Lớp 2 - Kiểm tra tháng 6 năm 2014 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 247

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Hậu Lê10 0 phút - 56 giây 2016-11-29 17:59:08 1 Xem bài làm
2 Monkey D Luffy10 1 phút - 17 giây 2017-11-01 21:53:09 1 Xem bài làm
3 Dương Thị Bảo Ngân10 1 phút - 25 giây 2017-02-05 11:01:52 1 Xem bài làm
4 Euro 201610 1 phút - 33 giây 2016-09-17 10:36:35 1 Xem bài làm
5 Nguyễn Trọng Đạt10 1 phút - 33 giây 2017-04-18 07:08:10 1 Xem bài làm
6 Không Phải Dạng Vừa Mô10 1 phút - 35 giây 2017-03-10 18:51:26 1 Xem bài làm
7 Lê Thi Ngoc Anh10 1 phút - 37 giây 2016-10-31 17:36:41 1 Xem bài làm
8 Nguyễn Tuấn Anh10 1 phút - 39 giây 2017-02-21 21:11:11 1 Xem bài làm
9 Giang Gia LOng10 1 phút - 44 giây 2017-03-18 23:07:28 1 Xem bài làm
10 ke giau mat10 1 phút - 46 giây 2016-05-15 15:42:31 1 Xem bài làm
11 Bùi Trương Ngọc Linh10 1 phút - 48 giây 2017-07-07 09:38:15 1 Xem bài làm
12 Bùi Thanh Huyền10 1 phút - 52 giây 2016-11-14 20:07:46 1 Xem bài làm
13 Việt Bằng Thạch Cao10 2 phút - 6 giây 2016-12-16 21:40:05 1 Xem bài làm
14 Nguyên Thị Mai Huong10 2 phút - 14 giây 2017-10-02 14:41:49 1 Xem bài làm
15 Nguyễn Đặng Ánh Nguyệt10 2 phút - 19 giây 2016-07-07 16:16:33 1 Xem bài làm
16 Vương Chí Bình10 2 phút - 19 giây 2017-05-30 13:14:26 1 Xem bài làm
17 phamanhnguyen10 2 phút - 20 giây 2016-06-04 22:36:40 1 Xem bài làm
18 Phan Chí Bảo10 2 phút - 26 giây 2016-12-20 22:02:45 1 Xem bài làm
19 le khong bao minh10 2 phút - 37 giây 2017-07-01 08:19:45 1 Xem bài làm
20 Fannaty Furyyako Yomy10 2 phút - 44 giây 2016-06-14 14:31:22 1 Xem bài làm
21 hoàng việt anh10 2 phút - 54 giây 2016-05-10 22:27:50 1 Xem bài làm
22 nguyen hoang bao ngoc10 2 phút - 55 giây 2017-09-08 17:55:17 1 Xem bài làm
23 nguyentrangnhi10 2 phút - 59 giây 2016-06-06 15:12:44 1 Xem bài làm
24 Phạm Hoàng Hải10 3 phút - 8 giây 2017-10-27 20:30:06 1 Xem bài làm
25 hoang trung kien10 4 phút - 18 giây 2016-07-13 15:12:17 1 Xem bài làm
26 lương quỳnh bảo ngọc10 4 phút - 26 giây 2016-07-13 21:39:37 1 Xem bài làm
27 Phạm Phước Phúc Nguyên10 5 phút - 19 giây 2017-05-07 06:46:04 1 Xem bài làm
28 Phạm Quang Huy10 5 phút - 31 giây 2016-06-17 16:47:12 1 Xem bài làm
29 nguyen thanh ha10 5 phút - 32 giây 2016-05-11 10:26:54 1 Xem bài làm
30 Đặng Thanh Bình10 5 phút - 51 giây 2017-01-02 22:05:12 1 Xem bài làm
31 Nguyen Ha My10 8 phút - 27 giây 2016-08-20 16:41:44 1 Xem bài làm
32 Nguyễn Ngọc Thiên Bảo10 8 phút - 45 giây 2016-07-25 10:25:16 1 Xem bài làm
33 nguyenminhduytruong10 9 phút - 46 giây 2017-05-07 10:25:44 1 Xem bài làm
34 Trang Truong Thi My10 10 phút - 16 giây 2016-12-02 11:18:55 1 Xem bài làm
35 Nguyễn Phương Linh10 10 phút - 51 giây 2016-05-03 15:34:40 1 Xem bài làm
36 ngquoctuan10 13 phút - 26 giây 2017-08-23 20:44:27 1 Xem bài làm
37 LE THI NGOC ANH9 1 phút - 18 giây 2016-11-09 09:55:44 1 Xem bài làm
38 thi oanh ha9 1 phút - 32 giây 2017-03-07 17:28:12 1 Xem bài làm
39 Nguyễn Thu Trang9 1 phút - 35 giây 2017-01-20 18:42:14 1 Xem bài làm
40 nguyenquangtung9 1 phút - 35 giây 2016-08-27 20:30:56 1 Xem bài làm
41 nguyễn hoàng long9 1 phút - 36 giây 2017-02-27 20:53:52 1 Xem bài làm
42 Phạm Thùy Nga9 1 phút - 36 giây 2017-03-14 20:16:15 1 Xem bài làm
43 doquynhtrang9 1 phút - 43 giây 2017-10-11 10:15:12 1 Xem bài làm
44 Từ Công Nguyên9 1 phút - 44 giây 2016-05-23 10:09:23 1 Xem bài làm
45 Ngọc Nguyễn Thị9 1 phút - 45 giây 2017-04-01 21:15:27 1 Xem bài làm
46 Thiên Thiên Chanyeol9 1 phút - 46 giây 2016-07-10 15:46:39 1 Xem bài làm
47 Chu Diệp Anh9 1 phút - 47 giây 2017-01-09 20:33:34 1 Xem bài làm
48 Nguyễn Thanh Chúc9 1 phút - 59 giây 2016-12-07 20:34:39 1 Xem bài làm
49 nguyễn khánh phương9 2 phút - 1 giây 2017-11-15 11:27:03 1 Xem bài làm
50 Hà Thu Ngân9 2 phút - 4 giây 2016-06-28 15:59:48 1 Xem bài làm