Lớp 1 - Kiểm tra tháng 6 năm 2014 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 365

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Cậu Bé Kỳ Dị10 1 phút - 15 giây2017-06-26 09:18:01 1 Xem bài làm
2 Công chúa Maria10 1 phút - 17 giây2017-03-27 20:43:03 1 Xem bài làm
3 Nguyễn Thị Duyên10 1 phút - 22 giây2016-12-24 19:53:54 1 Xem bài làm
4 công chúa sinh đôi10 1 phút - 32 giây2017-03-24 14:53:10 1 Xem bài làm
5 Phạm Bá Hoàng Thạch10 1 phút - 46 giây2016-09-30 23:13:46 1 Xem bài làm
6 Hậu Lê10 1 phút - 51 giây2016-10-30 17:25:05 1 Xem bài làm
7 Sachi10 1 phút - 57 giây2017-06-18 16:06:01 1 Xem bài làm
8 Ngô Ngọc Ngân10 1 phút - 57 giây2016-05-03 11:27:59 1 Xem bài làm
9 Angla _ Minh Lam10 1 phút - 58 giây2017-06-20 14:38:27 1 Xem bài làm
10 công xinh đẹp đáng yêu10 2 phút - 11 giây2017-03-23 21:02:31 1 Xem bài làm
11 Huyền10 2 phút - 13 giây2017-04-24 10:05:25 1 Xem bài làm
12 trần tâm đan10 2 phút - 25 giây2017-05-02 13:06:52 1 Xem bài làm
13 Tạ Thị Quỳnh Anh10 2 phút - 27 giây2017-02-06 12:35:25 1 Xem bài làm
14 Đoàn Cẩm Ly10 2 phút - 31 giây2016-07-25 08:49:06 1 Xem bài làm
15 Perfect family10 2 phút - 33 giây2016-06-23 10:50:06 1 Xem bài làm
16 Nghị Hồng Vân Anh10 2 phút - 33 giây2016-09-04 20:35:24 1 Xem bài làm
17 Giang Gia LOng10 2 phút - 33 giây2017-03-18 22:18:00 1 Xem bài làm
18 Nguyễn Trọng Đạt10 2 phút - 38 giây2016-06-06 20:12:41 1 Xem bài làm
19 Bùi Thanh Huyền10 2 phút - 42 giây2016-11-14 19:28:45 1 Xem bài làm
20 Nguyễn Thu Trang10 2 phút - 44 giây2017-01-20 12:18:43 1 Xem bài làm
21 Nguyễn Đặng Ánh Nguyệt10 2 phút - 45 giây2016-07-07 15:59:01 1 Xem bài làm
22 Nguyễn Quỳnh Chi10 2 phút - 45 giây2016-11-08 19:17:38 1 Xem bài làm
23 Hô Chi MInh10 2 phút - 45 giây2017-08-12 15:34:54 1 Xem bài làm
24 Thắng Love Giang10 2 phút - 47 giây2017-01-05 12:16:35 1 Xem bài làm
25 Nguyễn Đình Tuấn Vũ10 2 phút - 49 giây2017-08-08 20:58:05 1 Xem bài làm
26 linhkute10 2 phút - 50 giây2016-11-26 21:10:02 1 Xem bài làm
27 nguyenducquang10 2 phút - 58 giây2016-05-12 19:54:48 1 Xem bài làm
28 Nguyễn Thị Ngọc10 3 phút - 1 giây2016-07-23 16:11:35 1 Xem bài làm
29 Nguyễn Thị Huyền10 3 phút - 1 giây2017-09-16 19:19:28 1 Xem bài làm
30 LE THI NGOC ANH10 3 phút - 6 giây2016-11-09 09:44:20 1 Xem bài làm
31 Vũ Thị Minh Ngọc10 3 phút - 11 giây2017-06-27 14:56:21 1 Xem bài làm
32 Phan thi thuong10 3 phút - 11 giây2017-03-16 21:36:31 1 Xem bài làm
33 Nguyễn Trường Duong10 3 phút - 11 giây2017-04-16 13:34:09 1 Xem bài làm
34 Dương Thị Hiếu Ngân10 3 phút - 17 giây2017-02-05 15:16:33 1 Xem bài làm
35 lady Tran10 3 phút - 18 giây2016-05-18 13:06:23 1 Xem bài làm
36 Nguyễn Thị Yến Nhi10 3 phút - 18 giây2016-12-02 19:00:57 1 Xem bài làm
37 Vô Danh10 3 phút - 25 giây2016-07-20 15:22:43 1 Xem bài làm
38 Hatsune Miku10 3 phút - 27 giây2016-12-23 19:30:05 1 Xem bài làm
39 Vu Hoang Kim My10 3 phút - 28 giây2017-02-27 19:21:47 1 Xem bài làm
40 Lê Minh Hiển10 3 phút - 29 giây2016-06-16 19:15:54 1 Xem bài làm
41 Nguyễn Trọng Đạt10 3 phút - 31 giây2017-04-11 07:29:46 1 Xem bài làm
42 Lê Thị Quỳnh10 3 phút - 37 giây2016-12-03 19:08:25 1 Xem bài làm
43 Vũ Thuỳ Linh10 3 phút - 40 giây2017-07-15 10:47:26 1 Xem bài làm
44 phanvan10 3 phút - 50 giây2017-01-06 21:01:03 1 Xem bài làm
45 trần thị mỹ tâm10 3 phút - 57 giây2017-06-15 20:47:25 1 Xem bài làm
46 Neymar Da Silva10 4 phút - 2 giây2017-08-06 08:44:05 1 Xem bài làm
47 Lucy Heafilia10 4 phút - 8 giây2017-03-12 12:04:39 1 Xem bài làm
48 Người Vô Danh10 4 phút - 10 giây2017-05-27 06:57:22 1 Xem bài làm
49 Usui Takumi10 4 phút - 12 giây2016-07-08 08:42:48 1 Xem bài làm
50 Bùi Gia Hân10 4 phút - 15 giây2017-03-02 10:36:10 1 Xem bài làm