Lớp 5 - Thi thử vào lớp 6 năm 2014

Bài thi thử vào lớp 6

00:00

Điểm cao:

Thái Thanh Tâm
10 điểm
ádfghjk
10 điểm
Đỗ Khôi Nguyên
10 điểm
Trần Phú Cường
10 điểm
Đỗ Duy Hào
10 điểm

Có 508 người đã làm bài

[{"type":16,"a":47,"b":76,"i":3},{"type":1,"frac":9,"dec":57,"percent":217,"id":4},{"idx":4,"op1":2,"op2":3,"so2":0.9,"so1":0.6,"x":8.1,"so3":5.4},{"type":1,"lan1":20},{"vLen":15,"vXuong":25,"S":18.75,"id":1,"T":0.5},{"id1":13,"id2":11,"type":0,"tile":1000000,"dv":"km","realDistance1":140,"mapDistance1":14,"realDistance2":180,"mapDistance2":18},{"idx":3,"phanso1":{"ts":3,"ms":8},"phanso2":{"ts":1,"ms":2}},{"type":0,"phanso1":{"ts":11,"ms":4},"phanso2":{"ts":2,"ms":55}},{"type":1,"oSo":[15,25],"chuyen":1},{"ms1":3,"ts1":1,"ms2":3,"ts2":1,"ms3":2,"ts3":1,"ms4":3,"ts4":2,"S":324}]
["2,28","4,43","8.1","25","18,75","180",{"ts":"5","ms":"16"},{"ts":"1","ms":"10"},{"so0":"15","so1":"25"},"162"]