Lớp 5 - Kiểm tra tháng 5 năm 2014 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 731

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyễn Hoàng Phúc10 3 phút - 13 giây2015-12-02 12:34:58 1 Xem bài làm
2 Cứu Tao Với Tình Yêu10 3 phút - 38 giây2015-10-08 12:24:00 1 Xem bài làm
3 Nguyễn Ngọc Tuấn10 3 phút - 49 giây2016-05-23 21:22:48 2 Xem bài làm
4 oOo Zeref Drangeel oOo10 3 phút - 50 giây2015-10-09 12:22:50 1 Xem bài làm
5 zeref drangeel10 3 phút - 59 giây2015-10-08 12:44:28 1 Xem bài làm
6 Vũ Đình Thi10 3 phút - 59 giây2015-04-13 17:44:48 1 Xem bài làm
7 Nguyễn Hải Dương10 4 phút - 8 giây2016-06-16 15:11:11 1 Xem bài làm
8 Nguyễn Cong Sơn10 4 phút - 11 giây2016-03-01 21:20:52 1 Xem bài làm
9 Ribi SaChi10 4 phút - 17 giây2014-07-15 21:14:21 1 Xem bài làm
10 Hoàng Kiều Phương Anh10 4 phút - 19 giây2016-03-24 21:20:23 1 Xem bài làm
11 Nguyễn Hiếu Nhân10 4 phút - 31 giây2016-05-29 19:22:35 1 Xem bài làm
12 Thái Thanh Tâm10 4 phút - 41 giây2016-03-29 16:42:51 1 Xem bài làm
13 Trần Phú Cường10 4 phút - 43 giây2016-03-29 08:25:20 1 Xem bài làm
14 Huỳnh Nguyên Phúc10 4 phút - 46 giây2014-12-24 16:17:04 1 Xem bài làm
15 Trần Phú Cường10 4 phút - 47 giây2016-03-30 15:45:15 1 Xem bài làm
16 Bé Giang Hồ10 4 phút - 49 giây2015-03-16 20:26:37 1 Xem bài làm
17 Nguyễn Bảo Ngân10 4 phút - 54 giây2016-03-09 20:17:23 1 Xem bài làm
18 Nguyễn Hùng Sơn10 5 phút - 6 giây2016-04-29 20:54:20 1 Xem bài làm
19 Trần Phú Cường10 5 phút - 6 giây2016-03-28 17:55:19 1 Xem bài làm
20 Lê Việt Hoàng10 5 phút - 10 giây2015-04-07 09:50:21 1 Xem bài làm
21 Bùi Văn Quốc Bảo10 5 phút - 11 giây2015-04-02 14:27:30 1 Xem bài làm
22 Học giỏi Math Violympic10 5 phút - 13 giây2016-03-31 20:19:39 1 Xem bài làm
23 Phạm Nhật Minh10 5 phút - 20 giây2016-05-18 08:47:25 1 Xem bài làm
24 Son Nguyen Cong10 5 phút - 46 giây2016-07-18 14:25:09 2 Xem bài làm
25 Christina_Linh10 5 phút - 48 giây2015-07-02 13:54:55 3 Xem bài làm
26 Trương Quang Đạt10 6 phút - 28 giây2014-05-28 10:28:43 3 Xem bài làm
27 Trần Phú Cường10 6 phút - 31 giây2016-03-28 17:23:07 1 Xem bài làm
28 Harry James Potter10 6 phút - 38 giây2016-05-11 11:02:17 1 Xem bài làm
29 nguyenhoanghaidang10 6 phút - 39 giây2015-04-06 12:37:39 1 Xem bài làm
30 Nguyễn Doanh Thái10 7 phút - 1 giây2016-05-07 09:18:53 1 Xem bài làm
31 phan van khai10 7 phút - 4 giây2016-04-02 17:47:46 1 Xem bài làm
32 Trần Phú Cường10 7 phút - 22 giây2016-03-28 14:35:33 1 Xem bài làm
33 Lê Thành Đạt10 7 phút - 42 giây2014-10-09 21:40:52 1 Xem bài làm
34 Nguyễn Đức Tiến10 8 phút - 29 giây2014-05-10 10:34:10 1 Xem bài làm
35 Lương Ngọc Vuông10 8 phút - 44 giây2014-06-04 14:50:40 1 Xem bài làm
36 Hồ Văn Minh Nhật10 8 phút - 53 giây2014-12-27 20:24:34 1 Xem bài làm
37 Lê Trung Hải10 9 phút - 37 giây2014-08-29 20:26:00 1 Xem bài làm
38 Usui Takumi10 10 phút - 31 giây2016-07-08 07:56:06 1 Xem bài làm
39 nguyen quoc hung10 10 phút - 47 giây2015-01-13 20:45:41 1 Xem bài làm
40 đỗ văn trường10 10 phút - 52 giây2017-01-11 08:55:48 1 Xem bài làm
41 nguyen hoang mai10 11 phút - 0 giây2015-05-17 21:24:10 1 Xem bài làm
42 nguyen van tgach10 11 phút - 22 giây2015-07-31 08:04:44 1 Xem bài làm
43 Lê Khánh Loan10 11 phút - 26 giây2015-01-24 15:27:11 1 Xem bài làm
44 nguyen tuan nghia10 11 phút - 50 giây2015-03-11 21:12:39 1 Xem bài làm
45 Nguyễn Tiến Thành10 11 phút - 57 giây2014-07-18 20:11:23 2 Xem bài làm
46 Dũng Nguyễn10 12 phút - 4 giây2014-12-28 19:35:39 1 Xem bài làm
47 hoang van phuc10 12 phút - 33 giây2016-04-11 13:52:44 1 Xem bài làm
48 Hà Minh Hào10 12 phút - 53 giây2014-06-30 11:13:18 2 Xem bài làm
49 Bảo Duy10 12 phút - 54 giây2014-08-02 20:42:56 1 Xem bài làm
50 Tô Minh Sơn10 13 phút - 46 giây2016-12-04 16:13:06 4 Xem bài làm