Lớp 5 - Thi thử vào lớp 6 năm 2014 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 567

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Thái Thanh Tâm10 3 phút - 3 giây2016-04-06 08:33:52 1 Xem bài làm
2 ádfghjk10 3 phút - 55 giây2015-03-27 15:46:24 1 Xem bài làm
3 Đỗ Khôi Nguyên10 4 phút - 17 giây2015-03-21 21:13:35 1 Xem bài làm
4 Trần Phú Cường10 5 phút - 18 giây2016-03-28 16:04:10 1 Xem bài làm
5 Đỗ Duy Hào10 5 phút - 33 giây2015-02-15 19:55:17 7 Xem bài làm
6 phan quoc chien10 5 phút - 36 giây2016-03-31 15:55:54 1 Xem bài làm
7 phan quoc chien10 5 phút - 51 giây2016-04-06 15:54:09 1 Xem bài làm
8 Thái Thanh Tâm10 5 phút - 57 giây2016-03-29 16:49:19 1 Xem bài làm
9 Trần Phú Cường10 6 phút - 25 giây2016-03-28 18:02:22 1 Xem bài làm
10 ádg10 6 phút - 26 giây2015-03-27 15:01:46 1 Xem bài làm
11 Trần Phú Cường10 6 phút - 37 giây2016-03-29 08:33:08 1 Xem bài làm
12 Pham Quoc Huy10 6 phút - 48 giây2015-03-16 22:01:58 1 Xem bài làm
13 minhanh10 7 phút - 0 giây2015-08-16 16:24:51 1 Xem bài làm
14 Trần Phú Cường10 7 phút - 17 giây2016-03-30 15:53:24 1 Xem bài làm
15 phan quoc chien10 7 phút - 49 giây2016-03-31 16:06:18 1 Xem bài làm
16 Trần Phú Cường10 7 phút - 53 giây2016-03-30 07:59:34 1 Xem bài làm
17 Trương Quang Đạt10 8 phút - 29 giây2014-06-27 09:48:00 1 Xem bài làm
18 Học giỏi Math Violympic10 8 phút - 35 giây2016-03-31 20:07:46 1 Xem bài làm
19 nguyen dinh ky10 8 phút - 53 giây2016-06-12 08:47:02 1 Xem bài làm
20 Princess Twilight Sparkle10 9 phút - 26 giây2016-05-08 16:40:15 1 Xem bài làm
21 Trương Phương Chi10 9 phút - 54 giây2015-02-07 15:16:01 1 Xem bài làm
22 duy nguyen10 9 phút - 59 giây2014-08-08 18:44:37 1 Xem bài làm
23 siêu nhân nhẫn phong10 10 phút - 52 giây2015-06-15 19:59:56 1 Xem bài làm
24 Khi Bang Roi Nuoc Mat10 12 phút - 2 giây2015-01-28 21:54:58 1 Xem bài làm
25 Nghiêm Minh Hoàng10 12 phút - 5 giây2014-08-15 20:41:58 1 Xem bài làm
26 nguyenhoanghaidang10 12 phút - 35 giây2015-04-06 12:08:13 1 Xem bài làm
27 Nguyễn Trung Hiếu10 14 phút - 37 giây2015-06-14 16:37:53 1 Xem bài làm
28 Phan Nguyên Hạo10 15 phút - 5 giây2014-07-07 15:59:04 1 Xem bài làm
29 Trần Phú Cường10 15 phút - 7 giây2016-03-28 14:11:21 1 Xem bài làm
30 Nguyen Viet Chi Quan10 15 phút - 8 giây2015-01-29 11:46:51 1 Xem bài làm
31 Mạch Thu Hương10 15 phút - 41 giây2015-03-07 23:51:03 1 Xem bài làm
32 minhluan2706199210 15 phút - 50 giây2014-07-11 15:46:14 1 Xem bài làm
33 Phan Nguyên Hạo10 19 phút - 17 giây2015-02-23 14:59:36 1 Xem bài làm
34 nguyen dinh da10 19 phút - 57 giây2014-09-29 19:56:57 1 Xem bài làm
35 Phi Hoàng10 20 phút - 38 giây2016-01-29 19:24:00 1 Xem bài làm
36 Nguyễn Ngọc Duy Phát10 20 phút - 41 giây2014-07-24 08:21:54 1 Xem bài làm
37 Vi Thành Tuân10 22 phút - 58 giây2014-07-07 11:15:47 1 Xem bài làm
38 Nguyễn Hoàng Nguyên Bảo10 24 phút - 14 giây2015-03-02 21:13:32 1 Xem bài làm
39 Vũ Hồng Quang10 24 phút - 24 giây2015-04-07 22:19:41 1 Xem bài làm
40 oOo Zeref Drangeel oOo9 2 phút - 58 giây2015-10-09 12:18:23 1 Xem bài làm
41 hà hoàng anh kiệt9 3 phút - 1 giây2016-03-31 16:02:20 1 Xem bài làm
42 Le Phuong Thuy9 3 phút - 20 giây2015-03-19 09:05:12 1 Xem bài làm
43 buibaominh9 3 phút - 40 giây2015-04-19 20:54:19 1 Xem bài làm
44 Nguyễn Thành An9 3 phút - 56 giây2015-03-19 17:17:04 1 Xem bài làm
45 Nguyễn Minh Tùng9 4 phút - 21 giây2016-03-29 20:48:12 1 Xem bài làm
46 hà hoàng anh kiệt9 4 phút - 36 giây2016-03-31 16:13:06 1 Xem bài làm
47 tôbáchiến9 4 phút - 40 giây2014-06-07 20:56:11 1 Xem bài làm
48 Star Light9 4 phút - 56 giây2015-04-07 09:31:50 1 Xem bài làm
49 Bé Giang Hồ9 5 phút - 13 giây2015-03-16 20:32:48 1 Xem bài làm
50 Huỳnh Nguyên Phúc9 5 phút - 20 giây2014-12-23 10:37:52 1 Xem bài làm