Lớp 2 - Kiểm tra tháng 6 năm 2014 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 208

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Hậu Lê10 0 phút - 56 giây2016-11-29 17:59:08 1 Xem bài làm
2 Dương Thị Bảo Ngân10 1 phút - 25 giây2017-02-05 11:01:52 1 Xem bài làm
3 Nguyễn Trọng Đạt10 1 phút - 33 giây2017-04-18 07:08:10 1 Xem bài làm
4 Euro 201610 1 phút - 33 giây2016-09-17 10:36:35 1 Xem bài làm
5 Không Phải Dạng Vừa Mô10 1 phút - 35 giây2017-03-10 18:51:26 1 Xem bài làm
6 Lê Thi Ngoc Anh10 1 phút - 37 giây2016-10-31 17:36:41 1 Xem bài làm
7 Nguyễn Tuấn Anh10 1 phút - 39 giây2017-02-21 21:11:11 1 Xem bài làm
8 Giang Gia LOng10 1 phút - 44 giây2017-03-18 23:07:28 1 Xem bài làm
9 ke giau mat10 1 phút - 46 giây2016-05-15 15:42:31 1 Xem bài làm
10 Bùi Trương Ngọc Linh10 1 phút - 48 giây2017-07-07 09:38:15 1 Xem bài làm
11 Bùi Thanh Huyền10 1 phút - 52 giây2016-11-14 20:07:46 1 Xem bài làm
12 Việt Bằng Thạch Cao10 2 phút - 6 giây2016-12-16 21:40:05 1 Xem bài làm
13 Vương Chí Bình10 2 phút - 19 giây2017-05-30 13:14:26 1 Xem bài làm
14 Nguyễn Đặng Ánh Nguyệt10 2 phút - 19 giây2016-07-07 16:16:33 1 Xem bài làm
15 phamanhnguyen10 2 phút - 20 giây2016-06-04 22:36:40 1 Xem bài làm
16 Phan Chí Bảo10 2 phút - 26 giây2016-12-20 22:02:45 1 Xem bài làm
17 le khong bao minh10 2 phút - 37 giây2017-07-01 08:19:45 1 Xem bài làm
18 Fannaty Furyyako Yomy10 2 phút - 44 giây2016-06-14 14:31:22 1 Xem bài làm
19 hoàng việt anh10 2 phút - 54 giây2016-05-10 22:27:50 1 Xem bài làm
20 nguyentrangnhi10 2 phút - 59 giây2016-06-06 15:12:44 1 Xem bài làm
21 hoang trung kien10 4 phút - 18 giây2016-07-13 15:12:17 1 Xem bài làm
22 lương quỳnh bảo ngọc10 4 phút - 26 giây2016-07-13 21:39:37 1 Xem bài làm
23 Phạm Phước Phúc Nguyên10 5 phút - 19 giây2017-05-07 06:46:04 1 Xem bài làm
24 Phạm Quang Huy10 5 phút - 31 giây2016-06-17 16:47:12 1 Xem bài làm
25 nguyen thanh ha10 5 phút - 32 giây2016-05-11 10:26:54 1 Xem bài làm
26 Đặng Thanh Bình10 5 phút - 51 giây2017-01-02 22:05:12 1 Xem bài làm
27 Nguyen Ha My10 8 phút - 27 giây2016-08-20 16:41:44 1 Xem bài làm
28 Nguyễn Ngọc Thiên Bảo10 8 phút - 45 giây2016-07-25 10:25:16 1 Xem bài làm
29 nguyenminhduytruong10 9 phút - 46 giây2017-05-07 10:25:44 1 Xem bài làm
30 Trang Truong Thi My10 10 phút - 16 giây2016-12-02 11:18:55 1 Xem bài làm
31 Nguyễn Phương Linh10 10 phút - 51 giây2016-05-03 15:34:40 1 Xem bài làm
32 LE THI NGOC ANH9 1 phút - 18 giây2016-11-09 09:55:44 1 Xem bài làm
33 thi oanh ha9 1 phút - 32 giây2017-03-07 17:28:12 1 Xem bài làm
34 Nguyễn Thu Trang9 1 phút - 35 giây2017-01-20 18:42:14 1 Xem bài làm
35 nguyenquangtung9 1 phút - 35 giây2016-08-27 20:30:56 1 Xem bài làm
36 Phạm Thùy Nga9 1 phút - 36 giây2017-03-14 20:16:15 1 Xem bài làm
37 nguyễn hoàng long9 1 phút - 36 giây2017-02-27 20:53:52 1 Xem bài làm
38 Từ Công Nguyên9 1 phút - 44 giây2016-05-23 10:09:23 1 Xem bài làm
39 Ngọc Nguyễn Thị9 1 phút - 45 giây2017-04-01 21:15:27 1 Xem bài làm
40 Thiên Thiên Chanyeol9 1 phút - 46 giây2016-07-10 15:46:39 1 Xem bài làm
41 Chu Diệp Anh9 1 phút - 47 giây2017-01-09 20:33:34 1 Xem bài làm
42 Nguyễn Thanh Chúc9 1 phút - 59 giây2016-12-07 20:34:39 1 Xem bài làm
43 Hà Thu Ngân9 2 phút - 4 giây2016-06-28 15:59:48 1 Xem bài làm
44 ngô thị thùy dương9 2 phút - 8 giây2016-06-15 10:24:45 1 Xem bài làm
45 Jennifer winget9 2 phút - 21 giây2016-06-14 14:10:31 1 Xem bài làm
46 Lê Thi Ngoc Anh9 2 phút - 37 giây2016-10-30 15:54:35 1 Xem bài làm
47 Lê Hà Ngân9 2 phút - 39 giây2016-12-23 22:45:29 1 Xem bài làm
48 Halloween9 2 phút - 40 giây2016-07-14 20:11:49 1 Xem bài làm
49 MAI THỊ LỢI9 2 phút - 49 giây2016-12-21 17:06:39 1 Xem bài làm
50 Kẻ Bí Ẩn9 2 phút - 58 giây2017-05-01 09:22:22 1 Xem bài làm