Lớp 5 - Thi thử vào lớp 6 năm 2014 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 223

Dưới đây là danh sách 18 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 nguyen dinh ky10 8 phút - 53 giây2016-06-12 08:47:02 1 Xem bài làm
2 Princess Twilight Sparkle10 9 phút - 26 giây2016-05-08 16:40:15 1 Xem bài làm
3 nguyen quang thanh9 8 phút - 24 giây2016-05-01 14:22:14 1 Xem bài làm
4 Nguyễn Xuân Sỹ9 11 phút - 27 giây2017-01-21 19:03:50 1 Xem bài làm
5 Hoàng Tử Nhỏ9 13 phút - 7 giây2017-02-19 08:57:33 1 Xem bài làm
6 Vũ Đức Phong9 16 phút - 48 giây2017-06-23 19:45:35 1 Xem bài làm
7 đỗ văn trường8 5 phút - 56 giây2017-01-15 08:33:49 1 Xem bài làm
8 Trần Nhật Linh8 7 phút - 42 giây2016-05-29 09:09:49 1 Xem bài làm
9 Tô Minh Sơn8 8 phút - 46 giây2016-12-04 16:22:19 1 Xem bài làm
10 nuyn den8 9 phút - 23 giây2016-08-02 16:03:16 1 Xem bài làm
11 thảo triệu8 10 phút - 20 giây2016-06-19 15:48:41 1 Xem bài làm
12 nguyen duy anh8 12 phút - 4 giây2016-05-11 20:53:22 1 Xem bài làm
13 nguyen quang thanh8 15 phút - 53 giây2016-05-07 14:38:42 1 Xem bài làm
14 Giữ Lại8 16 phút - 28 giây2016-05-29 08:32:17 1 Xem bài làm
15 Thái Thanh Tâm8 22 phút - 7 giây2016-05-11 06:12:20 1 Xem bài làm
16 nguyen quang thanh8 24 phút - 3 giây2016-05-01 14:57:20 1 Xem bài làm
17 Zeref Dragneel8 30 phút - 4 giây2016-07-04 15:26:31 1 Xem bài làm
18 Sachi8 90 phút - 0 giây2017-06-18 15:59:45 1 Xem bài làm