Lớp 5 - Kiểm tra tháng 5 năm 2014 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 957

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyễn Hoàng Phúc10 3 phút - 13 giây2015-12-02 12:34:58 1 Xem bài làm
2 Cứu Tao Với Tình Yêu10 3 phút - 38 giây2015-10-08 12:24:00 1 Xem bài làm
3 Nguyễn Ngọc Tuấn10 3 phút - 49 giây2016-05-23 21:22:48 2 Xem bài làm
4 oOo Zeref Drangeel oOo10 3 phút - 50 giây2015-10-09 12:22:50 1 Xem bài làm
5 zeref drangeel10 3 phút - 59 giây2015-10-08 12:44:28 1 Xem bài làm
6 Vũ Đình Thi10 3 phút - 59 giây2015-04-13 17:44:48 1 Xem bài làm
7 Đào Minh Tiến10 4 phút - 7 giây2017-02-06 13:19:33 1 Xem bài làm
8 Phạm Lê Công10 4 phút - 8 giây2017-03-12 11:07:46 1 Xem bài làm
9 Nguyễn Hải Dương10 4 phút - 8 giây2016-06-16 15:11:11 1 Xem bài làm
10 Nguyễn Cong Sơn10 4 phút - 11 giây2016-03-01 21:20:52 1 Xem bài làm
11 Ribi SaChi10 4 phút - 17 giây2014-07-15 21:14:21 1 Xem bài làm
12 Hoàng Kiều Phương Anh10 4 phút - 19 giây2016-03-24 21:20:23 1 Xem bài làm
13 Nguyễn Hiếu Nhân10 4 phút - 31 giây2016-05-29 19:22:35 1 Xem bài làm
14 Thái Thanh Tâm10 4 phút - 41 giây2016-03-29 16:42:51 1 Xem bài làm
15 Trần Phú Cường10 4 phút - 43 giây2016-03-29 08:25:20 1 Xem bài làm
16 Huỳnh Nguyên Phúc10 4 phút - 46 giây2014-12-24 16:17:04 1 Xem bài làm
17 Trần Phú Cường10 4 phút - 47 giây2016-03-30 15:45:15 1 Xem bài làm
18 Bé Giang Hồ10 4 phút - 49 giây2015-03-16 20:26:37 1 Xem bài làm
19 Nguyễn Bảo Ngân10 4 phút - 54 giây2016-03-09 20:17:23 1 Xem bài làm
20 Nguyễn Hùng Sơn10 5 phút - 6 giây2016-04-29 20:54:20 1 Xem bài làm
21 Trần Phú Cường10 5 phút - 6 giây2016-03-28 17:55:19 1 Xem bài làm
22 Lê Việt Hoàng10 5 phút - 10 giây2015-04-07 09:50:21 1 Xem bài làm
23 Bùi Văn Quốc Bảo10 5 phút - 11 giây2015-04-02 14:27:30 1 Xem bài làm
24 Học giỏi Math Violympic10 5 phút - 13 giây2016-03-31 20:19:39 1 Xem bài làm
25 Phạm Nhật Minh10 5 phút - 20 giây2016-05-18 08:47:25 1 Xem bài làm
26 Son Nguyen Cong10 5 phút - 46 giây2016-07-18 14:25:09 2 Xem bài làm
27 Christina_Linh10 5 phút - 48 giây2015-07-02 13:54:55 3 Xem bài làm
28 Trương Quang Đạt10 6 phút - 28 giây2014-05-28 10:28:43 3 Xem bài làm
29 Trần Phú Cường10 6 phút - 31 giây2016-03-28 17:23:07 1 Xem bài làm
30 Harry James Potter10 6 phút - 38 giây2016-05-11 11:02:17 1 Xem bài làm
31 nguyenhoanghaidang10 6 phút - 39 giây2015-04-06 12:37:39 1 Xem bài làm
32 Nguyễn Doanh Thái10 7 phút - 1 giây2016-05-07 09:18:53 1 Xem bài làm
33 phan van khai10 7 phút - 4 giây2016-04-02 17:47:46 1 Xem bài làm
34 Trần Phú Cường10 7 phút - 22 giây2016-03-28 14:35:33 1 Xem bài làm
35 Lê Thành Đạt10 7 phút - 42 giây2014-10-09 21:40:52 1 Xem bài làm
36 Nguyễn Đức Tiến10 8 phút - 29 giây2014-05-10 10:34:10 1 Xem bài làm
37 Lương Ngọc Vuông10 8 phút - 44 giây2014-06-04 14:50:40 1 Xem bài làm
38 Hồ Văn Minh Nhật10 8 phút - 53 giây2014-12-27 20:24:34 1 Xem bài làm
39 Lê Trung Hải10 9 phút - 37 giây2014-08-29 20:26:00 1 Xem bài làm
40 Usui Takumi10 10 phút - 31 giây2016-07-08 07:56:06 1 Xem bài làm
41 nguyen quoc hung10 10 phút - 47 giây2015-01-13 20:45:41 1 Xem bài làm
42 đỗ văn trường10 10 phút - 52 giây2017-01-11 08:55:48 1 Xem bài làm
43 nguyen hoang mai10 11 phút - 0 giây2015-05-17 21:24:10 1 Xem bài làm
44 nguyen van tgach10 11 phút - 22 giây2015-07-31 08:04:44 1 Xem bài làm
45 Lê Khánh Loan10 11 phút - 26 giây2015-01-24 15:27:11 1 Xem bài làm
46 nguyen tuan nghia10 11 phút - 50 giây2015-03-11 21:12:39 1 Xem bài làm
47 Nguyễn Tiến Thành10 11 phút - 57 giây2014-07-18 20:11:23 2 Xem bài làm
48 Dũng Nguyễn10 12 phút - 4 giây2014-12-28 19:35:39 1 Xem bài làm
49 hoang van phuc10 12 phút - 33 giây2016-04-11 13:52:44 1 Xem bài làm
50 Lê Khánh Ngân10 12 phút - 39 giây2017-03-13 19:00:22 1 Xem bài làm