Lớp 5 - Kiểm tra tháng 5 năm 2014 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 675

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Đỗ Bá Lâm10 3 phút - 12 giây 2017-05-03 19:25:02 1 Xem bài làm
2 Nguyễn Ngọc Tuấn10 3 phút - 49 giây 2016-05-23 21:22:48 2 Xem bài làm
3 Đào Minh Tiến10 4 phút - 7 giây 2017-02-06 13:19:33 1 Xem bài làm
4 Nguyễn Hải Dương10 4 phút - 8 giây 2016-06-16 15:11:11 1 Xem bài làm
5 Phạm Lê Công10 4 phút - 8 giây 2017-03-12 11:07:46 1 Xem bài làm
6 Nguyễn Hiếu Nhân10 4 phút - 31 giây 2016-05-29 19:22:35 1 Xem bài làm
7 Phạm Nhật Minh10 5 phút - 20 giây 2016-05-18 08:47:25 1 Xem bài làm
8 Son Nguyen Cong10 5 phút - 46 giây 2016-07-18 14:25:09 2 Xem bài làm
9 Harry James Potter10 6 phút - 38 giây 2016-05-11 11:02:17 1 Xem bài làm
10 Nguyễn Doanh Thái10 7 phút - 1 giây 2016-05-07 09:18:53 1 Xem bài làm
11 Usui Takumi10 10 phút - 31 giây 2016-07-08 07:56:06 1 Xem bài làm
12 đỗ văn trường10 10 phút - 52 giây 2017-01-11 08:55:48 1 Xem bài làm
13 Lê Khánh Ngân10 12 phút - 39 giây 2017-03-13 19:00:22 1 Xem bài làm
14 Nguyễn Hồng Đăng10 13 phút - 38 giây 2017-06-22 11:47:04 1 Xem bài làm
15 Tô Minh Sơn10 13 phút - 46 giây 2016-12-04 16:13:06 4 Xem bài làm
16 John Cena RKO10 14 phút - 11 giây 2017-07-26 14:53:30 5 Xem bài làm
17 Nguyễn Thành Luân10 14 phút - 28 giây 2017-07-10 08:04:27 1 Xem bài làm
18 Vũ Đức Phong10 15 phút - 53 giây 2017-03-06 18:36:26 1 Xem bài làm
19 Nguyễn Minh Tùng9.5 3 phút - 12 giây 2016-07-06 18:06:10 1 Xem bài làm
20 Thái Thanh Tâm9.5 5 phút - 48 giây 2016-05-12 18:14:39 2 Xem bài làm
21 Nguyễn Việt Phương9.5 6 phút - 17 giây 2017-03-31 21:41:28 1 Xem bài làm
22 Phan Trần Thu Hằng9.5 6 phút - 48 giây 2017-02-16 20:45:08 1 Xem bài làm
23 ha thanh nhan9.5 7 phút - 11 giây 2017-11-19 20:35:22 1 Xem bài làm
24 Tiên Nữ Của Ngọn Lửa Rồng Thiên9.5 7 phút - 15 giây 2017-03-30 20:50:15 1 Xem bài làm
25 DuongThiThao9.5 8 phút - 7 giây 2017-06-10 16:31:13 1 Xem bài làm
26 nguyễn minh phúc9.5 8 phút - 44 giây 2016-06-08 09:15:13 1 Xem bài làm
27 Tui là ai9.5 11 phút - 1 giây 2016-08-02 08:15:08 1 Xem bài làm
28 Thanh Nguyễn9.5 11 phút - 23 giây 2017-05-14 11:36:55 1 Xem bài làm
29 Vô Hình9.5 11 phút - 58 giây 2016-05-01 19:50:43 1 Xem bài làm
30 Ngô Hoàng Nam9.5 13 phút - 19 giây 2017-03-25 19:59:24 1 Xem bài làm
31 Dinh Thi Huyen Nga9.5 15 phút - 24 giây 2016-08-01 16:47:13 1 Xem bài làm
32 Đinh Anh Thư9.5 17 phút - 23 giây 2017-05-08 11:52:13 8 Xem bài làm
33 trang9.5 22 phút - 12 giây 2017-05-12 14:59:18 1 Xem bài làm
34 Nguyễn Huỳnh Trung Hiếu9.5 25 phút - 9 giây 2016-07-04 12:20:34 1 Xem bài làm
35 Trần Sỹ Nguyên9 3 phút - 38 giây 2017-04-07 21:45:57 1 Xem bài làm
36 Sakura Kinomoto9 4 phút - 30 giây 2017-03-09 08:51:54 1 Xem bài làm
37 Nguyễn Đồng Minh Anh9 5 phút - 21 giây 2016-05-07 16:59:57 1 Xem bài làm
38 tuananh9 5 phút - 43 giây 2017-03-27 20:19:32 1 Xem bài làm
39 ngo lien9 6 phút - 0 giây 2017-01-11 21:41:48 1 Xem bài làm
40 Hoàng Tử Nhỏ9 6 phút - 28 giây 2017-02-15 08:27:47 1 Xem bài làm
41 Giữ Lại9 6 phút - 29 giây 2016-05-07 15:21:10 1 Xem bài làm
42 Nguyễn Tiến Cường9 6 phút - 47 giây 2016-08-09 20:10:44 1 Xem bài làm
43 Creamy tomoyo9 7 phút - 0 giây 2016-06-05 08:43:06 1 Xem bài làm
44 HBT_thợ săn địa ngục9 7 phút - 5 giây 2016-09-19 20:46:19 1 Xem bài làm
45 Phan Hoa Vi Anh9 7 phút - 11 giây 2017-02-14 19:14:36 1 Xem bài làm
46 Bùi Lan Chi9 7 phút - 32 giây 2016-08-28 15:27:28 1 Xem bài làm
47 Pham Thi Yen Chi9 7 phút - 32 giây 2017-03-13 17:45:19 1 Xem bài làm
48 TRinh Nguyễn Phương Tú9 7 phút - 46 giây 2016-08-27 17:12:54 1 Xem bài làm
49 Nguyễn Duy Vinh9 7 phút - 47 giây 2017-03-20 21:48:28 1 Xem bài làm
50 Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không9 8 phút - 10 giây 2017-05-17 14:25:50 1 Xem bài làm