Lớp 5 - Kiểm tra tháng 5 năm 2014 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 612

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Đỗ Bá Lâm10 3 phút - 12 giây2017-05-03 19:25:02 1 Xem bài làm
2 Nguyễn Ngọc Tuấn10 3 phút - 49 giây2016-05-23 21:22:48 2 Xem bài làm
3 Đào Minh Tiến10 4 phút - 7 giây2017-02-06 13:19:33 1 Xem bài làm
4 Phạm Lê Công10 4 phút - 8 giây2017-03-12 11:07:46 1 Xem bài làm
5 Nguyễn Hải Dương10 4 phút - 8 giây2016-06-16 15:11:11 1 Xem bài làm
6 Nguyễn Hiếu Nhân10 4 phút - 31 giây2016-05-29 19:22:35 1 Xem bài làm
7 Phạm Nhật Minh10 5 phút - 20 giây2016-05-18 08:47:25 1 Xem bài làm
8 Son Nguyen Cong10 5 phút - 46 giây2016-07-18 14:25:09 2 Xem bài làm
9 Harry James Potter10 6 phút - 38 giây2016-05-11 11:02:17 1 Xem bài làm
10 Nguyễn Doanh Thái10 7 phút - 1 giây2016-05-07 09:18:53 1 Xem bài làm
11 Nguyễn Võ Đức Anh10 9 phút - 42 giây2017-04-30 16:07:16 1 Xem bài làm
12 Usui Takumi10 10 phút - 31 giây2016-07-08 07:56:06 1 Xem bài làm
13 đỗ văn trường10 10 phút - 52 giây2017-01-11 08:55:48 1 Xem bài làm
14 Nguyễn Huy Hoàng10 11 phút - 24 giây2017-05-01 09:10:54 1 Xem bài làm
15 Lê Khánh Ngân10 12 phút - 39 giây2017-03-13 19:00:22 1 Xem bài làm
16 Nguyễn Hồng Đăng10 13 phút - 38 giây2017-06-22 11:47:04 1 Xem bài làm
17 Tô Minh Sơn10 13 phút - 46 giây2016-12-04 16:13:06 4 Xem bài làm
18 John Cena RKO10 14 phút - 11 giây2017-07-26 14:53:30 5 Xem bài làm
19 Nguyễn Thành Luân10 14 phút - 28 giây2017-07-10 08:04:27 1 Xem bài làm
20 Vũ Đức Phong10 15 phút - 53 giây2017-03-06 18:36:26 1 Xem bài làm
21 Nguyễn Minh Tùng9.5 3 phút - 12 giây2016-07-06 18:06:10 1 Xem bài làm
22 Thái Thanh Tâm9.5 5 phút - 48 giây2016-05-12 18:14:39 2 Xem bài làm
23 Nguyễn Việt Phương9.5 6 phút - 17 giây2017-03-31 21:41:28 1 Xem bài làm
24 Phan Trần Thu Hằng9.5 6 phút - 48 giây2017-02-16 20:45:08 1 Xem bài làm
25 Tiên Nữ Của Ngọn Lửa Rồng Thiên9.5 7 phút - 15 giây2017-03-30 20:50:15 1 Xem bài làm
26 DuongThiThao9.5 8 phút - 7 giây2017-06-10 16:31:13 1 Xem bài làm
27 nguyễn minh phúc9.5 8 phút - 44 giây2016-06-08 09:15:13 1 Xem bài làm
28 Tui là ai9.5 11 phút - 1 giây2016-08-02 08:15:08 1 Xem bài làm
29 Thanh Nguyễn9.5 11 phút - 23 giây2017-05-14 11:36:55 1 Xem bài làm
30 Vô Hình9.5 11 phút - 58 giây2016-05-01 19:50:43 1 Xem bài làm
31 Ngô Hoàng Nam9.5 13 phút - 19 giây2017-03-25 19:59:24 1 Xem bài làm
32 Dinh Thi Huyen Nga9.5 15 phút - 24 giây2016-08-01 16:47:13 1 Xem bài làm
33 Đinh Anh Thư9.5 17 phút - 23 giây2017-05-08 11:52:13 8 Xem bài làm
34 trang9.5 22 phút - 12 giây2017-05-12 14:59:18 1 Xem bài làm
35 Nguyễn Huỳnh Trung Hiếu9.5 25 phút - 9 giây2016-07-04 12:20:34 1 Xem bài làm
36 Trần Sỹ Nguyên9 3 phút - 38 giây2017-04-07 21:45:57 1 Xem bài làm
37 Sakura Kinomoto9 4 phút - 30 giây2017-03-09 08:51:54 1 Xem bài làm
38 Nguyễn Đồng Minh Anh9 5 phút - 21 giây2016-05-07 16:59:57 1 Xem bài làm
39 tuananh9 5 phút - 43 giây2017-03-27 20:19:32 1 Xem bài làm
40 ngo lien9 6 phút - 0 giây2017-01-11 21:41:48 1 Xem bài làm
41 Hoàng Tử Nhỏ9 6 phút - 28 giây2017-02-15 08:27:47 1 Xem bài làm
42 Giữ Lại9 6 phút - 29 giây2016-05-07 15:21:10 1 Xem bài làm
43 Nguyễn Tiến Cường9 6 phút - 47 giây2016-08-09 20:10:44 1 Xem bài làm
44 Creamy tomoyo9 7 phút - 0 giây2016-06-05 08:43:06 1 Xem bài làm
45 HBT_thợ săn địa ngục9 7 phút - 5 giây2016-09-19 20:46:19 1 Xem bài làm
46 Phan Hoa Vi Anh9 7 phút - 11 giây2017-02-14 19:14:36 1 Xem bài làm
47 Pham Thi Yen Chi9 7 phút - 32 giây2017-03-13 17:45:19 1 Xem bài làm
48 Bùi Lan Chi9 7 phút - 32 giây2016-08-28 15:27:28 1 Xem bài làm
49 TRinh Nguyễn Phương Tú9 7 phút - 46 giây2016-08-27 17:12:54 1 Xem bài làm
50 Nguyễn Duy Vinh9 7 phút - 47 giây2017-03-20 21:48:28 1 Xem bài làm