Lớp 4 - Kiểm tra tháng 6 năm 2014 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 96

Dưới đây là danh sách 5 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyễn Thị NgocMai10 9 phút - 49 giây2016-06-23 09:57:46 1 Xem bài làm
2 Nguyễn Thị Huyền9 10 phút - 4 giây2016-08-23 15:25:20 1 Xem bài làm
3 Nguyễn Đình Tuấn Vũ8 12 phút - 19 giây2017-08-08 22:18:09 1 Xem bài làm
4 Nguyễn Khắc Nam8 20 phút - 2 giây2017-02-02 20:43:00 1 Xem bài làm
5 Trần Thị Quỳnh Anh8 20 phút - 7 giây2016-05-03 20:37:12 1 Xem bài làm