Lớp 3 - Kiểm tra tháng 6 năm 2014 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 535

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyễn Phương Linh10 1 phút - 40 giây2015-02-21 20:47:56 1 Xem bài làm
2 Nguyễn Phương Thảo10 2 phút - 7 giây2014-06-12 20:14:35 1 Xem bài làm
3 songoku saiya thinh no10 2 phút - 12 giây2016-03-10 18:08:19 1 Xem bài làm
4 My best friend10 2 phút - 18 giây2014-08-20 18:13:57 1 Xem bài làm
5 Nguyen Phuong Thao10 2 phút - 24 giây2014-06-08 10:37:49 1 Xem bài làm
6 huhuhu10 2 phút - 29 giây2014-10-14 17:54:33 1 Xem bài làm
7 songoku saiya thinh no10 2 phút - 31 giây2016-03-13 15:43:12 1 Xem bài làm
8 zZz Nguyễn Quang Duy oOo10 2 phút - 35 giây2016-03-04 22:37:23 1 Xem bài làm
9 nguyen quang trung10 2 phút - 37 giây2016-04-09 07:34:34 1 Xem bài làm
10 Nguyễn Văn A10 2 phút - 40 giây2015-03-21 18:34:08 1 Xem bài làm
11 Hương Giang Nguyễn10 2 phút - 44 giây2014-09-04 14:40:49 1 Xem bài làm
12 Trương Quang Đạt10 2 phút - 47 giây2014-06-07 09:54:06 1 Xem bài làm
13 Hồ Thị Thanh Hoa10 2 phút - 50 giây2015-05-30 10:42:11 1 Xem bài làm
14 Đỗ Ngọc Hải10 2 phút - 54 giây2015-05-24 20:22:10 1 Xem bài làm
15 hoàng thảo my10 2 phút - 56 giây2015-04-10 15:11:00 1 Xem bài làm
16 Nguyen Phuong Thao10 2 phút - 57 giây2014-06-07 20:27:06 1 Xem bài làm
17 Nguyen Phuong Thao10 3 phút - 18 giây2014-06-07 12:12:53 1 Xem bài làm
18 hoanganhkhoa10 3 phút - 20 giây2016-01-08 13:10:52 1 Xem bài làm
19 Trần Hiếu Ngân10 3 phút - 23 giây2015-03-13 20:54:35 1 Xem bài làm
20 Phan Bình Nguyên Lâm10 3 phút - 32 giây2015-03-22 20:44:34 1 Xem bài làm
21 nguyễn thị ngọc như10 3 phút - 33 giây2014-11-05 11:14:19 1 Xem bài làm
22 tran phuong phuong10 3 phút - 34 giây2014-06-12 21:18:00 1 Xem bài làm
23 Bùi Minh Đức10 3 phút - 42 giây2017-02-21 22:49:29 1 Xem bài làm
24 Lovely pig10 3 phút - 56 giây2015-02-02 20:00:28 1 Xem bài làm
25 Mie Ngố10 4 phút - 1 giây2015-01-01 17:41:01 1 Xem bài làm
26 Đỗ Duy Hào10 4 phút - 13 giây2015-02-06 22:33:51 1 Xem bài làm
27 nguyễn trọng quân10 4 phút - 19 giây2016-02-12 10:32:27 1 Xem bài làm
28 Lương Ngọc Vuông10 4 phút - 20 giây2014-06-08 15:44:17 1 Xem bài làm
29 huyền nguyễn thị10 4 phút - 21 giây2017-03-28 21:25:43 1 Xem bài làm
30 Mạch Đoàn Nghĩa10 4 phút - 24 giây2014-07-13 19:54:55 1 Xem bài làm
31 khampha10 4 phút - 27 giây2015-03-07 09:27:02 1 Xem bài làm
32 Long Nhật10 4 phút - 30 giây2014-11-14 20:25:33 1 Xem bài làm
33 thành10 4 phút - 31 giây2015-11-28 20:54:35 1 Xem bài làm
34 xuan_3d10 4 phút - 33 giây2015-05-23 07:06:31 1 Xem bài làm
35 pham thi minh nhat10 4 phút - 35 giây2014-09-07 08:20:06 1 Xem bài làm
36 Le Pham Minh Toan10 4 phút - 38 giây2015-08-09 11:04:01 1 Xem bài làm
37 Hien Luong10 5 phút - 1 giây2014-06-15 10:42:54 1 Xem bài làm
38 trần phương phương10 5 phút - 2 giây2014-07-10 19:25:12 1 Xem bài làm
39 Trần Duy Đức Anh10 5 phút - 3 giây2014-09-03 08:51:13 1 Xem bài làm
40 nguyễn hữu hoàng10 5 phút - 18 giây2015-05-14 16:26:48 1 Xem bài làm
41 Mạch Thu Hương10 5 phút - 26 giây2014-12-20 16:58:26 1 Xem bài làm
42 NGUYEN TUNG DIEM10 5 phút - 30 giây2016-05-11 20:49:48 1 Xem bài làm
43 T_T10 5 phút - 59 giây2014-12-21 11:09:10 1 Xem bài làm
44 Nguyễn Hồng Nhiệm10 6 phút - 0 giây2014-07-21 11:16:56 1 Xem bài làm
45 Thuydung Nguyen10 6 phút - 8 giây2014-08-10 16:01:07 1 Xem bài làm
46 Trần Thị Thu Nguyệt10 6 phút - 9 giây2015-02-25 14:51:03 1 Xem bài làm
47 Đường Ngọc Nhi10 6 phút - 20 giây2014-07-27 09:05:54 1 Xem bài làm
48 nguyentronganhtu10 6 phút - 33 giây2015-03-03 20:55:35 5 Xem bài làm
49 Bùi Thị Thu Phương10 6 phút - 43 giây2015-10-30 12:43:26 1 Xem bài làm
50 lê xuân hân10 7 phút - 46 giây2014-10-28 11:24:50 1 Xem bài làm