Lớp 3 - Kiểm tra tháng 6 năm 2014 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 106

Dưới đây là danh sách 35 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Bùi Minh Đức10 3 phút - 42 giây 2017-02-21 22:49:29 1 Xem bài làm
2 Lê Bảo Linh10 3 phút - 59 giây 2017-07-18 13:08:24 1 Xem bài làm
3 huyền nguyễn thị10 4 phút - 21 giây 2017-03-28 21:25:43 1 Xem bài làm
4 dinhthiphuongthao10 5 phút - 11 giây 2017-05-22 17:05:46 1 Xem bài làm
5 NGUYEN TUNG DIEM10 5 phút - 30 giây 2016-05-11 20:49:48 1 Xem bài làm
6 Trần Thị Quỳnh Anh10 11 phút - 55 giây 2016-05-02 20:38:05 1 Xem bài làm
7 Đoàn Anh Đức10 19 phút - 57 giây 2017-05-06 14:29:56 1 Xem bài làm
8 Trần Anh9 2 phút - 10 giây 2017-07-14 15:32:24 1 Xem bài làm
9 Nguyên Thị Mai Huong9 2 phút - 26 giây 2017-10-03 14:56:37 1 Xem bài làm
10 Lê Hải Yến9 4 phút - 19 giây 2017-07-18 12:56:26 1 Xem bài làm
11 lê gia khánh9 4 phút - 48 giây 2016-05-28 09:58:44 1 Xem bài làm
12 Ngọc Nguyễn Thị9 5 phút - 13 giây 2017-04-04 22:09:30 1 Xem bài làm
13 lady Tran9 5 phút - 26 giây 2016-05-28 10:00:38 1 Xem bài làm
14 Nguyễn Thị Ngọc9 6 phút - 1 giây 2016-07-22 21:40:55 1 Xem bài làm
15 Halloween9 9 phút - 48 giây 2016-07-17 08:02:20 1 Xem bài làm
16 Nguyễn Tiến Khanh9 11 phút - 43 giây 2016-09-26 09:27:49 1 Xem bài làm
17 nam phạm văn9 13 phút - 1 giây 2016-09-05 20:42:39 1 Xem bài làm
18 Le Nguyen Duc Hung9 13 phút - 55 giây 2017-06-14 22:10:57 1 Xem bài làm
19 trần thị mỹ tâm9 15 phút - 25 giây 2017-06-29 20:37:38 1 Xem bài làm
20 NGUYEN DUY LINH9 17 phút - 20 giây 2017-02-17 17:47:12 1 Xem bài làm
21 nguyễn huỳnh gia bảo9 17 phút - 24 giây 2017-05-12 21:38:42 1 Xem bài làm
22 Đoàn Anh Đức9 19 phút - 55 giây 2017-05-06 20:16:33 1 Xem bài làm
23 pegasus8 3 phút - 33 giây 2017-02-25 20:22:12 1 Xem bài làm
24 Le Thi Ngoc Anh8 4 phút - 14 giây 2016-10-21 11:23:17 1 Xem bài làm
25 Minh Hang Ao dai8 5 phút - 22 giây 2017-07-18 19:35:24 1 Xem bài làm
26 Nguyễn Đình Tuấn Vũ8 5 phút - 22 giây 2017-08-09 20:57:37 1 Xem bài làm
27 Nguyen Tran Khanh Ly8 7 phút - 39 giây 2017-08-31 10:24:12 1 Xem bài làm
28 Giang Gia LOng8 7 phút - 58 giây 2017-03-13 22:24:36 1 Xem bài làm
29 Nguyễn Lê Khôi Nguyên8 8 phút - 34 giây 2016-05-10 20:49:03 1 Xem bài làm
30 Thơ Nguyễn Thành8 11 phút - 0 giây 2016-05-10 21:11:34 1 Xem bài làm
31 minh8 12 phút - 14 giây 2016-08-29 20:54:43 1 Xem bài làm
32 Trần Hữu Trọng Nhân8 14 phút - 6 giây 2016-06-27 20:10:00 1 Xem bài làm
33 nguyễn vũ minh hiếu8 15 phút - 6 giây 2016-06-13 19:33:43 1 Xem bài làm
34 nguyendoanngocminh8 17 phút - 5 giây 2017-05-22 10:27:59 1 Xem bài làm
35 Ngô nguyễn bảo ngọc8 20 phút - 1 giây 2016-05-08 21:15:53 1 Xem bài làm