Lớp 3 - Kiểm tra tháng 6 năm 2014 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 89

Dưới đây là danh sách 32 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Bùi Minh Đức10 3 phút - 42 giây2017-02-21 22:49:29 1 Xem bài làm
2 Lê Bảo Linh10 3 phút - 59 giây2017-07-18 13:08:24 1 Xem bài làm
3 huyền nguyễn thị10 4 phút - 21 giây2017-03-28 21:25:43 1 Xem bài làm
4 dinhthiphuongthao10 5 phút - 11 giây2017-05-22 17:05:46 1 Xem bài làm
5 NGUYEN TUNG DIEM10 5 phút - 30 giây2016-05-11 20:49:48 1 Xem bài làm
6 Trần Thị Quỳnh Anh10 11 phút - 55 giây2016-05-02 20:38:05 1 Xem bài làm
7 Đoàn Anh Đức10 19 phút - 57 giây2017-05-06 14:29:56 1 Xem bài làm
8 Trần Anh9 2 phút - 10 giây2017-07-14 15:32:24 1 Xem bài làm
9 Lê Hải Yến9 4 phút - 19 giây2017-07-18 12:56:26 1 Xem bài làm
10 lê gia khánh9 4 phút - 48 giây2016-05-28 09:58:44 1 Xem bài làm
11 Ngọc Nguyễn Thị9 5 phút - 13 giây2017-04-04 22:09:30 1 Xem bài làm
12 lady Tran9 5 phút - 26 giây2016-05-28 10:00:38 1 Xem bài làm
13 Nguyễn Thị Ngọc9 6 phút - 1 giây2016-07-22 21:40:55 1 Xem bài làm
14 Halloween9 9 phút - 48 giây2016-07-17 08:02:20 1 Xem bài làm
15 Nguyễn Tiến Khanh9 11 phút - 43 giây2016-09-26 09:27:49 1 Xem bài làm
16 nam phạm văn9 13 phút - 1 giây2016-09-05 20:42:39 1 Xem bài làm
17 Le Nguyen Duc Hung9 13 phút - 55 giây2017-06-14 22:10:57 1 Xem bài làm
18 trần thị mỹ tâm9 15 phút - 25 giây2017-06-29 20:37:38 1 Xem bài làm
19 NGUYEN DUY LINH9 17 phút - 20 giây2017-02-17 17:47:12 1 Xem bài làm
20 nguyễn huỳnh gia bảo9 17 phút - 24 giây2017-05-12 21:38:42 1 Xem bài làm
21 Đoàn Anh Đức9 19 phút - 55 giây2017-05-06 20:16:33 1 Xem bài làm
22 pegasus8 3 phút - 33 giây2017-02-25 20:22:12 1 Xem bài làm
23 Le Thi Ngoc Anh8 4 phút - 14 giây2016-10-21 11:23:17 1 Xem bài làm
24 Minh Hang Ao dai8 5 phút - 22 giây2017-07-18 19:35:24 1 Xem bài làm
25 Giang Gia LOng8 7 phút - 58 giây2017-03-13 22:24:36 1 Xem bài làm
26 Nguyễn Lê Khôi Nguyên8 8 phút - 34 giây2016-05-10 20:49:03 1 Xem bài làm
27 Thơ Nguyễn Thành8 11 phút - 0 giây2016-05-10 21:11:34 1 Xem bài làm
28 minh8 12 phút - 14 giây2016-08-29 20:54:43 1 Xem bài làm
29 Trần Hữu Trọng Nhân8 14 phút - 6 giây2016-06-27 20:10:00 1 Xem bài làm
30 nguyễn vũ minh hiếu8 15 phút - 6 giây2016-06-13 19:33:43 1 Xem bài làm
31 nguyendoanngocminh8 17 phút - 5 giây2017-05-22 10:27:59 1 Xem bài làm
32 Ngô nguyễn bảo ngọc8 20 phút - 1 giây2016-05-08 21:15:53 1 Xem bài làm