Lớp 1 - Kiểm tra tháng 6 năm 2014 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 3158

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyen Quang Trung10 0 phút - 45 giây2016-03-06 20:18:27 1 Xem bài làm
2 songoku saiya thinh no10 0 phút - 47 giây2016-03-07 20:53:49 1 Xem bài làm
3 tungtung10 1 phút - 1 giây2014-10-16 11:22:22 1 Xem bài làm
4 Huỳnh Nguyên Phúc10 1 phút - 4 giây2014-12-16 05:34:15 1 Xem bài làm
5 Đặng Hồng Trung10 1 phút - 12 giây2014-10-26 14:25:19 1 Xem bài làm
6 xuan_3d10 1 phút - 14 giây2015-05-18 18:22:12 1 Xem bài làm
7 NGuyễn Thị Thu Thủy10 1 phút - 14 giây2015-01-15 14:36:18 1 Xem bài làm
8 huhuhu10 1 phút - 14 giây2014-10-11 17:31:11 1 Xem bài làm
9 Trần Doãn Tuấn10 1 phút - 14 giây2014-10-04 19:59:45 1 Xem bài làm
10 tran sy minh quan10 1 phút - 15 giây2015-01-29 21:43:09 1 Xem bài làm
11 nguyenthianh10 1 phút - 18 giây2014-12-11 11:48:47 1 Xem bài làm
12 Trần Sỹ Minh Quân10 1 phút - 18 giây2014-08-11 10:56:16 1 Xem bài làm
13 Đỗ Ngọc Hải10 1 phút - 18 giây2015-05-24 20:10:44 1 Xem bài làm
14 Lê Quang Phúc10 1 phút - 19 giây2015-02-19 20:39:06 1 Xem bài làm
15 thianh_410 1 phút - 19 giây2014-12-31 21:28:26 1 Xem bài làm
16 adasdsd10 1 phút - 19 giây2014-10-05 09:14:01 1 Xem bài làm
17 Nguyễn Thị Duyên10 1 phút - 22 giây2016-12-24 19:53:54 1 Xem bài làm
18 nguyenthianh10 1 phút - 23 giây2014-12-08 10:58:13 1 Xem bài làm
19 Nguyễn Thành Nam10 1 phút - 25 giây2015-04-15 20:33:10 1 Xem bài làm
20 ghanh_lvt10 1 phút - 25 giây2014-12-12 19:19:10 1 Xem bài làm
21 nguyễn hoàng chương10 1 phút - 26 giây2015-01-04 14:34:00 1 Xem bài làm
22 nguyễnthianh10 1 phút - 26 giây2014-12-21 20:46:53 1 Xem bài làm
23 Nguyễn Huy Khánh Tùng10 1 phút - 27 giây2015-03-02 00:25:17 1 Xem bài làm
24 nguyen thi xuan10 1 phút - 28 giây2014-12-14 08:32:50 1 Xem bài làm
25 Hương Giang Nguyễn10 1 phút - 28 giây2014-09-04 14:36:57 1 Xem bài làm
26 thixuan_3d10 1 phút - 29 giây2014-12-12 20:18:31 1 Xem bài làm
27 pham duy10 1 phút - 30 giây2016-01-15 19:01:38 1 Xem bài làm
28 le duc thuan10 1 phút - 32 giây2015-05-26 16:01:42 1 Xem bài làm
29 Nguyễn Thu Trà10 1 phút - 32 giây2015-01-15 14:12:02 1 Xem bài làm
30 Anh Hông10 1 phút - 32 giây2014-12-19 18:33:40 1 Xem bài làm
31 Vũ Thị Liên10 1 phút - 32 giây2014-08-14 14:35:44 1 Xem bài làm
32 nguyenthitrang_2a10 1 phút - 33 giây2014-12-06 16:02:45 1 Xem bài làm
33 nguyen thi xuan_3d10 1 phút - 34 giây2014-12-12 19:39:09 1 Xem bài làm
34 Phan Nguyên Hạo10 1 phút - 34 giây2015-03-30 14:20:12 1 Xem bài làm
35 Tuần Long10 1 phút - 35 giây2016-01-13 07:10:30 1 Xem bài làm
36 Lò Lê Minh10 1 phút - 35 giây2015-05-14 20:46:31 1 Xem bài làm
37 Nguyễn Xuân Đạt10 1 phút - 35 giây2015-02-05 09:49:58 1 Xem bài làm
38 thitrang_3d10 1 phút - 35 giây2014-12-18 20:28:36 1 Xem bài làm
39 nguyenanh_3d10 1 phút - 35 giây2014-12-10 19:48:12 1 Xem bài làm
40 Nguyễn thị ánh_2b10 1 phút - 35 giây2014-12-06 10:16:10 1 Xem bài làm
41 nguyenthianh10 1 phút - 35 giây2014-12-05 20:40:34 1 Xem bài làm
42 Christina_Linh10 1 phút - 36 giây2015-07-02 14:43:41 1 Xem bài làm
43 Đặng Trọng Lâm10 1 phút - 36 giây2015-05-22 15:45:57 1 Xem bài làm
44 tôbáchiến10 1 phút - 36 giây2014-06-07 20:43:37 1 Xem bài làm
45 Lê Quang Phúc10 1 phút - 37 giây2015-01-31 19:08:05 1 Xem bài làm
46 pham duy10 1 phút - 38 giây2016-01-14 17:43:08 1 Xem bài làm
47 Hồ Thị Thanh Hoa10 1 phút - 38 giây2015-05-28 15:04:03 1 Xem bài làm
48 nguyen thi anh10 1 phút - 38 giây2015-05-01 07:53:44 1 Xem bài làm
49 Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz10 1 phút - 38 giây2015-03-18 18:48:10 1 Xem bài làm
50 khampha10 1 phút - 38 giây2015-01-09 08:33:47 1 Xem bài làm