Lớp 4 - Kiểm tra tháng 6 năm 2014 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 225

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Vũ Xuân Huy10 1 phút - 26 giây2016-04-22 16:50:59 1 Xem bài làm
2 Son Nguyen Cong10 3 phút - 13 giây2015-10-29 10:28:15 1 Xem bài làm
3 tôbáchiến10 3 phút - 46 giây2014-08-12 20:47:47 1 Xem bài làm
4 Bé Giang Hồ10 4 phút - 2 giây2015-03-17 09:59:33 1 Xem bài làm
5 Lê Tự Nguyên Hào10 4 phút - 3 giây2015-04-04 12:05:30 1 Xem bài làm
6 vunhatminh10 4 phút - 17 giây2015-02-04 21:27:20 1 Xem bài làm
7 Nguyễn Quang Huy10 4 phút - 19 giây2015-04-23 21:22:34 1 Xem bài làm
8 Trần Đăng Ninh10 4 phút - 35 giây2015-05-17 16:12:09 1 Xem bài làm
9 Trương Quang Đạt10 5 phút - 36 giây2014-06-07 09:49:10 1 Xem bài làm
10 Nguyễn Việt Anh10 5 phút - 42 giây2015-04-07 09:22:38 1 Xem bài làm
11 duong vu tung10 9 phút - 2 giây2015-04-18 20:28:50 1 Xem bài làm
12 hanoi Minhtuan10 9 phút - 25 giây2014-06-24 19:25:27 1 Xem bài làm
13 Nguyễn Thị NgocMai10 9 phút - 49 giây2016-06-23 09:57:46 1 Xem bài làm
14 Nguyễn Thị Hương Giang10 10 phút - 15 giây2015-01-23 19:01:17 1 Xem bài làm
15 Nguyễn Ngọc Quý 1010 10 phút - 32 giây2014-12-25 18:40:53 1 Xem bài làm
16 Nguyễn Trung Hiếu10 13 phút - 44 giây2015-01-18 21:06:44 1 Xem bài làm
17 nguyễn minh hoàng 10 16 phút - 12 giây2014-07-15 19:57:28 1 Xem bài làm
18 văn hồ10 18 phút - 56 giây2015-01-31 11:01:17 1 Xem bài làm
19 huhuhu9 2 phút - 58 giây2014-10-14 18:09:30 1 Xem bài làm
20 Đỗ Ngọc Hải9 4 phút - 36 giây2015-05-27 12:59:33 1 Xem bài làm
21 Thu Trang9 4 phút - 46 giây2015-05-23 10:10:19 1 Xem bài làm
22 phan van nam9 5 phút - 11 giây2015-01-22 15:41:09 1 Xem bài làm
23 Lương Ngọc Vuông9 5 phút - 52 giây2014-06-10 13:44:11 1 Xem bài làm
24 truong duc manh9 6 phút - 42 giây2015-05-03 22:05:44 1 Xem bài làm
25 Thuydung Nguyen9 6 phút - 51 giây2014-08-10 15:53:59 1 Xem bài làm
26 Nguyễn Vũ Huyền My9 7 phút - 30 giây2016-04-11 20:48:24 1 Xem bài làm
27 kiều thị trường9 7 phút - 35 giây2014-09-02 10:56:28 1 Xem bài làm
28 nguyentronganhtu9 8 phút - 2 giây2014-09-09 15:09:25 1 Xem bài làm
29 Nguyen Tran Quang Huy9 8 phút - 15 giây2015-03-20 08:10:24 1 Xem bài làm
30 trần đức lương9 9 phút - 12 giây2014-06-21 16:55:50 1 Xem bài làm
31 NGÔ THỊ HÀ TRANG9 9 phút - 14 giây2014-07-20 10:06:48 1 Xem bài làm
32 Nguyễn Thị Huyền9 10 phút - 4 giây2016-08-23 15:25:20 1 Xem bài làm
33 nguyen van bao9 10 phút - 7 giây2015-03-06 16:04:43 1 Xem bài làm
34 tran binh trong9 10 phút - 38 giây2014-06-21 17:10:15 1 Xem bài làm
35 nguyễn văn cương9 10 phút - 50 giây2014-08-22 18:04:21 1 Xem bài làm
36 Cô Đơn Một Chú Mèo9 10 phút - 51 giây2014-11-29 15:21:58 1 Xem bài làm
37 Mạch Đoàn Nghĩa9 11 phút - 6 giây2014-07-13 20:28:59 1 Xem bài làm
38 Nguyen thi yen9 11 phút - 26 giây2015-03-31 20:31:13 1 Xem bài làm
39 Trần Nguyễn Hữu Phát9 11 phút - 47 giây2015-01-04 20:40:29 1 Xem bài làm
40 nguyentranvananh9 12 phút - 2 giây2014-06-15 16:38:09 1 Xem bài làm
41 nguyentrongtu9 13 phút - 29 giây2014-08-03 14:03:53 1 Xem bài làm
42 Nguyen Thai Hoang9 14 phút - 38 giây2014-08-14 21:15:27 1 Xem bài làm
43 Huỳnh Minh Anh9 15 phút - 35 giây2014-06-11 10:01:47 1 Xem bài làm
44 hiendangan9 16 phút - 53 giây2014-07-16 16:03:24 1 Xem bài làm
45 Phan Cu Bin9 17 phút - 7 giây2014-12-02 21:24:46 1 Xem bài làm
46 Phạm Văn Ngọc Diễn9 17 phút - 19 giây2014-08-01 12:21:26 1 Xem bài làm
47 pham anh chi9 17 phút - 35 giây2015-05-24 09:54:11 1 Xem bài làm
48 Nghiêm Minh Hoàng9 17 phút - 53 giây2014-06-13 21:45:14 1 Xem bài làm
49 Định Thị Lương9 18 phút - 53 giây2014-06-13 17:12:01 1 Xem bài làm
50 Đỗ Khôi Nguyên8 2 phút - 45 giây2015-03-21 21:33:30 1 Xem bài làm