Lớp 1 - Kiểm tra tháng 6 năm 2014 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 319

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Công chúa Maria10 1 phút - 17 giây2017-03-27 20:43:03 1 Xem bài làm
2 Nguyễn Thị Duyên10 1 phút - 22 giây2016-12-24 19:53:54 1 Xem bài làm
3 công chúa sinh đôi10 1 phút - 32 giây2017-03-24 14:53:10 1 Xem bài làm
4 Phạm Bá Hoàng Thạch10 1 phút - 46 giây2016-09-30 23:13:46 1 Xem bài làm
5 Hậu Lê10 1 phút - 51 giây2016-10-30 17:25:05 1 Xem bài làm
6 Ngô Ngọc Ngân10 1 phút - 57 giây2016-05-03 11:27:59 1 Xem bài làm
7 công xinh đẹp đáng yêu10 2 phút - 11 giây2017-03-23 21:02:31 1 Xem bài làm
8 Huyền10 2 phút - 13 giây2017-04-24 10:05:25 1 Xem bài làm
9 trần tâm đan10 2 phút - 25 giây2017-05-02 13:06:52 1 Xem bài làm
10 Tạ Thị Quỳnh Anh10 2 phút - 27 giây2017-02-06 12:35:25 1 Xem bài làm
11 Đoàn Cẩm Ly10 2 phút - 31 giây2016-07-25 08:49:06 1 Xem bài làm
12 Perfect family10 2 phút - 33 giây2016-06-23 10:50:06 1 Xem bài làm
13 pham mai linh10 2 phút - 33 giây2017-03-20 17:56:35 1 Xem bài làm
14 Giang Gia LOng10 2 phút - 33 giây2017-03-18 22:18:00 1 Xem bài làm
15 Nghị Hồng Vân Anh10 2 phút - 33 giây2016-09-04 20:35:24 1 Xem bài làm
16 Nguyễn Trọng Đạt10 2 phút - 38 giây2016-06-06 20:12:41 1 Xem bài làm
17 Bùi Thanh Huyền10 2 phút - 42 giây2016-11-14 19:28:45 1 Xem bài làm
18 Nguyễn Thu Trang10 2 phút - 44 giây2017-01-20 12:18:43 1 Xem bài làm
19 Nguyễn Quỳnh Chi10 2 phút - 45 giây2016-11-08 19:17:38 1 Xem bài làm
20 Nguyễn Đặng Ánh Nguyệt10 2 phút - 45 giây2016-07-07 15:59:01 1 Xem bài làm
21 Thắng Love Giang10 2 phút - 47 giây2017-01-05 12:16:35 1 Xem bài làm
22 linhkute10 2 phút - 50 giây2016-11-26 21:10:02 1 Xem bài làm
23 nguyenducquang10 2 phút - 58 giây2016-05-12 19:54:48 1 Xem bài làm
24 Nguyễn Thị Ngọc10 3 phút - 1 giây2016-07-23 16:11:35 1 Xem bài làm
25 LE THI NGOC ANH10 3 phút - 6 giây2016-11-09 09:44:20 1 Xem bài làm
26 Nguyễn Trường Duong10 3 phút - 11 giây2017-04-16 13:34:09 1 Xem bài làm
27 Phan thi thuong10 3 phút - 11 giây2017-03-16 21:36:31 1 Xem bài làm
28 Dương Thị Hiếu Ngân10 3 phút - 17 giây2017-02-05 15:16:33 1 Xem bài làm
29 Nguyễn Thị Yến Nhi10 3 phút - 18 giây2016-12-02 19:00:57 1 Xem bài làm
30 lady Tran10 3 phút - 18 giây2016-05-18 13:06:23 1 Xem bài làm
31 Vô Danh10 3 phút - 25 giây2016-07-20 15:22:43 1 Xem bài làm
32 Hatsune Miku10 3 phút - 27 giây2016-12-23 19:30:05 1 Xem bài làm
33 Vu Hoang Kim My10 3 phút - 28 giây2017-02-27 19:21:47 1 Xem bài làm
34 Lê Minh Hiển10 3 phút - 29 giây2016-06-16 19:15:54 1 Xem bài làm
35 Nguyễn Trọng Đạt10 3 phút - 31 giây2017-04-11 07:29:46 1 Xem bài làm
36 Lê Thị Quỳnh10 3 phút - 37 giây2016-12-03 19:08:25 1 Xem bài làm
37 phanvan10 3 phút - 50 giây2017-01-06 21:01:03 1 Xem bài làm
38 Lucy Heafilia10 4 phút - 8 giây2017-03-12 12:04:39 1 Xem bài làm
39 Người Vô Danh10 4 phút - 10 giây2017-05-27 06:57:22 1 Xem bài làm
40 Usui Takumi10 4 phút - 12 giây2016-07-08 08:42:48 1 Xem bài làm
41 Bùi Gia Hân10 4 phút - 15 giây2017-03-02 10:36:10 1 Xem bài làm
42 Halloween10 4 phút - 20 giây2016-07-14 09:11:51 1 Xem bài làm
43 Tran Quoc Quy10 4 phút - 41 giây2017-01-01 06:25:52 1 Xem bài làm
44 Lê Thi Ngoc Anh10 4 phút - 42 giây2016-10-22 10:43:26 1 Xem bài làm
45 Tiểu Thư Họ Nguyễn10 4 phút - 48 giây2016-10-10 09:58:30 1 Xem bài làm
46 tjhbjadfhfhjf10 4 phút - 57 giây2016-06-24 15:18:32 1 Xem bài làm
47 Phan Nguyen Thanh Danh10 5 phút - 15 giây2017-03-20 08:56:17 1 Xem bài làm
48 Nguyễn Thế Hoàng Nam10 7 phút - 15 giây2016-05-12 21:15:22 1 Xem bài làm
49 bầu trời tím10 7 phút - 33 giây2016-07-11 09:30:59 1 Xem bài làm
50 hoquangtrung10 8 phút - 41 giây2016-09-04 17:36:34 1 Xem bài làm