07-10 10:13:15 1 Xem bài làm
44 Nguyễn Đình Thịnh10 0 phút - 28 giây2016-06-07 09:12:58 1 Xem bài làm
45 Khong Vu Minh Chau10 0 phút - 28 giây2017-03-02 09:26:54 1 Xem bài làm
46 Anime đáng yêu10 0 phút - 28 giây2016-05-28 20:31:39 1 Xem bài làm
47 Ngốc Nghếch10 0 phút - 28 giây2017-02-15 19:21:14 1 Xem bài làm
48 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 29 giây2016-12-21 13:20:57 1 Xem bài làm
49 ko ten dung hoi10 0 phút - 29 giây2016-11-17 19:44:24 1 Xem bài làm
50 Lã Hoàng Hải Linh10 0 phút - 29 giây2017-08-05 10:23:53 1 Xem bài làm