Lớp 2 - Kiểm tra tháng 6 năm 2014 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 2016

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 songoku saiya thinh no10 0 phút - 32 giây2016-03-13 15:03:59 1 Xem bài làm
2 nguyen quang trung10 0 phút - 36 giây2016-04-09 07:08:27 1 Xem bài làm
3 Huỳnh Nguyên Phúc10 0 phút - 47 giây2014-12-16 05:29:47 1 Xem bài làm
4 Trần Sỹ Minh Quân10 0 phút - 47 giây2014-08-12 14:00:44 1 Xem bài làm
5 nguyen quang trung10 0 phút - 49 giây2016-02-28 17:15:33 1 Xem bài làm
6 nguyễnthianh10 0 phút - 49 giây2014-12-21 20:45:08 1 Xem bài làm
7 dolce tam10 0 phút - 51 giây2014-09-29 20:45:33 1 Xem bài làm
8 tôbáchiến10 0 phút - 54 giây2014-06-07 20:45:08 1 Xem bài làm
9 Trần Doãn Tuấn10 0 phút - 55 giây2014-10-04 20:16:39 1 Xem bài làm
10 Hậu Lê10 0 phút - 56 giây2016-11-29 17:59:08 1 Xem bài làm
11 Nguyễn Minh Thương10 0 phút - 57 giây2015-04-10 19:48:12 1 Xem bài làm
12 Trung Dolce10 0 phút - 59 giây2014-09-29 20:41:20 1 Xem bài làm
13 Nguyen Dat10 0 phút - 59 giây2015-05-02 15:54:28 1 Xem bài làm
14 huhuhu10 1 phút - 0 giây2014-10-14 17:44:38 1 Xem bài làm
15 My best friend10 1 phút - 0 giây2014-08-20 18:11:14 1 Xem bài làm
16 Trương Thị Minh Tú10 1 phút - 0 giây2014-07-03 16:41:09 1 Xem bài làm
17 Sam Sam10 1 phút - 1 giây2015-05-14 21:06:43 1 Xem bài làm
18 buibaominh10 1 phút - 1 giây2015-03-07 21:29:36 1 Xem bài làm
19 tungtung10 1 phút - 1 giây2014-10-19 19:39:54 1 Xem bài làm
20 Tuần Long10 1 phút - 3 giây2016-01-13 07:24:35 1 Xem bài làm
21 Đào Trọng Nobita10 1 phút - 3 giây2015-02-12 09:44:18 1 Xem bài làm
22 Nguyen Ngoc Son10 1 phút - 3 giây2014-08-10 21:26:52 1 Xem bài làm
23 fami_lvt10 1 phút - 5 giây2014-12-21 16:20:52 1 Xem bài làm
24 Trương Quang Đạt10 1 phút - 5 giây2014-06-07 09:40:40 1 Xem bài làm
25 Nguyen Minh Duc10 1 phút - 6 giây2015-01-26 15:32:32 1 Xem bài làm
26 Nguyễn Trọng Tín10 1 phút - 6 giây2015-01-07 21:31:17 1 Xem bài làm
27 Nguyễn Anh Khôi10 1 phút - 7 giây2015-11-11 19:49:46 1 Xem bài làm
28 khampha10 1 phút - 8 giây2015-01-09 08:25:02 1 Xem bài làm
29 zZz Nguyễn Quang Duy oOo10 1 phút - 9 giây2016-03-04 22:15:12 1 Xem bài làm
30 le thanh tung10 1 phút - 9 giây2015-04-09 12:53:47 1 Xem bài làm
31 Lê Quang Phúc10 1 phút - 9 giây2015-01-31 19:18:28 1 Xem bài làm
32 Nguyễn Hà Anh10 1 phút - 9 giây2014-12-01 20:31:10 1 Xem bài làm
33 Bố Tướng Vân Nội10 1 phút - 9 giây2014-09-04 10:36:14 1 Xem bài làm
34 ngguyentronganhtu10 1 phút - 10 giây2014-11-25 12:10:06 1 Xem bài làm
35 truong duc manh10 1 phút - 11 giây2015-05-02 07:10:07 1 Xem bài làm
36 Đào Trọng Đạt10 1 phút - 11 giây2015-02-06 09:38:15 1 Xem bài làm
37 Mindaooggy10 1 phút - 11 giây2015-01-28 15:29:15 1 Xem bài làm
38 buibaominh10 1 phút - 12 giây2015-04-19 20:30:59 1 Xem bài làm
39 Đào Trọng Violympic10 1 phút - 12 giây2015-01-26 09:49:46 1 Xem bài làm
40 Nguyễn Thái Tuấn10 1 phút - 12 giây2015-01-07 19:25:40 1 Xem bài làm
41 nguyen thi xuan10 1 phút - 12 giây2014-12-14 08:53:57 1 Xem bài làm
42 thianh_410 1 phút - 13 giây2015-01-01 08:59:23 1 Xem bài làm
43 anhxanh10 1 phút - 15 giây2014-12-10 20:32:53 1 Xem bài làm
44 trang_2a10 1 phút - 15 giây2014-12-10 12:10:54 1 Xem bài làm
45 Nguyễn Công Tài10 1 phút - 15 giây2014-12-20 16:36:54 1 Xem bài làm
46 Hắc Long10 1 phút - 16 giây2016-01-10 11:56:19 1 Xem bài làm
47 Đào Hải Nam10 1 phút - 16 giây2015-02-06 09:08:36 1 Xem bài làm
48 nguyenthianh10 1 phút - 16 giây2014-12-05 19:55:46 1 Xem bài làm
49 Đỗ Ngọc Hải10 1 phút - 17 giây2015-05-24 15:27:06 1 Xem bài làm
50 Mie Ngố10 1 phút - 17 giây2014-10-26 17:25:20 1 Xem bài làm